Wat is Groei Begeleiding?

Home » Redactioneel » Wat is Groei Begeleiding?
Mentaal evenwicht (her)vinden in de natuur - positieve psychologie

WellNed staat sinds het begin (2018) in het kader van ‘Mentoring’ voor Persoonlijke Groei (PG). Voor veel groeiers blijkt mentoring een wat onbekende term waarvoor uiteenlopende definities bestaan. Binnen organisaties kunnen mentoren voorkomen voor loopbaanbegeleiding van medewerkers met potentieel. Ook zijn er mentoren op school voor het begeleiden van leerlingen buiten het normale programma. Alle toepassingen zijn mooi werk maar leiden wel tot wat inflatie in het klassieke (Engelstalige) begrip van de term. Uiteindelijk gaat het om groei begeleiding en/of beter functioneren als mens.

Een mentor is echter gewoon iemand die je begeleiding geeft in het nastreven van je doelen. Omdat wij de afgelopen jaren persoonlijke begeleiding hebben geleverd – als maatwerk – lijkt het beter om Mentor te vervangen door Begeleider, Groei-Begeleider of PG gids. Neutraler en flexibel wat goed past bij de taken die er in onze dagelijkse praktijk onder vallen.

Begeleiding in je PG kan komen van coaches, gidsen, vertrouwenspersonen als klankbord, diverse mentoren, accountability partners, therapeuten, etc. Iemand met levenservaring en inzicht in groeiprocessen. Iemand die naar je wil luisteren en je helpt om je weg te vinden of blokkades te overwinnen. Dit binnen een traject van verbreding van het zelfbewustzijn voor degene die begeleiding wenst en niet het overpompen van kennis en inzichten. Het is een zoektocht naar helderheid over wat de groeier wenst. Dit laatste staat centraal en heeft tot doel om het functioneren als mens verder te ontwikkelen.

Zelfbediening?

Veel PG valt onder de noemer zelfhulp. Alsof je er aan de hand van een paar boeken, cursussen en seminars zelf wel uitkomt. Soms werkt dat maar vaak blijft het een zoektocht waardoor (tijdelijk) opgeven niet zelden voorkomt. De essentie is dat je kwaliteiten verder ontwikkelt die je onvoldoende op school en uit je omgeving hebt meegekregen. Kortom, ingangen vinden en specifieke problemen aanpakken door instellingen en vaardigheden te verbeteren.

Met PG kan je de rest van je leven bezig zijn want een mens is nooit te oud om te leren en nooit een eindproduct. Begeleiding kan ervoor zorgen dat je niet te veel tijd verspilt aan het inslaan van niet constructieve richtingen. Je problemen los je uiteindelijk zelf op, maar een begeleider kan je helpen om de juiste richting en ingangen te vinden die passen bij jouw behoefte.

PG begeleiding is geen therapie. Voor specifieke en diepere mentale problemen kan aanvullende therapie soms wenselijk zijn. De inzichten die je opdoet door PG kunnen echter wel zeer therapeutisch zijn omdat je door zelfonderzoek tot persoonlijke openbaringen kan komen.

Soorten begeleiding

Het soort problemen dat je onder begeleiding kan aanpakken zijn o.a.:

 • Zelfbeeld, het imago dat je van jezelf hebt, mentaal en fysiek
 • Omgaan met emoties, met name negatieve gevoelens
 • Beperkende overtuigingen die je verlangens en dromen saboteren
 • Sociale onzekerheid verbeteren, leren omgaan met anderen
 • Gewoontevorming, van negatieve naar positieve eigenschappen
 • Overweldiging door verleden, heden en/of toekomst
 • Constructief praten met jezelf
 • Jezelf motiveren en duurzame inspiratie vinden
 • Doelen stellen en nastreven
 • Je horizon verbreden met inzichten in psychologie en filosofie
 • Leren van rolmodellen, inspireren i.p.v. emuleren
 • Een eigen levensfilosofie ontwikkelen incl. een missie statement
 • Lessen trekken uit inspirerende boeken
 • Klankbord hebben voor vragen, visie, dromen en doelen
 • Accountability partner, samen verantwoording aan jezelf afleggen
 • etc.

Aanvullende aspecten worden gebaseerd op je persoonlijke behoeften en voorkeuren.

Begeleider voor Persoonlijke Groei

Talking stick / praatstok - scholing - leiderschap

Binnen het begrip persoonlijke groei helpt het als je de begeleiding hebt van een ervaren groeier. Die kan bv. aangeven welke aanpak mogelijk is voor de groei in de diverse segmenten die je wil nastreven.
Dat kan uiteenlopen van het luisteren naar de problemen waar je mee worstelt, tot het aanbevelen van literatuur, gewoontevorming, zelfstudie, etc. Omdat de ondersteuning een persoonlijk karakter heeft, is het altijd maatwerk. Aan de andere kant heeft WellNed een arsenaal aan standaard benaderingen waaruit gekozen kan worden om tijd en kosten te sparen.

De doelen die men heeft voor PG zijn per definitie strikt persoonlijk. In de eerste gesprekken komt vaak boven water wat de werkelijke of meest significante behoefte is.

Iemand die worstelt met een negatief zelfbeeld kan wellicht denken dat het belangrijk is om meer status te bereiken, door aanzien of vermogen. Maar de kern van groei ligt vrijwel altijd in jezelf besloten en niet in de manier waarop de wereld zich tegenover jou lijkt op te stellen. Dat komt in open gesprekken tot uiting.

En soms wil je gewoon iemand hebben waarbij je je hart kan luchten en je verlangen en verwachtingen kan bespreken. Een goed luisterende begeleider kan je helpen om zelf helderheid te vinden zonder je ook maar iets op te dringen.

Vul vrijblijvend het aanvraagformulier in voor begeleiding in je persoonlijke groei. Dat is het begin van een dialoog met je WellNed begeleider om uit te vinden of en op welke gebieden wij voor jou een steun in de rug kunnen zijn.

Nog even het volgende…

Zoek jij een PG Gids/Begeleider? Vraag NU een gratis en vrijblijvende eerste inventarisatie aan voor begeleiding voor Persoonlijke Groei.

Stress - beheersen of loslaten

Het doel van deze cursus is niet om over benaderingen en technieken te lezen, maar om Gedragsverandering te bereiken.

Info / Bestellen

Inspiratie:

How much better it is to get wisdom than gold! And to get understanding is to be chosen above silver.King Solomon

Plaats een reactie