Ideeën Machine voor Stephen Covey’s 7 gewoontes

Home » Ideeën Machine » Ideeën Machine voor Stephen Covey’s 7 gewoontes
Stephen Covey: 7 gewoontes en 4 principes

Voorbeelden van het gebruik van de Idea Machine training voor het toepassen van Stephen Covey’s 7 gewoontes.

Hieronder staan 10 mogelijkheden (in willekeurige volgorde) om elk van de 7 gewoontes toe te passen. Klik op de onderwerpen om de 10 ideeën in of uit te klappen.

1. Proactief zijn (Be Proactive)

Als je iets wilt bereiken dan moet je initiatieven nemen. Maar ook in een ondergeschikte rol kan je veel zaken aandacht geven en voorbereiden voordat er over je tijd wordt beslist. Anticipeer wat er van je verwacht wordt.

 1. Initiëren geeft meer kans op controle of beïnvloeden dan afwachten en reageren op de initiatieven van anderen
 2. Ruim op en reorganiseer voordat het een rommeltje wordt (in kleine en grote zaken)
 3. Reageer niet alleen op je weegschaal maar neem een bewust besluit om gezonder te eten en te leven, en onderneem actie (boodschappenlijstje)
 4. Verbeter je slaap voordat vermoeidheid een probleem wordt (digital sunset, etc.)
 5. Vraag je partner regelmatig wat hij/zij wil, ook in ‘kleine’ dingen
 6. Maak elke avond een plan voor de volgende dag i.p.v. je dag te laten regeren door de wensen van anderen (berichten, telefoon, etc.)
 7. Evalueer wat je doet voordat je geconfronteerd wordt met onopgemerkte fouten of gemiste kansen
 8. Geef mensen een compliment voor hun inspanningen (met name bij hulp) en de kwaliteit van hun werk, ook terwijl ze er mee bezig zijn
 9. Betaal je rekeningen op tijd zodat je geen boetes krijgt
 10. Hou bewust regelmatig contact met je cirkels en wacht niet tot iemand zegt “Ik hoor zo weinig meer van je”
2. Resultaatgericht (End in mind)

Bij elke actie kan je de vraag stellen wat je wilt bereiken. Het Waarom is dan meestal ook direct duidelijk. Zo werk je met de juiste focus naar je doel toe.

 1. Evalueer je korte termijn doelen regelmatig (dagelijks/wekelijks/maandelijks/kwartaal/jaar)
 2. Wees specifiek en realistisch over je doelen, vaagheid leidt tot vage acties en middelmatigheid
 3. Neem elke dag even tijd om je bewust te zijn Waarom je iets doet
 4. Maak voortgang, kleine overwinningen motiveren en houden je op koers; programmeer ‘kleine winsten’ bewust in om op snelheid te komen en beloon jezelf (met mate)
 5. Begin gewoon met nieuwe dingen en denk er niet alleen over na, maar weeg wel goed af of je er tijd voor hebt of wat je er voor kan/wil opofferen
 6. Weest selectief en beperk je tot de dingen die je haalbaar zijn (binnen de beschikbare kennis, tijd en energie), en besteed andere zaken uit
 7. Volg je eigen plan, niet alleen de agenda van anderen
 8. Help anderen en wees dankbaar voor de hulp die je zelf ontvangt
 9. Evalueer periodiek of werken aan je eigen doelen vervulling geeft en stel je plannen bij waar nodig
 10. Wees je bewust van wat je op wilt/kan geven om je doelen te bereiken
3. Hoofdzaken eerst (First things first)

Maak voor jezelf duidelijk welke zaken het meest belangrijk zijn voor het behalen van je doelstellingen. Daardoor weet je vanzelf wat je het eerst aandacht moet geven. Als je prioriteiten expliciet omschreven zijn, dan heeft afleiding minder kans.

 1. Prioriteiten zijn af te leiden uit de afweging van je doelstellingen/missie en je taken/verantwoordelijkheden
 2. Als prioriteiten door anderen bepaald worden dan ben je niet voldoende proactief geweest of je hebt je verplichtingen laten versloffen
 3. Meten is weten!; evalueer prioriteiten op de lange termijn (een jaar of meer), korte termijn (maand tot kwartaal) en wekelijks
 4. Het afhandelen van de juiste prioriteit is een beloning op zich in de zinvolle voorgang die je maakt
 5. Wees je bewust van afleidingen die doorgaans niet jouw prioriteiten maar die van anderen
 6. Pas je ‘vision board’ regelmatig aan om het actueel en levendig te houden
 7. Hou vaste tijden (dagen van de week/maand en uren) aan voor planning en evaluatie
 8. Na de bepaling van de prioriteiten werk je de details uit van de benodigde acties zodat je een goede focus krijgt op de stappen die je moet ondernemen
 9. Zorg voor een dashboard (overzicht) van je activiteiten dat je voortgang aangeeft
 10. Wees je er van bewust dat ‘geen vooruitgang’ door gebrek aan het stellen van prioriteit in feite ‘achteruitgang’ is
4. Win-Win (alle betrokkenen winnen of ‘No Deal’)

In onderhandelingen gaat het meestal om ‘winnen’. En ‘waar twee ruilen moet één huilen’. Ga er van uit dat er oplossingen te vinden zijn om alle betrokkenen voordeel te gunnen van gemaakte afspraken.

 1. Als alle betrokkenen winst willen behalen dan is het goed om beginnen met optimaal begrip van elkaars wensen en standpunten
 2. Laat de geijkte oplossingen even liggen en probeer creatieve oplossingen te verzinnen die je bv. kleinschalig kan uitproberen
 3. Vraag proactief om samenwerking en vermijdt langs elkaar heen werken met alleen aandacht voor het eigen belang
 4. Toon een bereidheid om naar gemeenschappelijke oplossingen te zoeken
 5. Gun anderen evenveel succes als jezelf en laat dat merken
 6. Laat het verlangen los om alles te beheersen en lever een bijdrage met begrip en een behulpzame instelling
 7. Toon respect en waardering voor anderen om bereidwilligheid tot samenwerking te stimuleren; een bescheiden opstelling en gevoel voor humor bevorderen en prettige interactie
 8. Maak de oplossing groter dan het (tijdelijke) probleem om tot lange termijn oplossingen te komen die een hoger rendement hebben
 9. Oplossingen met alleen winnaars hebben meestal alleen brede lijnen en de wil om details in goed overleg op te lossen
 10. Stel ‘No deal’ (geen oplossing) voor als er geen bereidwilligheid is om tot een win-win oplossing te komen; sluit ‘zero sum’ (winnaar=+1, verliezer=-1) oplossingen bij voorbaat uit tenzij het een tijdelijke of noodoplossing is
5. Begrijpen voor begrepen worden (Understand before being Understood)

Hiervoor is ‘empathisch luisteren’ nodig. Hou eigen wensen en opinies voor je tot je goed begrijpt wat de ander wil bereiken. Gebruik de talking stick methode om open communicatie te bevorderen.

 1. Geef anderen optimaal een kans om hun perspectief en hun intenties aan jou kenbaar te maken voordat je met je eigen verhaal komt
 2. Toon oprechte interesse voor de wensen en behoeften van anderen
 3. Probeer om meer te observeren en te begrijpen dan te beïnvloeden
 4. Leer over de wereld om je heen om deze beter te kunnen begrijpen en waarderen
 5. Vervang opinies (veronderstellingen en vooringenomenheid) door feitenkennis
 6. Oefen bescheidenheid door anderen om hun mening te vragen ook wanneer je al een deel van de antwoorden weet
 7. Een open geest is ontvankelijk voor meer signalen dan een gesloten geest
 8. Je perspectief en behoeften kunnen overeenkomen met die van anderen, maar sta niet te snel klaar met een conclusie en luister goed naar hen en koppel jouw interpretatie van hun wensen terug
 9. Stel intelligente en geïnformeerde vragen aan anderen om je begrip van mensen en zaken te vergroten
 10. Doe je voordeel met oplossingen die anderen al gevonden (en getest) hebben
6. Synergie (Versterkende samenwerking)

Gebruik de kracht van de ‘3e oplossing’, de opties waar jij en de ander niet aan dacht maar waar je samen wel opkomt. “Out of the box’ en de Energie van Synergie.

 1. Begin met gewoonte #5 (Begrijpen voor begrepen worden) en bouw daarop voort om via win-win (#4) tot een open en resultaatgerichte (#2) samenwerking te komen zonder ego’s die in de weg zitten
 2. Vraag actief om samenwerking (”Ik wil heel graag met jou samenwerken aan … omdat … ik jouw input respecteer/jouw kennis en inzicht nodig heb/etc.)
 3. Laat je eigen agenda even los en bouw samen met anderen een nieuwe neutrale agenda met bredere doelen (voor de organisatie en doelgroepen)
 4. Wees proactief door Synergie te initiëren en i.p.v. het passief te verwachten van anderen
 5. Pas Synergie toe in alle rollen in je leven zodat het een gewoonte wordt
 6. Accepteer Synergie als een meer natuurlijke manier van handelen dan de drijfveren van je ego of externe eisen
 7. Stel je dienstbaar op voor het proces van samenwerking en geef je beste kwaliteiten aan de gezamenlijke inspanning
 8. Synergie is heerlijk om te ervaren, en kan jou en anderen het vertrouwen en de energie geven om de samenwerking te blijven verbeteren
 9. Steun en versterk de bijdragen van anderen in plaats van alleen onvolkomenheden te zien
 10. Begin met een open geest, brainstorm (op de juiste manier) en sluit geen oplossingen uit ook al lijken die in eerste instantie onmogelijk
7. Scherp blijven (Sharpen the saw)

Je vaardigheden zijn een gereedschap om je werk goed te kunnen doen. Hou die op peil om te kunnen blijven voldoen aan de eisen die aan je worden gesteld. Probeer te groeien in de rollen die je hebt of krijgt.

 1. Studeer op vaste tijden om er een gewoonte van te maken; klein beginnen en de vaart erin houden
 2. Stel concrete doelen voor studie; waarom en wat
 3. Een studieplan (wat, volgorde en wanneer op de lange- en korte termijn) helpt om de onderwerpen paraat te hebben wanneer je ze nodig hebt.
 4. Doe een korte meditatie of tukje (’Napucinno’, koffie en dan even rusten tot de cafeïne begint te werken) voordat je met studeren begint
 5. Leer gevarieerd, niet alleen diep in een enkel onderwerp maar breder zodat je principes uit andere disciplines vernieuwend kan toepassen
 6. Maak gestructureerde notities en neem ze door of werk ze uit (je eigen visie op de besproken zaken)
 7. Kies onderwerpen die je nodig hebt zodat je kan toepassen wat je geleerd hebt
 8. Kies een (aantal) vaste toepassing(en) voor het geleerde zodat je niet steeds een nieuwe test-case moet verzinnen
 9. Leer zaken ‘op tijd’ en niet alleen ‘voor het geval’ je de kennis ooit nodig hebt want het direct concreet toepassen van nieuwe kennis heeft altijd de voorkeur boven vergaren en niet toepassen.
 10. Leg aan anderen uit wat je geleerd hebt om je begrip ervan te verdiepen, alleen al de basis principes kunnen hiervoor genoeg zijn

Zie ook Leven volgens de 7 gewoontes van Stephen Covey en Boekbespreking ‘Become an Idea Machine‘.

Nog even het volgende…

Zoek jij een PG Gids/Begeleider? Vraag NU een gratis en vrijblijvende eerste inventarisatie aan voor begeleiding voor Persoonlijke Groei.

Stress - beheersen of loslaten

Het doel van deze cursus is niet om over benaderingen en technieken te lezen, maar om Gedragsverandering te bereiken.

Info / Bestellen

Inspiratie:

Suffering ceases to be suffering the moment it finds a meaning.Viktor Frankl

Plaats een reactie