Mentor Momenten september 2019 – Drempelverlaging voor Mentoring

Home » Groei Momenten » Mentor Momenten september 2019 – Drempelverlaging voor Mentoring

Uitgave MM/2

Redactioneel

Ballonnetje oplaten?

Op 15 januari 2018 hebben we de poorten open gegooid. Er moet nog veel gebeuren en de promotiecampagne kan nu pas goed en wel van start. We hopen op een redelijke interesse, maar net als mensen moeten ook websites en communities groeien om een kring aan contacten te winnen. Met de veelheid aan indrukken die internet van vrijwel iedereen verlangt, zal het tijd vergen om momentum te krijgen. Maar we gaan pro-actief contacten leggen met gelijkgestemde geesten in het NL taalgebied.

Er zijn een aantal diensten die de redactie als belangrijk ziet. Drempelverlaging voor Mentoring voor Persoonlijke Groei is een kernpunt. Iedereen die zich verder als mens wil ontwikkelen via een PG traject, moet ergens terecht kunnen voor diverse vormen van begeleiding. En het liefst laagdrempelig. Informatie verstrekking leveren we al via het model van de Fundamenten voor PG en de blog artikelen. Persoonlijke begeleiding kunnen we leveren via zelfonderzoek voor de uitgangspunten voor PG en begeleiding.

Doelgroepen

In de komende tijd houden wij ons ook bezig met het inzoomen op de doelgroepen. Ons enthousiasme voor PG geeft uiteraard in, dat het voor ‘iedereen’ is, maar de realiteit is dat er veel ‘interesse’ is zonder diepgang. Veel mensen willen zich informeren of kennismaken met aspecten van PG, maar slechts enkelen zullen concrete actie ondernemen. Een nog kleinere groep gaat een echt commitment aan voor PG uit overtuiging dat ze hun leven om willen gooien.

Vanuit welke situatie mensen aan PG beginnen is heel divers. Daarover zullen meerdere artikelen verschijnen die mensen in die situaties hopelijk aanspreken en handvatten geven.

Luisteren

Naast informatie en diensten aanbieden willen we ook goed Luisteren. Ja, met een hoofdletter!
Wat beweegt mensen om PG te overwegen of na te streven? Wat hebben ze nodig op hun pad en is dat essentieel, of zijn het excuses die ze zichzelf opleggen (geen tijd, geld, kan ik het wel, wil ik het wel, etc.)? Berichten uit ‘het veld’ zullen regelmatig gerapporteerd worden op de site. Uit de feedback daarop verwachten we volgende stappen af te kunnen leiden.

Vanzelfsprekend

We verwachten uiteindelijk een discussie op gang te brengen, waarom PG vanzelfsprekend zou moeten zijn.
Er zijn veel groepen die baat kunnen hebben bij de ‘growth mindset’ die hoort bij PG. Elke groep kan een specifieke benadering vergen naast een aantal algemene uitgangspunten.
Zelfhulp is een enorme markt maar ook heel chaotisch en ondoorzichtig. WellNed gaat proberen om een gids te zijn in de breedste zin van het woord.

Kortom, we gaan ervoor. Wil je met ons meedenken en beter nog meewerken, dan ben je van harte welkom. De voordeur en de achterdeur staan altijd open via het contact formulier en redactie@wellned.nl.
Laat wat van je horen over jouw visie op PG!

Hartelijke groeten!

Namens de Redactie van WellNed

Hans – StoicRhino

Groot Mentor Moment

Proces gericht werken is vaak beter dan Resultaat gericht werken. Wat is het verschil?

  • Eindresultaat: Alleen dat telt en tot dan ben je gestrest. Daarna begint de cyclus opnieuw bij het volgende project.
  • Procesgericht: Stappen volgen, consistente werkmethodiek, planning flexibel aanpassen. Aandacht schenken aan de kwaliteit van je werk en het maken van voortgang.

Het Resultaat kan ver weg liggen voor langlopende projecten en je hebt geen voeling met iets dat ver weg is. Je kan de planning onder controle krijgen door tussenstappen en dagelijkse detailstappen uit te splitsen. Maar dat detail moet je hooguit per dag of week uitwerken, want het is beter om flexibel te blijven.
Wekelijkse en maandelijkse deadlines houden de druk op de ketel zonder die te hoog op te laten lopen. Je overschat meestal wat je in een dag kan bereiken en onderschat wat in een week of maand mogelijk blijkt.

Wat je wil bereiken dient wel duidelijk afgebakend te zijn (maar niet te beperkt). De tijd waarin je het doel kan bereiken kan moeilijker vast te leggen zijn, tenzij het routinewerk betreft. Extra meetpunten helpen in het eerste geval.

Ontwikkelingen op de site

Van een aantal besproken boeken zijn ook Bol.com links opgenomen naar Nederlandse vertalingen van de boeken.

Het overzicht van onze diagrammen is verder uitgewerkt. Een plaatje zegt meer dan 1.000 woorden en een diagram dat de structuur achter de concepten uit een boek duidelijk maakt kan heel behulpzaam zijn.
Het eerste diagram dat voor de site werd gemaakt is, is voor Steve Pavlina’s boek Personal Development for Smart People. Het boek bevat mooie concepten, maar door het ontbreken van een grafisch model bleef het wat abstract.
Later kwamen we het diagram van Stephen Covey tegen in The 7 Habits of Highly Effective People en dat had wel een diagram met een mooie structuur. Het toonde aan hoe elegant en evenwichtig de opzet van Covey is.

Kleine Mentor Momenten

  • Negatieve gedachten zijn normaal. Maar laat ze niet overheersen. Relativeer en onderneem rustige en weloverwogen actie om situaties in context te zetten en om te buigen.
  • Problemen of taken kan je onder controle krijgen door stappen te visualiseren. Sporters maken vaak voor de uitvoering een mentale reis, soms meerdere malen, om hun hersenen te trainen de oefening of uitvoering de juiste focus te geven (muscle memory en mentale training).
  • Geef geen ongenuanceerde kritiek. Wees duidelijk over waarom, wat en hoe. Je kan constructieve input en feedback geven maar uiteindelijk is het een individuele verantwoordelijkheid van alle betrokkenen bij een activiteit om te presteren.

Feedback

Heel graag horen we over jouw ervaringen met je PG traject.
Wat zijn je doelstellingen, hoe onderneem je stappen om die te bereiken en welke problemen kom je tegen? Zijn er punten waarop je hulp wilt hebben en kan je die behoefte omschrijven.

Mentor Momenten is een uitgave van WellNed.nl

Nog even het volgende…

Zoek jij een PG Gids/Begeleider? Vraag NU een gratis en vrijblijvende eerste inventarisatie aan voor begeleiding voor Persoonlijke Groei.

Stress - beheersen of loslaten

Het doel van deze cursus is niet om over benaderingen en technieken te lezen, maar om Gedragsverandering te bereiken.

Info / Bestellen

Inspiratie:

The greatest gift you can give someone is to invite them to share in a dream. This is how you align yourself with the people you need to make any vision a reality.Vishen Lakhiani, The Buddha and the Badass

Plaats een reactie