Van Covey’s Gouden Gans tot Gouden Kans

Home » Persoonlijke Groei » Van Covey’s Gouden Gans tot Gouden Kans

In 7 habits haalt Stephen Covey het sprookje van Aesop aan van de ’Gans met de gouden eieren’. Gemakshalve afgekort tot ‘Gouden Gans’ omdat het mooi rijmt met ‘Gouden Kans’. Meer correct is het ‘Gouden Ei’, maar dat geeft weer verwarring met de James Bond film ‘Golden Eye’.

Het sprookje is als volgt: Een ganzenhoeder merkt dat een van zijn ganzen gouden eieren legt. Hij raapt elke dag een nieuw ei op en is er gelukkig mee. Maar hij wordt ongeduldig en slacht de gans om alle eieren in één keer te oogsten. Helaas blijkt de gans leeg te zijn want die maakt maar een enkel ei per dag aan.

Covey vertaalt de parabel naar goede resultaten (gouden eieren) en het vermogen om deze resultaten te blijven leveren (de gans). Hij gebruikt hiervoor de ietwat onelegante termen ‘P’ (Productie) en ‘PC’ (Production Capability). Dit leidt tot de ‘P/PC balans’ tussen de wens om te produceren en om de productiecapaciteit op peil te houden. De twee begrippen zijn te vertalen naar respectievelijk resultaten en het vermogen om resultaten te leveren.

Wanneer je een goed resultaat levert, dan zijn er veel voorwaarden die ertoe bijgedragen hebben. Dat zijn onder andere je inspanning, je kennis, je vaardigheden, je leermeesters, je collega’s of medewerkers, en allerlei andere persoonlijke en maatschappelijke voorwaarden. Die vormen samen je vermogen om duurzaam kwaliteit te blijven leveren. Wanneer je dat verwaarloost, dan ga je richting burn-out.

Middelen voor goede Resultaten

Om goede resultaten te blijven leveren moet je de middelen (het vermogen om te blijven presteren) op peil houden. Mogelijke valkuilen zijn dat je…

 • minder hard werkt, omdat het goed gaat
 • je niet bijblijft op je vakgebied en niet investeert in groei, omdat je denkt dat je genoeg weet
 • niet meer luistert naar je leermeesters, omdat je het nu allemaal zelf beter weet
 • anderen gebruikt om vooruit te komen in plaats van samen te werken
 • etc.

Daardoor kan je jezelf op een gegeven moment tegenkomen. Je gemakzucht, je plateau van kwaliteiten en eigen wijsheid, en je ellebogenwerk zijn van invloed op het resultaat. Je verwachtingen – veronderstellingen dat resultaten en succes nu wel vanzelf komen – komen niet uit en je resultaat neemt af.

De oplossing is uiteraard om dankbaar te zijn voor de gouden kans of kansen die je krijgt om aan jezelf te werken. Zo niet, dan is het resultaat ‘Garbage in, Garbage out’. Je oogst wat je hebt gezaaid.

Maar in onze jachtige tijden is er vaak meer aandacht voor het resultaat op de korte termijn. De gans wordt geslacht ten behoeve van snelle winst met als resultaat dat de kans op meer gouden eieren verkeken is, oftewel verlies op de langere termijn. Dat is van toepassing voor organisaties maar ook voor individuen.

De gouden kans op de gans gezond te houden

Voor elk van de bovengenoemde bijdragen kan je op de lange termijn…

 • Slimmer werken i.p.v. alleen harder, kwaliteit betaalt zich beter terug dan alleen kwantiteit.

 • Taken delegeren, want doorgaans zijn specialisten beter in sommige werkgebieden (hint… belastingadviseur).

 • Bijblijven op je vakgebied door daar regelmatig tijd voor vrij te maken (lezen, cursussen volgen, kennis overdragen, projecten samen met collega’s, etc.).

 • Effectiever en efficiënter werken door gebruik te maken van de inzichten die je door ervaring hebt opgedaan, evalueer je werk en jezelf regelmatig en zoek actief naar verbeteringen.

 • Luister naar anderen want niet alleen je leermeesters hebben zich doorgaans verder ontwikkeld, ook anderen om je heen. Let niet alleen op de persoon maar ook op de boodschap, ook een zogenaamde ‘sukkel’ (een interpretatie) zegt weleens iets dat zinvol blijkt. Zelfs prietpraat heeft zijn waarde in onbevangenheid. Een gouden kans ligt soms voor het oprapen!

 • Ook anderen op jouw niveau groeien door en zelfs van beginners – die nog ‘domme vragen’ durven stellen – kan je veel leren.

 • Werk constructief met anderen samen, steun ze en probeer niet te scoren ten koste van anderen. Je collegialiteit, kennis en inzichten worden echt wel gewaardeerd, en zo niet dan weet je dat je beter ergens anders aan de slag kan gaan.

Winst op de korte termijn is vaak verlies op de lange termijn. Kwaliteit en eerlijkheid duren het langst, ook als het niet direct wordt gewaardeerd.

Zorg voor het ‘doorsmeren en olie verversen’ van zowel jezelf als sociale contacten, want zonder dat loopt de machine vast. Blijf in beweging – zowel fysiek als mentaal – zodat je niet piepend en krakend achterop raakt. Elke dag wat aandacht geeft op termijn goede resultaten. Steeds weer stilstaan of hollen is geen gezond leven.

Stilstand is achteruitgang!

Talking stick / praatstok - scholing - leiderschap

Kortom, blijf groeien als mens (karakter, wijsheid en omgang met anderen) en als producent van kwaliteit binnen je werkgebied maar ook in alle andere rollen in je leven. Een eenvoudige formule toch!?

Helaas zit het leven niet zo simpel in elkaar. Maar je kan van het bovenstaande wel leren door periodiek te evalueren waar je resultaten (of mislukkingen) op gebaseerd zijn. Als je tot de conclusie komt dat het steeds andere mensen zijn die je in de wielen rijden, vraag ze dan waarom ze dat doen (er is altijd een aanzienlijke kans dat jijzelf het probleem bent) of zoek een andere omgeving. In dat laatste geval is er een kans op het herhalen van gemaakte fouten. Wees zelfbewust!

Maak eens per maand of per kwartaal de rekening op van je inspanningen en resultaten. Wat bepaalt je succes en waar schort het aan?

 • Als je succes te danken is aan anderen die je helpen, toon je dankbaarheid dan oprecht en behandel die mensen zoals jezelf ook behandeld wilt worden.

 • Vraag eerdere leermeesters om hun mening over je huidige niveau en wat je verder kan verbeteren. Blijf bereid om te investeren in jezelf als mens en als bijdrager aan de maatschappij in de ruimste zin van het woord.

 • Wanneer meer kennis nodig is om goed te blijven functioneren of (weer) beter te functioneren, erken de tijd die je erin stopt als een investering in je eigen toekomst. Het is een gouden kans om in de toekomst nog beter te kunnen functioneren en duurzaam resultaten te blijven produceren. Een paar uur per week om te werken aan je vaardigheden is fundamenteel en makkelijk op te brengen met een half uur lezen voor het ontbijt en/of na je avondmaaltijd. Heb je geen zin om te lezen, volg dan een informatieve podcast of luisterboek op weg naar je werk. Of zoek in het brede scala aan gratis en betaalbare cursussen. Zoek naar zinvolle referenties want het aanbod loopt van rot tot rijp!

 • Sta open voor de mening van anderen door goed te luisteren naar hun inbreng. Kritiek is altijd zinvolle feedback over jezelf en wat je produceert. Kijk naar de inhoud en niet alleen naar de (ongewenste) boodschap. Als iemand te bot is in zijn/haar inbreng, vraag dan rustig of het mogelijk is de informatie wat te nuanceren. En luister naar iedereen, niet alleen naar mensen boven je op de statusladder.

Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe. – Abraham Lincoln

Covey’s 7e Eigenschap, ‘Sharpen the saw’ gaat specifiek over je capaciteit of vermogen om goede resultaten te blijven leveren. Wanneer je met een botte zaag aan het werk gaat dan zal de kwaliteit van het resultaat ongetwijfeld navenant zijn. Als je nooit de tijd neemt om deze aan te scherpen, dan zal het resultaat nooit een mooie zaagsnede zijn en moet je veel meer kracht en energie leveren. Een goede vakman geeft nooit zijn gereedschap de schuld en verzorgt het goed.

Zelfbewust

De belangrijkste boodschap is dat je er goed aan doet om zelfbewust te blijven. Zelfbewustzijn geeft je gouden kansen om een beter mens te zijn in alle opzichten. Bewust van je kwaliteiten als mens en binnen de rollen in je leven. Probeer altijd kwaliteit te leveren op de lange termijn en niet zelfzuchtig op de korte termijn te willen scoren.

Wees niet alleen kritisch over jezelf maar probeer zo objectief mogelijk (met de hulp van anderen) realistisch te blijven kijken naar je mogelijkheden, je vermeende beperkingen en onze constant veranderende omgeving (vooral de snelheid van verandering).

Zorg voor een evenwicht op de middellange termijn tussen het produceren van kwaliteit en je vermogen om die kwaliteit duurzaam te blijven leveren. Zorg voor anderen maar zorg ook dat je zelf kwaliteit kan blijven leveren!

Nogmaals, het leven is niet makkelijk, maar met een goede focus op jouw ‘gans met de gouden eieren’ is er wat van te maken. Ook al zijn de ‘eieren’ op het moment nog van koper of een minder ‘edel’ materiaal. Wat zijn je dromen, je ambities en je vrijheid om een goed mens te zijn in alle opzichten? Werk daaraan, liefst dagelijks, maar vooral met een open geest en de bereidheid om te verbeteren wat je kan.

Heel veel succes gewenst!!!

Advies: Lees of herlees Stephen Covey’s The 7 habits of highly effective people. Ik herlees het op het moment, wat altijd een goed idee is om het nog beter in je op te nemen en nuances te zien die je bij de eerste lezing gemist hebt.
Zie ook Bekentenissen van een Stephen Covey fanboy met een overzicht van zijn oeuvre.

Nog even het volgende…

Zoek jij een PG Gids/Begeleider? Vraag NU een gratis en vrijblijvende eerste inventarisatie aan voor begeleiding voor Persoonlijke Groei.

Stress - beheersen of loslaten

Het doel van deze cursus is niet om over benaderingen en technieken te lezen, maar om Gedragsverandering te bereiken.

Info / Bestellen

Inspiratie:

Focus less on whether it will work out. Focus more on what you learn while you try to figure it out.Tim Denning

Plaats een reactie