Wordt een Ideeën Machine voor Persoonlijke Groei

Boekbespreking: Claudia Altucher - Become an Idea Machine

Creatief en vindingrijk zijn kan je leren. Een goede manier is om dagelijks 10 ideeën voor uiteenlopende onderwerpen te noteren. Dit concept is populair gemaakt door James Altucher (de auteur van Reinvent yourself). Deze techniek kan je leren aan de hand van de 180 suggesties in het boek Become an Idea Machine van James’ vrouw Claudia Altucher.
Maar als je interesse hebt voor Persoonlijke Groei, dan kan je ook een Ideeën Machine worden aan de hand van de oefeningen die WellNed wekelijks publiceert (t.z.t. via een email herinnering).

Zie ook de Ideeën Machine voor Stephen Covey’s 7 gewoontes en Archief 2018 – Ideeën Machine voor Persoonlijke Groei.

Week 22 – 27/5 t/m 1/6/2019 – Thema: Groeien

Bedenk voor elke rol in je leven (je eigen volgorde en wat van toepassing is) het volgende:
“Hoe kan ik beter zijn in plaats van worden.”
Door kleinere en grotere aanpassingen in je gedachten/instellingen en je handelingen kan je aspecten van je leven verbeteren. Hoe langer je werkt aan bewustwording en verbetering, des te meer kan je groeien, stap voor stap, van dag tot dag. Een stapje terug door een vergissing is alleen een leermoment en een kans om verder te verbeteren.
Je rollen (kunnen) zijn: partner, gezinslid, ouder/kind, grootouder/kleinkind, vriend, burger in de maatschappij, medewerker, werkgever, vakman/vrouw, leider, volger/waterdrager, sportman/vrouw, team lid, hobbyist, etc.
Let wel, dit zijn rollen en niet (noodzakelijk) wie je bent in het leven. Je werk bepaald niet altijd en overal wat je doet. Je karakter, persoonlijkheid en waarden bepalen veel meer hoe anderen je ervaren.

Zie ook Een beter mens zijn.

 • Ma: rol 1
 • Di: rol 2
 • Wo: rol 3
 • Do: rol 4
 • Fr: rol 5
 • Za: rol 6

Week 21 – 20/5 t/m 25/5/2019 – Thema: Samenwerken (=samen werken)

Samenwerken met anderen is een sleutel tot zelfontplooiing en succes, zowel privé als zakelijk. Als je alleen maar met je eigen doelstellingen bezig bent, dan is het lastig om samen te werken met andere mensen. Wees je goed bewust van de doelstellingen op de lange- en korte termijn. Bepaal vervolgens wat jij daar aan kan bijdragen. Luister naar anderen en ondersteun je collega’s ongeacht je positie in de organisatie. Speel de bal en niet de persoon. Schakel je ego uit bij het samen werken aan gemeenschappelijke doelstellingen.

Zie ook Van brulaap tot praatstok, Give and Take en How to win friends & influence people.

 • Ma: Met wie werk je het meest effectief samen en waarom
 • Di: Met wie werk je niet goed samen en wat kan je daaraan verbeteren
 • Wo: Welke taken in een team liggen jou het meest en waarom (vaardigheden en karakter)
 • Do: Op welke punten zet jij je helemaal in voor een team en waarom
 • Fr: Welke leidinggevende eigenschappen wegen voor jou het zwaarst (jouw leiders en voor jezelf als leider)
 • Za: Welke zaken maken een groep mensen een beter team

Week 20 – 13/4 t/m 18/5/2019 – Thema: Persoonlijke Groei

Persoonlijke Groei (PG) is niet alleen een kwestie van boeken lezen en mediteren maar ook jezelf doelen stellen welke kwaliteiten je wil ontwikkelen of beter nog per direct wil nastreven (zijn i.p.v. worden). PG beoefenen om ‘beter/gelukkig te worden’ is een te oppervlakkig doel en bovendien een eindresultaat wat te ver weg is om je dagelijks te motiveren. Het is beter om specifieke en concrete doelen te stellen of beter nog om een aantal gewoontes aan te leren die je als een proces in de goede richting leiden. Geef voor de onderstaande onderwerpen telkens je (10) doelen en/of manieren (proces) om jezelf te ontwikkelen. Kies een paar van jouw ideeën om voor de dag uit te voeren of in te bouwen in je gewoontes.

Zie ook Fundamenten van persoonlijke groei en Onbaatzuchtige Persoonlijke Groei.

 • Ma: Fysiek; voeding en gezondheid
 • Di: Fysiek; conditie en uithoudingsvermogen
 • Wo: Mentaal; actief, nieuwsgierig, flexibel
 • Do: Emotioneel; evenwichtig en veerkrachtig
 • Fr: Spiritueel; natuur en cultuur ervaring, actief en passief
 • Za: Sociaal; werken aan je omgang met de verschillende cirkels van contacten

Week 19 – 6/5 t/m 11/5/2019 – Thema: Deugden en waarden

Om bewust te leven is het goed om regelmatig stil te staan bij de waarden die je belangrijk vindt en de deugden die je na wil streven om elke dag een beter mens te zijn. Benjamin Franklin werkte aan zichzelf door een set van 13 waarden, die hij fundamenteel vond, telkens te doorlopen. Waarom 13? Elke week concentreerde hij zich op een specifieke toepassing die hij wilde verbeteren. In een jaar doorliep hij de set dan 4 keer. Kies voor deze week 6 waarden die belangrijk voor jou zijn en de deugden die er bij passen of gebruik de onderstaande (persoonlijke) voorbeelden. ’s Ochtends plannen, door de dag paraat houden (bv. op het vergrendel scherm van je telefoon) en ‘s avonds evalueren.

Als variant kan je ook slechte gewoontes en ondeugden stellen tegenover de waarden die je aanhangt.

Zie ook Leven volgens de 7 gewoontes van Stephen Covey.

 • Ma: bv. de waarde ‘behulpzaamheid’ en de deugd ‘ijverig’
 • Di: bv. zingeving en evenwichtigheid
 • Wo: bv. bescheidenheid en dienstbaar
 • Do: bv. respect voor anderen en opgewekt/vriendelijk
 • Vr: bv. accepteren/waarderen en rechtvaardigheid
 • Za: bv. visie/moed en zingeving

Week 18 – 29/4 t/m 4/5/2019 – Thema: Leven in het moment

‘Mindful’ krijgt nog steeds veel aandacht. Het is een manier om bewuster te leven en niet aan het einde van de dag te moeten concluderen “waar is de dag gebleven?”. Leven in het moment lijkt een cryptisch advies. In de praktijk is het een bijzondere focus op wat je op het moment doet. Niet steeds weer aan het verleden denken (recent of ver weg) of aan de toekomst (stressen over wat komen gaat). Het gaat om NU. Elk moment is een gelegenheid om keuzes te maken of de keuzes uit te voeren die je eerder hebt gemaakt. Bereid je voor op wat komen gaat maar doe dat door je te concentreren op wat je er op het moment aan kan doen. Actie en niet alleen denken/piekeren.

Zie ook Positief denken en Mediteren.

 • Ma: Manieren om bewust te met anderen om te gaan (niet alleen je eigen verhaal spuien, maar luisteren met empathie)
 • Di: Hoe tijdens je werk kleine en grotere dingen bewust te doen, met zorg en het besef van het hoe en waarom
 • Wo: Hoe kan je aanwezig zijn in je gezin (partner, familie) i.p.v. op de bank zappen of appen; waardering en respect tonen voor de mensen in je leven
 • Do: Manieren om bewust te eten in plaats van voor de TV wat naar binnen te lepelen zonder te proeven of te waarderen; genieten van samen eten met aandacht voor elkaar (kies onderwerpen)
 • Vr: Hoe kan je bewust ontspannen i.p.v. gedachteloos ‘niets’ doen
 • Za: Welke zaken kan je doen om bewust te Groeien (PG); waarden, doelen, keuzes tussen wel of niet doen voor de juiste redenen

Week 17 – 22 t/m 27/4/2019 – Thema: Luisteren en Respect

Spreken is zilver en zwijgen is goud. Respect voor anderen begint met interesse en empathie naar hen te luisteren. Wat houdt ze bezig en hoe stellen ze zich op in verschillende situaties. Wat kan je leren van zowel de acties als de terughoudendheid van anderen. Als iemand zijn mening geeft over iets, dan is het niet de beste aanpak om er direct je eigen mening of jouw ervaringen tegenover te stellen. Vaak is het beter om vragen te stellen om de beweegredenen van anderen te doorgronden. Open vragen kunnen ook aangeven dat je de mening van de ander respecteert, ook al ben je het er niet noodzakelijk mee eens.
Luisteren is niet alleen een zaak van je mond houden maar van betrokkenheid zonder direct met ‘goede raad’ klaar te staan. Geef anderen gelegenheid geven om hun hart te luchten en door hun expressie en jouw vragen helderheid te verkrijgen.

Zie ook Dale Cargenie – How to win friends en Respect voor vrouwen.

 • Ma: In welke rollen in je leven kan je beter luisteren dan spreken en bij welke gelegenheden
 • Di: Naar welke mensen heb je te weinig geluisterd (recent en langer geleden)
 • Wo: Bij welke gelegenheden heb je hoofdzakelijk je mening gegeven en niet naar die van anderen gevraagd
 • Do: Op welke manieren toon je je respect voor de andere sekse
 • Vr: Hoe kan je respect tonen voor mensen uit een andere milieu met andere achtergronden, waarden en ervaringen
 • Za: Wat kan je doen om op een meer open manier met anderen te communiceren, ook voor de diverse rollen in je leven

Week 16 – 15 t/m 20/4/2019 – Thema: Stephen Covey’s gewoontes

Voor de verandering vervallen we in herhaling. Zie de oefening over de 7 gewoontes van Stephen Covey van februari; “Voor een rol in je leven (kies uit bv.: kind, student, partner/ex-partner, werknemer/werkgever, ouder, erfgenaam, voogd, begeleider/adviseur/mentor, gepensioneerd, etc.).”
Kies deze keer een andere rol. Lees de punten onder de bovenstaande link en verzin je eigen specifieke en concrete invulling. Laat het niet alleen bij reflectie maar plan acties door je dag en week om de gewoontes gestalte te geven.
Deze oefening kan je regelmatig herhalen voor verschillende rollen of aspecten van belangrijke rollen in je leven door bv. om de maand de oefening te herhalen. De oefeningen van deze pagina zijn een goede gewoonte om je PG steeds actueel en creatief te houden. Eens of niet eens? Laat het ons weten!

Zie ook Ideeën Machine voor Stephen Covey’s 7 gewoontes en De kracht van gewoontes.

 • Ma: Proactief zijn
 • Di: Het doel in gedachten houden
 • Wo: Belangrijke zaken eerst
 • Do: Win-Win of No Deal
 • Vr: Begrijpen voor begrepen worden
 • Za: Synergie

Toegift: verzin voor elke dag 3 specifieke acties waarmee je je ontwikkeling kan stimuleren (lezen, studeren, etc.)

Week 15 – 8 t/m 13/4/2019 – Thema: Filosofie: Waarden en Deugden

Welke waarden en deugden zijn je richtlijn in het leven? Alleen reageren zoals je goed dunkt op allerlei situaties is geen filosofie. Het is geen theoretische oefening om eens stil te staan bij de overtuigingen die voor jou het meest belangrijk zijn. Daarmee kan je helderheid verkrijgen voor de keuzes die je dagelijks moet maken.
Zie ook Leven volgens de 7 gewoontes van Stephen Covey en De blije Stoïcijn.

 • Ma: Welke waarden zijn belangrijk voor je (bv. bescheidenheid en behulpzaamheid)
 • Di: Welke waarden wil je minder belangrijk maken (bv. geld en bezittingen)
 • Wo: Welke deugden wil je nastreven (bv. werklust en moed)
 • Do: Welke ondeugden (slechte gewoontes) wil je afleren
 • Vr: Welke rollen in je leven zijn belangrijk en hun aspecten, in volgorde van prioriteit
 • Za: Bedenk manieren om regelmatig (één of meerdere keren per dag) stil te staan bij de waarden en deugden die de kwaliteit van je leven kunnen verbeteren

Week 14 – 1/4 t/m 6/4/2019 – Thema: Journaal/Dagboek

Het is goed voor je bewustwording om dagelijks te schrijven over je plannen voor de dag, je waarnemingen/conclusies van wat je meemaakt en reflectie op de dag. Schrijven is hardop denken en praten met jezelf. Overweeg om van een aantal van de onderstaande IM vragen een vaste rubriek te maken in je journaal.
Zie ook Zelfonderzoek.

 • Ma: Waarvoor ben je aan het begin en aan het einde van de dag dankbaar
 • Di: Welke zaken deed je deze dag goed, wat kan je verbeteren, wat ging er mis en welke verantwoording neem je voor je reacties op alle drie de overwegingen
 • Wo: Welke deugd kan je vandaag proberen na te streven
 • Do: Bedenk hoe vandaag jouw interactie met anderen bij hen overgekomen kan zijn (positief en negatief, en wat kan je er van leren)
 • Vr: Wat heb je deze week concreet gedaan aan je belangrijkste plannen en voornemens, en waar is het mis gegaan onder je eigen verantwoordelijkheid
 • Za: Welke doelstellingen en plannen heb je voor de komende week

Week 13 – 25 t/m 30/3/2019 – Thema: Persoonlijke groei

Groeien is veranderen en dat gaat niet zomaar. Je moet uitvinden wat je wil verbeteren door bewustwording, weerstanden bij jezelf en van je omgeving overwinnen en actie ondernemen om te leren van wat je denkt en doet.
Zie ook Onbaatzuchtige Persoonlijke Groei en Kies voor groei… of stagneer.

 • Ma: Welke concrete doelstellingen heb je voor je PG
 • Di: Welke resultaten heb je al geboekt en hoe kan je die uitbouwen
 • Wo: Wat verwacht je van je mentoren en is dat realistisch (eigen verantwoordelijkheid)
 • Do: Onderwerpen waarover je meer zou willen leren (lezen/doen)
 • Vr: Welke steun of tegenwerking ervaar je van je omgeving
 • Za: Welke zaken moet je meer bewust ervaren

Week 12 – 18 t/m 23/3/2019 – Thema: Gewoontes

Een gewoonte is een gedragspatroon dat in de plaats komt van een bewuste beslissing die je moet nemen. Daardoor kan je wilskracht als basis voor je motivatie uitschakelen en ‘gewoon’ een invulling geven aan het invullen van je waardes, deugden en doelen.
Zie ook Een vast ritueel en Uitstel gedrag / Procrastinatie.

 • Ma: Welke slechte gewoontes wil je veranderen of helemaal afleren
 • Di: Welke goede gewoontes wil je aanleren
 • Wo: Voor welke zaken wil je meer consistentie in je leven
 • Do: Manieren om uitstelgedrag af te leren
 • Vr: Oplossingen om gezond(er) te eten en drinken (hint: begin bij het winkelen!)
 • Za: Manieren om betere gewoontes (en het afleren van slechte gewoontes) te belonen

Week 11 – 11 t/m 16/3/2019 – Thema: Sociaal – Relaties (partners)

Wie wil er nu geen fijne relatie met een goed passende partner? Afgezien van de wens naar een gezin en kinderen, is het fijn iemand in je leven te hebben waar je lief en leed mee kan delen. Emotionele intimiteit en geborgenheid is belangrijk voor je mentale gezondheid.
Zie ook Gevoelens en EmotiesEen bewust sociaal leven en Anger management.

 • Ma: Op welke manier is je partner allereerst een goede vriend
 • Di: Welke eisen stel je aan je partner als ‘maatje’
 • Wo: Hoe kan je de romantiek in je relatie levend houden (na de fase van verliefdheid)
 • Do: Wat kan je voor je partner doen dat hij/zij prettig vindt (hint: niet alleen de dingen die je zelf prefereert)
 • Vr: Hoe kan je je partner regelmatig je attentie en waardering laten blijken (hint: zeg het niet alleen met bloemen)
 • Za: Op welke punten ben je bereid om jezelf voor je partner te verbeteren

Week 10 – 5 t/m 9/3/2019 – Thema: Cultuur

Culturele uitingen zijn net als Spelen uitingen zonder een directe bijdrage aan essentiële levensbehoeften. Toch zijn ze onmisbaar om te voldoen aan ons gevoel voor schoonheid, genot en waardering. Zie ook Cultuur bewust ervaren.

 • Ma: Welke culturele uitingen/evenementen wil je graag meemaken/ervaren
 • Di: Wat is je top-10 aan muziek, uitvoeringen of artiesten
 • Wo: Welke boeken/schrijvers hebben het meest indruk op je gemaakt
 • Do: Welke instrumenten zou je wel eens willen bespelen (incl. Zang stijlen)
 • Vr: Welke gebouwen zijn voor jou een toonbeeld van cultuur
 • Za: Noem 5 culturele uitingen die wel en 5 die geen subsidie van jou krijgen

Week 9 – 25/2 t/m 2/3/2019 – Thema: Fysiek – Sport

Geef spel een bewuste plaats in je leven. De rol van spel in het leven van volwassenen wordt fors onderschat. Het is een uitlaatklep voor stress. Het maakt ons opgewekter, creatiever en meer ontspannen.
Zie ook Spelenderwijs spelen.

 • Ma: Welke sporten zou je (nog) eens willen proberen
 • Di: Welke sporten deed je op school en welke vond je leuk
 • Wo: Welke sporten volg je (live of op tv)
 • Do: Wat vindt je mooi aan teamsport
 • Vr: Wat vindt je mooi aan individuele sport (eventueel samen met anderen)
 • Za: Welke sportmensen bewonder je en waarom (prestaties, karakter, etc.)

Week 8 – 18 t/m 23/2/2019 – Thema: Sociaal – Buren en kennissen

Je buitenste cirkel van contacten zijn doorgaans je buren en kennissen. In sommige gevallen zijn buren ook vrienden en soms zijn ze zelfs geen kennissen (wat jammer is).

 • Ma: Welke eigenschappen heeft een goede buur?
 • Di: Welke eigenschappen heeft een goede kennis en waarom is hij/zij daardoor geen vreemde voor je?
 • Wo: Waarom wordt een kennis wel of niet een vriend (5 elk punten)?
 • Do: Welke activiteiten onderneem jij met buren en kennissen?
 • Vri: Hoe leg je bij voorkeur contact met je nieuwe of bestaande buren?
 • Za: Om welke redenen heb je liever een goede buur dan een verre vriend, of andersom?

Week 7 – 11/2 t/m 16/2/2019 – Thema: Wensen en loslaten

 • Ma: Wat is/was jouw Bucket list; wat wil je ooit nog doen of welke dingen stonden er op je Bucket list en waarvan je blij bent dat je ze wel of niet hebt gedaan
 • Di: Wat kan je missen in je leven (materieel en immaterieel)
 • Wo: Wie moet je kunnen loslaten (of waarderen voordat het te laat is)
 • Do: Welke ervaringen wil je nog met anderen delen c.q. welke mooie ervaringen heb je al met anderen gedeeld
 • Vr: Welke fysieke of mentale ervaringen zal je het meest missen wanneer je ouder wordt
 • Za: Wat is jouw erfenis (wat geef je mee aan je erven anders dan bezittingen)

Week 6 – 4/2 t/m 9/2/2019 – Thema: Stephen Covey’s gewoontes

Voor een rol in je leven (kies uit bv.: kind, student, partner/ex-partner, werknemer/werkgever, ouder, erfgenaam, voogd, begeleider/adviseur/mentor, gepensioneerd, etc.)

 • Ma: Proactief zijn
 • Di: Het doel in gedachten houden
 • Wo: Belangrijke zaken eerst
 • Do: Win-Win of No Deal
 • Vr: Begrijpen voor begrepen worden
 • Za: Synergie

Toegift: verzin voor elke dag 3 specifieke acties waarmee je je ontwikkeling kan stimuleren (lezen, studeren, etc.)

Week 5 – 28/1 t/m 2/2/2019 – Thema: Sociaal – Familie (buiten je gezin)

De tweede cirkel van je sociale contacten zijn je familieleden. Je ouders en broers/zussen als je die hebt – en nog in leven zijn – zijn naast je partner en je gezin ongetwijfeld je meest belangrijke contacten. Een cynische observatie is dat je je vrienden kan uitkiezen maar je familie niet… Geniet, maar met mate.

 • Ma: Wat zijn de hobby’s van je familieleden?
 • Di: Manieren om contact te houden naast verjaardagen en feestdagen?
 • Wo: Hoe leg je contact met het familielid waar je het minst mee om gaat
 • Do: Welke vrije tijd activiteiten kan je samen met je familie doen
 • Vr: Welke inzichten (levenslessen) zou je graag eens met je familie delen
 • Za: Verrassingen voor je familie… uiteraard in aangename zin?

Week 4 – 21/1 t/m 26/1/2019 – Thema: Sociaal – Vrienden en kennissen

Pas je eigen definitie toe. Wie is een vriend en wie is een kennis?
Je derde cirkel zijn je vrienden. Sommigen zie je elke dag en anderen onregelmatig. De tijd die je met ze door mag brengen is speciaal voor je. Zie ook Echte vriendschap.

 • Ma: Redenen waarom iemand een vriend van je is en niet enkel een kennis?
 • Di: Redenen om een vriendschap te sluiten?
 • Wo: Redenen om een vriendschap af te breken?
 • Do: Welke activiteiten ondernam je met jeugdvrienden?
 • Vr: Welke vrienden zou je graag in contact met elkaar willen brengen?
 • Za: Met welke vrienden waarmee je het contact wat verloren hebt zou je graag nog eens contact leggen?

Week 3 – 14/1 – 19/1/2019 – Thema: Gevarieerd fysiek

De drie fysieke fundamenten verdienen regelmatige aandacht. Deze week gevarieerde suggesties voor Eten, Bewegen en Slapen. Zonder kwaliteit en een en goede balans tussen deze drie kan je moeilijk goed functioneren. Zie ook Bewegen – goed voor lijf, hersenen en stemming, Goed functioneren met genoeg energie en Fysieke gezondheid.

 • Ma: 3 producten voor een gezond ontbijt, 3 voor een gezonde lunch, 3 voor een gezond avondeten en 1 snack (variëteit); vandaag proberen te volgen!
 • Di: Mogelijkheden om door de ‘vanzelf’ dag te bewegen
 • Wo: 5 nieuwe gezonde voedingsmiddelen om te proberen en 5 minder gezonde voor het lekker
 • Do: Leuke activiteiten om te combineren met bewegen (gamify)
 • Vr: Manieren om anderen te verrassen met voeding, gezond en lekker
 • Za: Betere gewoontes voor het slapen om uit te proberen

Week 2 – 7/1 t/m 12/1/2019 – Thema: Zelf (leren) koken

Het gezegde is: “Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag. Leer een man te vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven.” Zo is het ook met koken. Leer de basis bereidingen en je kan zelf verantwoordelijkheid nemen voor je eten en je gezondheid.
Zie ook  Gezonde voeding eten en Een pleidooi voor echt eten – Michael Pollan.

 • Ma: Welke 5 kook technieken beheers je en welke 5 (nog) niet
 • Di: Welke eenvoudige gerechten kan je klaarmaken
 • Wo: Welke gerechten zou je klaar leren maken
 • Do: Wat zijn je lievelingsgerechten en producten
 • Vr: Alternatieve producten voor op de BBQ
 • Za: Verzin de elementen voor een verrassingsontbijt voor je partner/gezin

Week 1 – 31/12/2018 t/m 5/1/2019 Thema: Fysiek – Slapen

Zonder rust is er geen herstel en geen goed begin van de dag. Slaap geeft zowel fysiek als mentaal herstel. Schep de juiste condities om beter te slapen en uitgerust en energiek weer aan de dag te kunnen beginnen.
Zie Goed functioneren met genoeg energie en Bewust worden van fysieke processen.

 • Ma: Welke zaken houden je uit je slaap en waarom
 • Di: Hoe kan je voor de juiste condities in je slaapkamer zorgen (geen afleiding, verduistering, etc.)
 • Wo: Manieren om te ontspannen voor het slapen (zie ook ‘digital sunset’ [link])
 • Do: Welke verbeteringen kan je maken aan je bed en de slaapkamer
 • Vr: Welke gewoontes beïnvloeden je slaap negatief en wat kan je er aan doen [link]
 • Za: Waaraan merk je dat je te weinig slaap krijgt (incidenteel en structureel)

Archief 2018 – Ideeën Machine voor Persoonlijke Groei

Nog even het volgende…

Zoek jij een PG Gids/Begeleider? Vraag NU een gratis en vrijblijvende eerste inventarisatie aan voor begeleiding voor Persoonlijke Groei.

Stress - beheersen of loslaten

Het doel van deze cursus is niet om over benaderingen en technieken te lezen, maar om Gedragsverandering te bereiken.

Info / Bestellen

Inspiratie:

Groeien en veranderen zijn moeilijk. Stagneren en achteruitgang zijn moeilijk. Kies je moeilijkheid!W. Ellned

Plaats een reactie