Mentoring: loopbaan begeleiding of voor persoonlijke groei

Het verschil tussen deze twee vormen van mentoring is dat de eerste gericht is op het begeleiden van iemand op een carrièrepad, de tweede op de ontwikkeling van de persoon in meerdere aspecten (o.a. cognitief en emotioneel).

Loopbaan begeleider of organisatiementor

Mentor voor persoonlijke groei feedback (Nik-Macmillan-280300 Unsplash)

De voornaamste taak van een loopbaan begeleider, organisatiementor of carrièrementor binnen een organisatie is om de mentee een steun in de rug te geven in het vinden van een effectieve bijdrage aan de organisatie. Het bedrijf of de instelling is gebaat bij goed functionerende medewerkers. Met name nieuwe werknemers kunnen hun voordeel doen met praktisch advies.

De begeleiding door een ervaren collega geeft nieuwkomers een betere kans op ontplooiing om niet op eigen kracht – door schade en schande – wijs te worden. Een mentor kent het karakter van de organisatie, waar de kansen liggen en waar de valkuilen zitten. Het lijnmanagement heeft daar vaak te weinig oog voor omdat hun competentie ligt in het controleren van processen en het functioneel aansturen van hun directe medewerkers. Een afdeling Personeelszaken (of met de denigrerende term ‘Human Resources’) dient daarin ook een vinger aan de pols te houden, maar mist vaak gezag, middelen en visie.

Rol organisatie mentor

De verantwoordelijkheden van de mentor – doorgaans aangewezen door het lijnmanagement van de mentee of door personeelszaken – zijn vaak formeel gedefinieerd in een handleiding. Ervaren mentoren krijgen hierin doorgaans meer vrijheid. Maar het uiteindelijke resultaat dat telt is een beter functionerende en zich ontwikkelende medewerker.

De mentor is niet noodzakelijk een superieur in de organisatie maar wel iemand met enige senioriteit in de organisatie of het maatschappelijke domein. De mentor is daarmee een gids door het doolhof van de organisatie.

Vaak krijgen alleen werknemers met potentiële managementkwaliteiten een mentor toegewezen. Dat is jammer want ongeacht het functieniveau of het vermeende potentieel, is elke medewerker gebaat bij een mentor die het functioneren binnen de organisatie kan bevorderen. Een mentor voor de eerste paar maanden kan al veel verschil uitmaken.

Een werkmentor is geen ‘kruiwagen’. Vaak maakt ook de mentor verdere carrière in de organisatie en dat kan in jouw voordeel zijn, ook na het beëindigen van de mentorrelatie of begeleiding door een andere mentor.

Mentoren hebben vaak veel plezier in hun rol. Het geeft voldoening om kennis en inzichten 1-op-1 over te kunnen dragen en de personen die ze begeleiden te zien floreren.

Groeimentor

Dale Carnegie
Dale Carnegie

Bij een mentor voor Persoonlijke Groei (PG) staat de mentee als mens centraal. Het gaat niet alleen om werk maar de kansen voor ontplooiing in een bredere zin in alle rollen in het leven. Vooral tijdens transities – overgangen naar andere fasen in het leven – kan een mentor het verschil maken. Het is daarmee ook een vorm van verandermanagement, hoe je omgaat met gewijzigde omstandigheden en/of behoeften.

Ook iemand die sommige aspecten van het leven niet goed (meer) aankan – jong of ouder – kan gebaat zijn bij een mentor die luistert naar de problemen waar de mentee mee worstelt. Empathische vragen van de mentor geven aandacht voor de problematiek van de mentee. Als vertrouwenspersoon kan de mentor een veilige plek bieden om problemen en opties door te praten.

PG mentoren kunnen zowel commercieel als onbezoldigd zijn. In dit laatste geval kan je iemand – die een voorbeeld voor is – vragen om jou te begeleiden. Daarmee kan je leren van diens ervaringen of minimaal een klankbord te hebben voor je eigen gedachten en problemen. Ook na de periode van mentoring kan een vriendschappelijke verstandhouding overblijven waarbij je af en toe contact houdt.

Mentoring en geen therapie

De PG mentor is daarin geen therapeut, hoewel er elementen van een dergelijke rol aanwezig kunnen zijn. Zonder een formele training in mentale begeleiding dient een mentor zich terughoudend op te stellen. Deze mentoren zijn niet zelden ‘ervaringsdeskundigen’ die zelf geleerd hebben om problemen te overkomen, en zich verder ontwikkeld hebben in vaardigheden (zoals Life Coaching, basis psychologie, het stellen van levensdoelen en begeleiding). Desgewenst kan samengewerkt worden met een therapeut waardoor de behoeften van de mentee vanuit verschillende context benaderd kunnen worden.

Persoonlijke Groei is een vorm van karakterontwikkeling en bewustwording (van jezelf en je omgeving) die nooit te laat komt in je leven. Met name als je een nieuwe richting in moet slaan, kan die begeleiding veel verschil maken. De kans op dat laatste is ook de motivatie van de mentor omdat het prachtig is om iemand op te zien bloeien.

Overlapping vormen mentoring

De beide vormen van mentorschap zijn verschillend in de intentie, met respectievelijk de organisatie (werkomgeving) en de persoon van de mentee als uitgangspunt. Uiteraard geeft de organisatie aan dat ook het welzijn van de mentee belangrijk is, maar het belang van de eerste overweegt doorgaans. De PG mentor is primair betrokken bij het persoonlijke welzijn van de mentee en diens ontwikkeling als mens.

Beide types mentoren zullen in het persoonlijke contact een vertrouwensrol vervullen. De mentee moet voelen dat er geen ‘domme’ vragen zijn en dat vrijwel alles in vertrouwen kan worden besproken. Met je mentor moet altijd een ‘prettig gesprek’ met openhartigheid en begrip mogelijk zijn.

Vraag om begeleiding!

Heb je op je werk geen mentor? Vraag dan naar de mogelijkheden om er een toegewezen te krijgen. Geef daarbij aan wat je wensen zijn om beter te kunnen functioneren binnen de organisatie, los van je carrièreplannen. Wanneer je op je werk goed in je vel zit en goed kan functioneren, dan komen de kansen doorgaans wel.

Stagneert je persoonlijke groei, dan kan begeleiding hierin je het momentum geven om jezelf verder te ontwikkelen als mens. Een PG mentor luistert naar je problematiek, stelt indringende vragen, geeft bronnen aan om te raadplegen en geeft je de steun om voortgang te maken.

Om hulp vragen is een blijk van eigen verantwoordelijkheid om beter te willen functioneren, professioneel en/of persoonlijk. De wenselijkheid van een klankbord en een vraagbaak is een volwassen keuze voor meer voldoening in je werk en je leven en wellicht zelfs vervulling.

Als je interesse hebt in PG mentoring, neem dan vrijblijvend contact op.

Nog even het volgende…

Zoek jij een Mentor? Vraag NU een gratis en vrijblijvende eerste inventarisatie aan voor begeleiding door een Mentor voor Persoonlijke Groei.

Met een gratis abonnement op onze Mentor Momenten ontvang je maandelijks nuttige tips voor Persoonlijke Groei! Zie Archief.
Bovendien krijg je het ebook Bekentenissen van een Stephen Covey fanboy als abonnee op onze nieuwsbrief.

Inspiratie:

People who have time on their hands will inevitably waste the time of people who have work to do.Thomas Sowell

Plaats een reactie