Spiegelen en contrasteren

Home » Quote Artikelen » Spiegelen en contrasteren
Mentale gezondheid - goede informatie

Een aantal citaten spiegelt de centrale term of geeft een contrast. Daardoor geven ze een apart perspectief en zijn ze vaak doordenkertjes.

Meetbaar versus waardevol

Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted. John E. Doerr

Niet alles is kwantificeerbaar en terug te brengen tot objectieve cijfers. Je FaceBook ‘vrienden’ tellen niet mee in de kwaliteit van je leven. Echte vriendschap en onderling vertrouwen is onbetaalbaar. Hoeveel geld je hebt, maakt niet uit op het moment dat je mentaal in de put zit.

Je instelling maakt het verschil

Our attitude toward life determines life’s attitude towards us.
Earl Nightingale.
Zie Je instelling werkt voor of tegen je.

Noodzakelijke verandering

If you change nothing, nothing will change.
Albert Einstein

Wil je groeien, dan moet je iets in je leven veranderen. Ontzeg jezelf iets om andere dingen te winnen.

Einstein merkte ook op dat het “waanzin” is om steeds hetzelfde te doen en andere resultaten te verwachten.

Kennis zonder actie

Stephen R. Covey
Creative Commons Wikipedia

To know and not to do is really not to know.
Stephen R. Covey

Als je weet wat beter voor je is, en je doet er niets aan, dan weet je het niet goed genoeg. Kennis en inzicht zijn twee verschillende zaken.

Covey heeft het ook over de 1e en 2e schepping. Eerst denk je over iets na (1) en dan voer je het uit (2). Je schept niets met alleen denken. Een idee kan interessant zijn, maar het is de uitvoering die telt.

Nergens naar toe

Going nowhere faster will not get you somewhere!
Alan H. Cohen, Why your life sucks.

Zonder een gevoel van richting kan je wel sneller gaan of harder werken, maar je bereikt er niets mee. Snelheid en ‘bezig zijn’ geven je een gevoel van vooruitgang, maar het is de waarde van het resultaat dat succes bepaalt.

If you don’t know what port you are sailing to, any wind is favorable.
Seneca

Wanneer je niet weet wat je wilt bereiken, dan leiden de omstandigheden je en kom je ‘ergens’ terecht. Neem de tijd om uit te vinden wat je wilt, probeer dingen uit en maak dan een beslissing. Succes is daarmee geen garantie maar je hebt wel de moeite genomen om zelf keuzes te maken en daar verantwoordelijkheid voor te nemen.

Verschil van mening

You can disagree without being disagreeable.
Zig Ziglar

Wanneer je zegt “Met alle respect verschil ik van mening”, dan laat je de ander in zijn waarde. Je geeft aan dat je andere uitgangspunten hebt of andere conclusies trekt zonder een oordeel uit te spreken over de zienswijze van de ander.

Je kan ook zeggen “Interessant!, hoe kom je tot die conclusie?”. Dit is de aanzet tot de Socrates methode (“waarom” blijven vragen) om de ander de zienswijze toe te laten lichten. Soms kan die daardoor zelf tot de conclusie komen dat de eerdere conclusie niet zo interessant of houdbaar is, en wel zonder tegenargumenten.

Succes en falen

If you want more success, you have to be prepared to shrug off more failures.
Anonymous

Van succesvolle mensen lijkt hun slagen plotseling en vanzelfsprekend. Maar meestal hebben ze meerdere mislukkingen achter zich waar ze van hebben geleerd.

Gezond verstand

Common sense is not so common.
Voltaire

Zie ook Is Gezond Verstand uit de mode?

Spiritueel of menselijk

We are not human beings having a spiritual experience, we are spiritual beings having a human experience.
Teilhard de Chardin

Een variant: Wij zijn geen rationale wezens die met emoties worstelen, maar emotionele wezens die proberen rationeel te zijn.

Denken, acties en toekomst

When you change your thinking, you change actions, when you change your actions you change your future.
Zig Ziglar

Carefully watch your thoughts, for they become your words.
Manage and watch your words, for they will become your actions.
Consider and judge your actions, for they have become your habits.
Acknowledge and watch your habits, for they shall become your values.
Understand and embrace your values, for they become your destiny.
Mahatma Gandhi

Ontvangen en geven

We make a living by what we get. We make a life by what we give.
Winston S. Churchill

Je inkomen financiert je leven. Maar wat wij aan de wereld geven, de waarde van wat wij produceren en de steun die wij anderen geven, bepaalt de zin en betekenis van ons leven.

Werk hard aan…

Work hard at your job and you can make a living. Work hard on yourself and you can make a fortune.
Jim Rohn

Een goede inzet voor in je werk geeft je levensbehoeften. Werken aan jezelf, je karakter en je kwaliteiten, kan je rijkdom geven op meerdere niveaus.

Nog even het volgende…

Zoek jij een PG Gids/Begeleider? Vraag NU een gratis en vrijblijvende eerste inventarisatie aan voor begeleiding voor Persoonlijke Groei.

Stress - beheersen of loslaten

Het doel van deze cursus is niet om over benaderingen en technieken te lezen, maar om Gedragsverandering te bereiken.

Info / Bestellen

Inspiratie:

Het beste moment om een boom te planten was 20 jaar geleden. Het op een na beste moment is Vandaag!Chinees gezegde

Plaats een reactie