Persoonlijke groei is investeren in jezelf

Home » Redactioneel » Persoonlijke groei is investeren in jezelf

De meeste mensen denken klaar te zijn met hun ontwikkeling na hun opvoeding door hun ouders en hun formele opleiding. De rest leren ze wel in de praktijk. “Investeren in jezelf” krijgt geen prioriteit. Maar is die inschatting terecht?

Ga er maar vanuit dat je opleiding maar een klein deel is van je voorbereiding op een actief leven, ongeacht wat je doet. Daarom is het beter om gericht aandacht te besteden aan je algemene ontwikkeling en specifieke vaardigheden die buiten of naast je beroep liggen. Alleen al omgaan met andere mensen en effectief samenwerken in groepen (als werker en als leider) kan je veel voordelen opleveren. Dat soort zaken leer je nauwelijks op school, maar er is genoeg informatie over te vinden om die vaardigheden te ontwikkelen.

Ai… Investeren?

Investeren in persoonlijke groei

Het begrip ‘investeren’ schrikt sommigen wellicht af. Maar het is doorgaans meer een investering in de tijd die je aan PG besteed, dan een financiële investering. De tijd die je er in stopt kan alles zijn van een half uur per dag tot meerdere uren verdeeld over de dag. Je kan het stapsgewijs opbouwen vanaf een korte ochtendroutine met meditatie en journaal, tot een meditatieve lunchwandeling of met een luisterboek, lezen of luisteren tijdens het forenzen, een uur of meer lezen (voor de ontspanning zowel als non-fiction) of studeren in de avond. Een vast ritme helpt en kan meestal geleidelijk ingepast worden in de dagelijkse beslommeringen.

Je kan daarnaast uiteraard kiezen voor een financiële investering. Er zijn veel betaalde diensten voor PG. Dat hoeft niet direct een superdure workshop by Tony Robbins te zijn, één van de gratis cursussen van Mel Robbins (geen familie) mag ook :-).
Bij betaalde cursussen is het aan te bevelen om te kijken naar de beoordelingen van de cursus en de trainer door eerdere cursisten.

Je kan PG ook bevorderen door een mentor of sparringpartner te zoeken. Ook een buddy of een accountability partner waarmee je samen werkt aan je PG helpt. Vraag aan mensen met ervaring of ze je hiermee kunnen en willen helpen. ‘Nee’ heb je al en ‘Ja’ kan je krijgen. Positieve reacties kunnen je aangenaam verrassen.

Goede gewoontes opbouwen is investeren in jezelf

Zoals met elke gewoonte is het beter om de investering in groei-activiteiten geleidelijk op te bouwen en niet in een klap je leven om te gooien. Een enkeling lukt dat, maar dat is een uitzondering.

Net als met goede voornemens voor het nieuwe jaar zijn het niet alleen de intenties – wat je wil bereiken – die je succes bepalen, maar vooral de acties die je onderneemt. Geen flash-in-the-pan maar de consistentie van gerichte acties. Klein beginnen, langzaam opbouwen en rustig doorzetten. Consistentie geef meer resultaat dan fanatieke sprints om snel resultaat te behalen. Geduld loont zich, want je bent uiteindelijk gebaat bij een resultaat voor de rest van je leven.

Redenen om aan PG te werken

Geluk = in je hart

Het doel van PG is om ‘een beter mens’ te zijn. Beter in je vel zitten, bewust werken aan je gezondheid (mentaal en fysiek), evenwichtiger en beter geïnformeerd over de zaken die voor jou belangrijk zijn. In psychologische termen is het doel zelf-actualisatie, de hoogste trap op de oorspronkelijke piramide van Maslow, wat inhoudt dat je expressie geeft aan je karakter en talenten. Uiteindelijk kan je zelfs transcendentie ontwikkelen (de later toegevoegde trap van de piramide, waarbij het welzijn van anderen voor jou even belangrijk wordt als dat van jezelf. Groeien is niet alleen een geschenk voor jezelf, maar vooral een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het leven van anderen.

Aandacht besteden aan je eigen ontwikkeling is een investering die zich terugbetaalt op veel verschillende manieren. Door de enorme rijkdom aan kennis aan te boren die voor vrijwel iedereen vrij toegankelijk is, ben je beter voorbereid op de uitdagingen van de moderne maatschappij.

Psychologie

Uiteraard behoef je niet ‘alles’ te weten maar bv. basiskennis psychologie – die je op school niet of nauwelijks leert – kan de interactie met anderen aanzienlijk vergemakkelijken. Daardoor kijk je op een gegeven moment door allerlei ‘gedoe’ van anderen heen en begrijp je hun motivaties, of je het er nu mee eens bent of niet.

Alleen al meer kennis van je eigen drijfveren kan je helpen om de juiste richting in het leven te vinden. Met die inzichten kan je helderheid krijgen om bv. een afweging te maken op welke manier je wilt zorgen voor een inkomen, gecombineerd met werk dat je ligt en voldoening geeft. Een inkomen is belangrijk maar werk dat je graag en goed doet telt ook zwaar mee. Wij werken om te leven en niet andersom.

Filosofie

Op school leer je wat over filosofie, maar tijdens de rest van je leven doe je daar bitter weinig mee. Door de ontvolking van de kerken (secularisatie) is het houvast van een levensovertuiging nauwelijks meer aanwezig. Sommigen denken dat hun overtuiging is “je ‘fatsoenlijk’ gedragen”, maar dat is een heel beperkte keuze die veel ethische zaken negeert.

Je kan heel goed spiritueel zijn zonder (georganiseerde) godsdienst. Zelfs atheïsten kunnen spirituele ervaringen hebben, bv. door intensieve contacten met de natuur. Bovendien kan je een religie aanhangen zonder gebonden te zijn aan een religieuze organisatie, maar het is goed om dan wel te doen wat je gelooft. Zeggen dat je Protestants bent of Humanistisch is wat anders dan de regels van die stromingen bewust uitdragen in je dagelijks doen en laten. Het is goed om je breder te informeren over andere levensovertuigingen en ze niet alleen als ‘anders’ af te doen. Er zijn ook niet-religieuze overtuigingen zoals o.a. het vaak genoemde Stoïcisme en het Boeddhisme.

Waarden en gezondheid

Een goede aanzet om je meer bewust te zijn van je levensovertuiging is om je kernwaarden eens op een rij te zetten. Wat is voor jou belangrijk? Je kan ervan uitgaan dat je die waarden wel weet, maar heb je er (recent) aandacht aan besteed? Neem die moeite eens en let erop wat het je kan bieden als leidraad.

Een fysiek aspect van het fundament van PG is kennis over gezond leven. Dat vergt wat meer dan letten op de ‘schijf van 5’ tijdens de boodschappen. Informeer je over de moderne inzichten over voeding en lifestyle omdat de adviezen van overheid en de medische sector hier vaak 10 jaar of meer bij achterlopen. Laat je niet afleiden door hypes maar informeer je goed en doorlopend over wat een gezonde manier van leven is. Zie o.a. de fundamenten van PG voor [fysieke gezondheid door bewust eten]().

Wat kan je doen voor je groei?

Mentor voor persoonlijke groei feedback (Nik-Macmillan-280300 Unsplash)

Groeien doe je door kennis tot je te nemen en de opgedane inzichten vervolgens toe te passen. Alleen kennis vergaren is geen garantie voor groei. Toepassen van de inzichten die je hebt opgedaan is essentieel voor echte groei. Ook het uitdragen van je inzichten kan helpen. Dat betekent niet dat je iedereen enthousiast moet informeren over wat je leest, maar dat je het goede voorbeeld geeft. Als mensen interesse tonen, kan je altijd nog je inzichten delen. Vragen beantwoorden wordt beter geaccepteerd dan uitgebreid je mening over van alles en nog wat geven.

Motivatie voor studie?

Voor sommigen is het een schrikbeeld om te moeten ‘studeren’. Kijk eerst eens naar de motivatie die je vroeger had tijdens je opleiding. Die was grotendeels extrinsiek gericht. Je werd geacht om te studeren voor een loopbaan… ‘later’. Dat was meestal een erg vaag doel en je motivatie was dan ook niet bijster hoog. Voor de cijfers en tevredenheid van je ouders of opvoeders deed je wellicht iets meer je best. En voor een specifieke docent of een vak maar je affiniteit mee had, zette je mogelijk nog een tandje bij.

Studeren na je opleiding is een meer bewuste en minder abstracte keuze die grotendeels gedreven wordt door intrinsieke motivatie. Deze komt voort uit interesses en een behoefte die je zelf voelt, zonder externe prikkel, je doet het omdat je het wilt, niet omdat het moet. Je wil bv. een taal (beter) leren om contacten te onderhouden met buitenlandse vrienden. Je wil meer leren over het gebruik van bepaalde programma’s op je computer die je kunnen helpen bij je hobbies. Of je gaat studeren uit interesse voor bepaalde onderwerpen die je mentale horizon vergroten, zoals psychologie, filosofie, voedingsleer, spiritualiteit, geschiedenis, etc.

Sommige studies doe je mogelijk al in het kader van je werk. Dat is niet specifiek op PG gericht maar op concreet toepasbare vaardigheden. Andersom is het wel zo, dat de studies in het kader van PG je kunnen helpen bij je carrière. Door bv. je te verdiepen in psychologie kan je contacten en interacties tijdens je werk beter begrijpen. Je kan je beter inleven in de belevingswereld van collega’s, klanten, managers, leveranciers, etc.

Gewoontes

Een andere manier van groeien is door je bewust te worden van bepaalde gewoontes die je hebt aangeleerd. Meestal vraag je jezelf niet meer af, waarom je bepaalde zaken wel of niet doet. Je kan een lijst maken van je gewoontes en die als goed of slecht kwalificeren. Voeg vervolgens een aantal nieuwe goede gewoontes toe. Het toevoegen van slechte gewoontes wordt uiteraard afgeraden! :-).

Gewoontevorming zoals mediteren, regelmatig bewegen, gezonder eten, mentale discipline, journaal schrijven, etc. zijn stap voor stap op te bouwen. Elke goede gewoonte die je aanleert is een investering in jezelf. Bijna moeiteloos en bijna ‘gratis’. Gewoon doen!

Groei activiteiten – hoe kan je investeren in jezelf

Waar kan je studeren? Er is een enorme keus online. Zoek maar eens op ‘online cursus’ samen met het onderwerp van je interesse (zowel algemeen als specifiek). Er zijn commerciële aanbieders die zelf cursussen ontwikkelen en markten zoals Udemy, Stackskills, Opleidingen.nl. etc. De NL universiteiten hebben hun krachten gebundeld in OU.nl. Veel universiteiten in de VS bieden cursussen aan via Coursera.org, doorgaans gratis, maar je kan betalen als je graag voor je werk of je CV een certificaat wilt hebben ).

Lees boeken met goede adviezen van auteurs die zinvolle inzichten bieden. Er komen steeds meer non-fiction boeken uit. De self-help sector is daarin sterk vertegenwoordigd, maar let op dat de adviezen sterk uiteen lopen. De één verkondigt methode A als alles zaligmakend en de ander verkettert het. Op websites als Goodreads.com geven lezers hun mening over boeken en daarin uiteenlopende meningen maar ook vaak goede samenvattingen. De site is weliswaar overgenomen door Amazon, maar grotendeels onafhankelijk en de recensies komen van vaak gepassioneerde lezers met lovende tot ongezouten kritieken.

Snel kennis nemen van de boodschap van veel boeken is te bereiken door je te abonneren op diensten die samenvattingen aanbieden. Ook daar is een keur aan gratis (bv. 1 samenvatting per dag) en betaalde diensten. Ook gezaghebbende bloggers en self-help guru’s bieden samenvattingen van boeken aan. Het is interessant om een aantal samenvattingen van een veel aangeraden boek naast elkaar te leggen. Je kan die als informatie op zich gebruiken, maar het boek zelf lezen en je eigen conclusies trekken (en een eigen samenvatting maken!) geeft meer diepgang.

Geen zin in lezen? Luisterboeken zijn een alternatief en ook op videodiensten als Youtube zijn veel waardevolle bronnen te vinden. Youtube biedt helaas ook erg veel afleiding (zoals schattige katjes), fake news en andere misleiding. Focus op wat voor jou waarde heeft.

Geen zin om te groeien?

Zet verlangen om in actie

Als je geen groei nastreeft, dan stagneer je. Het spreekwoord is dan ook “stilstand is achteruitgang’. Veel mensen nemen aan dat ze zich op een natuurlijke manier ontwikkelen, als ze ouder worden en meer levenservaring opdoen. Dat klopt ten dele. De realiteit is helaas dat er maar weinig mensen zijn die bewust consequenties trekken uit hun ervaringen. Meestal is het een kwestie van leven en overleven. Ervaring leidt niet automatisch tot inzicht of wijsheid. Wijsheid komt met de jaren, of helemaal niet!

Neem eens de tijd om met jezelf – of met vertrouwenspersonen – in gesprek te gaan over de oorzaken van je omstandigheden en de keuzes die je alsnog kan maken. Voor sommigen is dat een confrontatie, maar ook een gelegenheid om persoonlijk verantwoordelijkheid te nemen voor situaties. Dat laatste zijn de momenten, waarop je als mens kan groeien.
Sommige zaken worden bepaald door het toeval, maar er is altijd nog de eigen keuze, hoe je met je omstandigheden omgaat. Te vaak wordt dat geweten aan externe factoren, terwijl men zelf geen actie heeft ondernomen of zelfs maar om hulp heeft gevraagd.

Conclusie

Een klein beetje groeien is beter dan helemaal niet groeien. Geef jezelf de kans om de smaak te pakken te krijgen en regelmatig te investeren in je ontwikkeling als mens.

Groeien moet niet, maar mag en kan. Het is een persoonlijke keuze, vandaar de benaming PG. Er zijn veel manier en faciliteiten om te groeien. Laat die niet liggen en maak meer van jezelf. Wees een beter mens voor jezelf en je omgeving.

Nog even het volgende…

Zoek jij een PG Gids/Begeleider? Vraag NU een gratis en vrijblijvende eerste inventarisatie aan voor begeleiding voor Persoonlijke Groei.

Stress - beheersen of loslaten

Het doel van deze cursus is niet om over benaderingen en technieken te lezen, maar om Gedragsverandering te bereiken.

Info / Bestellen

Inspiratie:

Maturity is learning how to start when you feel like procrastinating and learning how to listen when you feel like talking.James Clear

Plaats een reactie