Begeleiding: loopbaan of persoonlijke groei

Home » Groei Praktijk » Begeleiding: loopbaan of persoonlijke groei

Het verschil tussen deze twee vormen van begeleiding is dat de eerste gericht is op het begeleiden van iemand op een carrièrepad, de tweede op de ontwikkeling van de persoon in meerdere aspecten (o.a. cognitief en emotioneel).

Loopbaan begeleider

Mentor voor persoonlijke groei feedback (Nik-Macmillan-280300 Unsplash)

De voornaamste taak van een loopbaan begeleider binnen een organisatie is om de groeier een steun in de rug te geven in het vinden van een effectieve bijdrage aan de organisatie. Het bedrijf of de instelling is gebaat bij goed functionerende medewerkers. Met name nieuwe werknemers kunnen hun voordeel doen met praktisch advies.

De begeleiding door een ervaren collega geeft nieuwkomers een betere kans op ontplooiing om niet op eigen kracht – door schade en schande – wijs te worden. Een begeleider kent het karakter van de organisatie, waar de kansen liggen en waar de valkuilen zitten. Het lijnmanagement heeft daar vaak te weinig oog voor omdat hun competentie ligt in het controleren van processen en het functioneel aansturen van hun directe medewerkers. Een afdeling Personeelszaken (of met de denigrerende term ‘Human Resources’) dient daarin ook een vinger aan de pols te houden, maar mist vaak gezag, middelen en visie.

Rol organisatie begeleider

De verantwoordelijkheden van de begeleider – doorgaans aangewezen door het lijnmanagement van de groeier of door personeelszaken – zijn vaak formeel gedefinieerd in een handleiding. Ervaren begeleiders krijgen hierin doorgaans meer vrijheid. Maar het uiteindelijke resultaat dat telt is een beter functionerende en zich ontwikkelende medewerker.

De begeleider is niet noodzakelijk een superieur in de organisatie maar wel iemand met enige senioriteit in de organisatie of het maatschappelijke domein. De begeleider is daarmee een gids door het doolhof van de organisatie.

Vaak krijgen alleen werknemers met potentiële managementkwaliteiten een begeleider toegewezen. Dat is jammer want ongeacht het functieniveau of het vermeende potentieel, is elke medewerker gebaat bij een begeleider die het functioneren binnen de organisatie kan bevorderen. Een begeleider voor de eerste paar maanden kan al veel verschil uitmaken.

Een begeleider is geen ‘kruiwagen’. Vaak maakt ook de begeleider verdere carrière in de organisatie en dat kan in jouw voordeel zijn, ook na het beëindigen van de relatie of begeleiding door een andere begeleider.

Begeleider hebben vaak veel plezier in hun rol. Het geeft voldoening om kennis en inzichten 1-op-1 over te kunnen dragen en de personen die ze begeleiden te zien floreren.

Begeleider of gids voor Groei

Dale Carnegie
Dale Carnegie

Bij een begeleider voor Persoonlijke Groei (PG) staat de groeier als mens centraal. Het gaat niet alleen om werk maar de kansen voor ontplooiing in een bredere zin in alle rollen in het leven. Vooral tijdens transities – overgangen naar andere fasen in het leven – kan een gids het verschil maken. Het is daarmee ook een vorm van verandermanagement, hoe je omgaat met gewijzigde omstandigheden en/of behoeften.

Ook iemand die sommige aspecten van het leven niet goed (meer) aankan – jong of ouder – kan gebaat zijn bij een begeleider die luistert naar de problemen waar de groeier mee worstelt. Empathische vragen van de begeleider geven aandacht voor de problematiek van de groeier. Als vertrouwenspersoon kan de begeleider een veilige plek bieden om problemen en opties door te praten.

PG gidsen kunnen zowel commercieel als onbezoldigd zijn. In dit laatste geval kan je iemand – die een voorbeeld voor is – vragen om jou te begeleiden. Daarmee kan je leren van diens ervaringen of minimaal een klankbord te hebben voor je eigen gedachten en problemen. Ook na de periode van begeleiding kan een vriendschappelijke verstandhouding overblijven waarbij je af en toe contact houdt.

Begeleiding en geen therapie

De PG gids is daarin geen therapeut, hoewel er elementen van een dergelijke rol aanwezig kunnen zijn. Zonder een formele training in mentale begeleiding dient een begeleider zich terughoudend op te stellen. De gdisen zijn niet zelden ‘ervaringsdeskundigen’ die zelf geleerd hebben om problemen te overkomen, en zich verder ontwikkeld hebben in vaardigheden (zoals Life Coaching, basis psychologie, het stellen van levensdoelen en begeleiding). Desgewenst kan samengewerkt worden met een therapeut waardoor de behoeften van de groeier vanuit verschillende context benaderd kunnen worden.

Persoonlijke Groei is een vorm van karakterontwikkeling en bewustwording (van jezelf en je omgeving) die nooit te laat komt in je leven. Met name als je een nieuwe richting in moet slaan, kan die begeleiding veel verschil maken. De kans op dat laatste is ook de motivatie van de begeleider omdat het prachtig is om iemand op te zien bloeien.

Overlapping vormen begeleiding

De beide vormen van begeleiding zijn verschillend in de intentie, met respectievelijk de organisatie (werkomgeving) en de persoon van de groeier als uitgangspunt. Uiteraard geeft de organisatie aan dat ook het welzijn van de groeier belangrijk is, maar het belang van de eerste overweegt doorgaans. De PG begeleider is primair betrokken bij het persoonlijke welzijn van de groeier en diens ontwikkeling als mens.

Beide types begeleiders zullen in het persoonlijke contact een vertrouwensrol vervullen. De groeier moet voelen dat er geen ‘domme’ vragen zijn en dat vrijwel alles in vertrouwen kan worden besproken. Met je begeleider moet altijd een ‘prettig gesprek’ met openhartigheid en begrip mogelijk zijn.

Vraag om begeleiding!

Heb je op je werk geen begeleider? Vraag dan naar de mogelijkheden om er een toegewezen te krijgen. Geef daarbij aan wat je wensen zijn om beter te kunnen functioneren binnen de organisatie, los van je carrièreplannen. Wanneer je op je werk goed in je vel zit en goed kan functioneren, dan komen de kansen doorgaans wel.

Stagneert je persoonlijke groei, dan kan begeleiding hierin je het momentum geven om jezelf verder te ontwikkelen als mens. Een PG gids luistert naar je problematiek, stelt indringende vragen, geeft bronnen aan om te raadplegen en geeft je de steun om voortgang te maken.

Om hulp vragen is een blijk van eigen verantwoordelijkheid om beter te willen functioneren, professioneel en/of persoonlijk. De wenselijkheid van een klankbord en een vraagbaak is een volwassen keuze voor meer voldoening in je werk en je leven en wellicht zelfs vervulling.

Als je interesse hebt in een PG gids/begeleider, vul dan het formulier in voor een vrijblijvend voorstel voor begeleiding.

Nog even het volgende…

Zoek jij een PG Gids/Begeleider? Vraag NU een gratis en vrijblijvende eerste inventarisatie aan voor begeleiding voor Persoonlijke Groei.

Stress - beheersen of loslaten

Het doel van deze cursus is niet om over benaderingen en technieken te lezen, maar om Gedragsverandering te bereiken.

Info / Bestellen

Inspiratie:

The past is a place of reference, not a place of residence; the past is a place of learning, not a place of living.Roy T. Bennett

Plaats een reactie