Wie bepaalt jouw toekomst?

Home » Groei Praktijk » Wie bepaalt jouw toekomst?
Eigen verantwoordelijkheid - je bent geen kind meer

De toekomst ontstaat door de reeks aan keuzes die je maakt. Maak je die zelf of wacht je af tot anderen ze voor je maken? Vraag je daarbij af wie het beste met je voorheeft, jij of anderen?

Beslissingen kunnen grote of kleinere invloeden hebben. Een keuze voor een studierichting werkt lang door. Idem voor een (duurzame) relatie. Maar ook kleine ‘toevalligheden’ kunnen gevolgen hebben zoals een niet geplande ontmoeting. Een aanbeveling van een kennis kan een onbekende wereld voor je openenen en kan je keuzes sterk beïnvloeden. Of je laat een kans onbenut om redenen die op het moment rationeel of gevoelsmatig maatgevend lijken.

Ook het effect van je omgeving, remmend of stimulerend, maakt het verschil. Je bent per slot van rekening het gemiddelde van de mensen waar je het meest mee omgaat. Oftewel, wie met pek besmet wordt… of met ‘goud’.

Beperkte controle

Sommige dingen gebeuren nu eenmaal zonder dat wij nietige mensen er invloed op hebben zoals natuurrampen en ongelukken door een samenloop van omstandigheden. Daar heb je geen controle over maar het is van fundamenteel belang hoe je omgaat met wat er gebeurt. Wanneer het tegenzit worden je ware karakter en je mentale flexibiliteit getest.

Wij beheersen maar heel weinig, zelfs onze geest en ons lichaam maar zeer beperkt. Accepteer dat als een gegeven en maak er het beste van met de middelen die je hebt. Recent zag ik een video van een man die van zijn middenrif verlamd is, wel zijn armen kan bewegen maar beperkte controle over zijn handen heeft. Hij laat zich daardoor niet definiëren en beperken, maar maakt met geduld en liefde prachtige gebruiksvoorwerpen van hout. Inspirerend!

Verantwoordelijkheid

De eindverantwoordelijkheid ligt bij jou om keuzes te maken waar je achter kan staan op het pad door het mijnenveld van het leven. Vraag om hulp en advies, maar aanvaard wel de volledige verantwoordelijkheid voor de consequenties van je uiteindelijke keuzes. Ook bij verkeerd advies of ontwikkelingen die onvoorzien zijn, blijf jij degene met de regie over jouw beslissingen en jouw reacties op wat er gebeurt.
Leer van je fouten, probeer ze te corrigeren en herhaling te voorkomen.

Veel mensen vragen “Wat is het juiste pad?”. Dat is de verkeerde vraag! Het is geen kwestie van een ‘veilig’ pad volgen maar om een eigen pad te maken op basis van jouw uitgangspunten, jouw instelling en jouw doelen.
Elk beslispunt kent meerdere opties, niet alleen links en rechts.
Let op de valkuil dat de makkelijkste weg niet altijd de beste is want duurzaamheid vergt inspanning en tijd.

Nog even het volgende…

Zoek jij een PG Gids/Begeleider? Vraag NU een gratis en vrijblijvende eerste inventarisatie aan voor begeleiding voor Persoonlijke Groei.

Stress - beheersen of loslaten

Het doel van deze cursus is niet om over benaderingen en technieken te lezen, maar om Gedragsverandering te bereiken.

Info / Bestellen

Inspiratie:

Money is a good servant but a hard master.

Plaats een reactie