Mentor Momenten october 2019 – Content shock

Home » Groei Momenten » Mentor Momenten october 2019 – Content shock

Uitgave MM/3

Redactioneel

Naar aanleiding van de feedback van onze contacten en bezoekers hebben we een aantal aanpassingen gemaakt. Ook is er een aantal nieuwe artikelen verschenen en staat er nog een aantal op stapel.

Een actueel fenomeen is ‘Content Shock’. Dit is een vorm van ‘Information overload’ door de volume blogartikelen die verschijnen. Te veel om allemaal te lezen. Met name de site Medium.com zorgt voor een ware stortvloed aan artikelen over of gerelateerd aan Persoonlijke Groei. Op zich is dat goed, want het geeft aan dat er behoefte aan en een markt voor is.

Door de vloedgolf aan artikelen zit er veel kaf tussen het koren, met name click-bait artikelen als “10 manieren om…”, die vaak alleen maar bestaande informatie op een rij zetten zonder enige pretentie van originaliteit of eigen inbreng.

Onze insteek is om groeiers structureel ondersteuning te bieden met het kader van fundamenten. Aan die kapstok worden ook artikelen opgehangen, die sub-onderwerpen of aspecten verder uitwerken. Tevens wordt het de basis voor dienstverlening in Mentoring, met een lage drempel, maar wel met een grondige begeleiding.

Het ontwikkelen van een Persoonlijk Systeem maakt ook een einde aan de claims, dat ‘alles’ vanzelf goed komt, wanneer je een speciaal ding (een gewoonte, mindset of handeling) goed doet. De manier waarop een ieder werkt is sterk individueel. Een aanpak die voor een Extrovert werkt, zal niet slagen voor een Introvert. Iemand met veel contacten zal anders moeten werken dan iemand met minder contacten. Ben je visueel of auditief ingesteld, zijn je levensdoelen al helder of nog niet, etc. Het vinden van een aanpak die voor jou werkt, is maatwerk! Wij kunnen alternatieven aandragen tot sint Juttemis, maar het vinden van wat voor jou werkt, is een kwestie van experimenteren. We helpen graag met advies, maar jij bent degene die keuzes moet maken en actie moet ondernemen, als je een goede basis wil leggen voor je PG.

Doelgroepen en levensfasen

Wat zijn mogelijke doelgroepen voor PG?

  • Schoolverlaters – ook van de hogere opleidingen – weten doorgaans nog weinig over functioneren in de echte maatschappij na de opleiding. Ze hebben hulp nodig om een richting te kiezen en wat helpt beter dan jezelf te ontwikkelen tot een beter mens, naast je vakkennis.
  • Mensen halverwege een carrière hebben soms behoefte aan verdieping op sommige gebieden – en niet alleen v.w.b. skills. PG kan helpen om een nieuw elan te vinden.
  • Zelfstandigen hebben steun nodig in de zin van functioneren als mens naast de druk om te presteren. Rust in je hoofd en duidelijkheid over je richting maken je weerbaarder.

PG kan op heel veel niveaus helpen om beter te functioneren.

PG of management training wordt vaak gericht op ‘werknemers met potentieel’. De realiteit is dat mensen die nog geen blijk hebben gegeven van veel potentieel, doorgaans langer bij het bedrijf blijven dan de carrièremensen (die vaker overstappen om sneller te klimmen). Daarom lijkt het de moeite waard om ons voor PG ook te richten op de werknemers die beter zouden functioneren bij meer engagement. Maar uiteraard is het niet alleen een kwestie van mensen stimuleren. Het directe management van die personen moet hen ook steunen door ze vrijheid te geven en uitdagingen te stellen waardoor ze in hun functie kunnen groeien.

Groot Moment

Een ToDo lijst (‘ooit’ doen) is een eindeloze lijst taken. Een succes lijst bevat alleen die zaken die vandaag tot een succes maken. Alle andere taken zijn een toegift die je kan toevoegen, als de succes lijst is afgewerkt (nieuw opgelegde taken van bovenaf daargelaten, maar die kunnen een signaal zijn dat er iets mis is aan de organisatie, als het te vaak gebeurd).
Bij een succes lijst wordt een indeling gemaakt met 1 top prioriteit, 3 gemiddeld belangrijke zaken en 5 routine- en noodzakelijke zaken.
Je beste energie geef je uiteraard (!) aan de meest belangrijke zaken en dat is meestal aan het begin van je dag. Als je voorrang geeft aan onbelangrijke zaken, dan ben je bezig met uitstelgedrag.

Let ook op het advies van Stephen Covey: ken geen prioriteit toe aan wat er al op je agenda staat, maar maak een planning voor de taken met de hoogste prioriteit. En werk vervolgens je planning af. Consistente executie van taken is nodig voor vooruitgang. Succes – het bereiken van de doelen die je je hebt gesteld – is geen kwestie van discipline of wilskracht, maar van twee stappen, Plannen en Uitvoeren, en beide met inachtneming van de juiste prioriteiten. Ontbreekt één van de twee stappen dan zwalk je stuurloos rond.

Kleine Momenten

  • Fouten zijn menselijk. Niemand is perfect, dat lijkt soms alleen zo. Fouten moet je zien als leermomenten. Oeps, foutje… opnieuw en beter. Grote fout? Even Apeldoorn bellen.
  • Richt je op het beheersen van je gedachten en gevoelens. Wat andere mensen denken en doen, valt buiten jouw controle. De wijsheid van het Stoïcisme!
  • Even geen energie? Sta op en beweeg even. Ga naar een andere afdeling om wat weg te brengen of op te halen of ruim wat op. Opstaan, uitrekken, een paar ademhalingsoefeningen en je kan weer even door.

Feedback

Heel graag horen we over jouw ervaringen met je PG traject.
Wat zijn je doelstellingen, hoe onderneem je stappen om die te bereiken en welke problemen kom je tegen. Zijn er punten waarop je hulp wilt hebben en kan je die omschrijven.

Mentor Momenten is een uitgave van WellNed.nl

Nog even het volgende…

Zoek jij een PG Gids/Begeleider? Vraag NU een gratis en vrijblijvende eerste inventarisatie aan voor begeleiding voor Persoonlijke Groei.

Stress - beheersen of loslaten

Het doel van deze cursus is niet om over benaderingen en technieken te lezen, maar om Gedragsverandering te bereiken.

Info / Bestellen

Inspiratie:

Instead of asking how many tasks you can tackle given your working hours, ask how many you can ditch given what you must do to excel.Morten Hansen

Plaats een reactie