Mentor Momenten mei 2022 – Groeimaand

Home » Groei Momenten » Mentor Momenten mei 2022 – Groeimaand

PG advies met het meeste groeipotentieel per vierkante pixel!!!

Redactioneel

Hallo Groeiers!,

Groeistuipen tijdens de groeimaand

De natuur groeit en bloeit in deze maand. Maar voor menselijke groeiers kan elke maand een groeimaand zijn, als je daarvoor kiest.

Waardoor groeien wij het meest? Door kennis, inzicht, wijsheid? Of door het stellen van betere doelen, helderheid over wat wij willen bereiken? Of door actief bezig te zijn en resultaten te bereiken?

Wat mij betreft geen van deze drie. Wij groeien het meest door aan ons karakter te werken en uitdagingen aan te gaan. Door ons bewust te zijn van ons functioneren in relatie met anderen en ons te ontwikkelen als mens. Je bent zo goed als je laatste (effectieve) interactie met iemand anders.

Het gezegde is “zoals je iemand behandelt, behandel je iedereen”. De ene persoon niet vriendelijk behandelen en de andere stroop om de mond smeren is een teken van een zwakte in je karakter. Behandel iedereen, van straatveger tot iemand met ‘status’ met hetzelfde menselijk respect.

Er zijn uiteraard relaties waarin mensen bij je overkomen als ‘nagels over een schoolbord’… frustrerend en akelig!! Het zijn dissonanten in communicatie en niet zelden door een apert verschil in waarden. Dat zijn toxische contacten die je beter tot een minimum kan beperken om niet uit je evenwicht te raken.

De meeste mensen gaan een confrontatie met zo iemand uit de weg. Maar het kan eerlijker en effectiever zijn door een toxisch contact eens te vragen “hoe denk je zelf dat je overkomt bij anderen (door je gedrag)?”. Je loopt de kans op een tirade en dan kan je beter je schouders ophalen en weglopen. Of je krijgt de verbaasde tegenvraag “Wat is er mis mee, ik ben gewoon eerlijk en kritisch!?”, wat een pijnlijk gebrek aan zelfbewustzijn aangeeft en mogelijke onvolwassenheid.

Tegendraadse personen zijn en blijven er altijd. Ze zijn vaak onaangepast en/of onvolwassen. Toch kunnen ze zinvol zijn omdat ze ons een spiegel voorhouden voor aspecten van ons eigen gedrag en ons een kans geven om te verbeteren.

Soms hebben dwarsliggers een punt ondanks de ongelukkige manier waarop ze communiceren. Door dat te erkennen en zonder ‘azijn’ te verwoorden geef je ze een kans om een constructieve bijdrage te leveren.

Tegendraads is vaak ongehoord en ongehoorde mensen slaan soms wild om zich heen op zoek naar erkenning. Erken de mens zonder de opinie te veroordelen. Met open vragen kan je hun denkpatronen blootleggen en inzichten bereiken (bij beide partijen als het kan). Een beetje aandacht voor de mens achter de ‘wilde kreet’ kan wonderen doen.
Dat gezegd is geen enkele vorm van confrontatie de beste optie als iemand bijzonder opgewonden is, of dronken of onder de invloed van andere middelen. Dan spreken de geestrijke middelen in plaats van het karakter van de mens hoewel ze ook dan volledig verantwoordelijk te houden zijn voor hun gedrag en uitlatingen.

Het is beter om conflicterende opinies te vervangen door open vragen, de zogenaamde Socratesmethode of het ‘vraag 5 keer Waarom’ uit andere bronnen . Daarmee vervang je opinie door belangstelling voor – zonder veroordeling van – de drijfveren van anderen.

Groeimaand, elke maand

Dezelfde soort vragen kan je ook aan jezelf stellen. Hoe kom ik over door mijn bewuste (gekozen) en onbewuste gedrag? Dat is altijd een goede vraag zolang het niet uit onzekerheid voortkomt. Respecteer ik anderen door mijn gedrag? Hoe gedragen anderen zich tegenover mij en hoe reageer ik daarop? Hoe kan ik harde confrontaties vermijden door bv. belangstellende vragen te stellen?

Door zelfbewust te zijn, geef je jezelf de kans om te groeien als mens. Je ‘werk’ is om je leven lang te blijven werken aan je karakter. Geef daarnaast kleine duwtjes (met inzichtelijke vragen) in de goede richting aan anderen. Verandering blijft een persoonlijke verantwoordelijkheid maar een rustige vraag kan helderheid geven in denkprocessen.

Tijdens de groeimaand is groeien extra actueel maar als je kiest voor Persoonlijke Groei dan werk je daar het hele jaar aan.

Blijf gezond, blijf groeien.

Redactie WellNed.nl

Als ‘Mentor Moment’ deze maand aandacht voor ‘Worstelen met varkens’.

De PG Hack: Het verleden is voorbij

Mentor Moment

Een mentor is geen Yoda maar probeert inzichten over te brengen met nuchtere observaties. Dat zijn niet altijd feiten of antwoorden, maar ook vragen die je inzicht kunnen geven.

Worstelen met varkens

Boosheid is als worstelen met een varken

Het gezegde is dat ‘Boosheid is als worstelen met varkens. Je wordt er vuil door en het varken gilt maar heeft er mogelijk lol in’. Een andere observatie is dat haatgevoelens zijn als ‘gif innemen en hopen dat de ander er door lijdt’.

Boosheid en agressie zijn worstelingen met je eigen gevoelens. Je voelt je tekort gedaan of gekrenkt. Dat kan hard aankomen als het iemand is waarvoor je achting hebt. Bij ‘vreemden’ kan het een kwestie van opinie zijn waar je je beter weinig van aan kunt trekken.

Niet zelden is de aanleiding een conflict tussen je verwachtingen en de realiteit. Je had gehoopt dat iets op een bepaalde manier zou verlopen maar de omstandigheden dicteren een andere uitkomst. Stel je verwachtingen bij of vraag vooraf om steun of samenwerking om teleurstellingen te voorkomen. ‘Ja’ heb je, ‘Nee’ kan je krijgen.

Sommigen stellen “Niet boos worden, later afrekenen” (Don’t get mad, get even). Je loopt dan het risico dat anderen weer kwaad worden omdat jij ‘ineens’ je kont tegen de krib gooit. Wraak nemen is zelden productief. Ook beheerste wraak (cold revenge) is niet de beste oplossing, alleen marginaal beter dan onbeheerste wraak (hot revenge).

Een betere wraak is om te laten zien dat anderen jou niet uit je evenwicht kunnen brengen. Je blijft integer en authentiek wat er ook gebeurt en dat kweekt respect. Maar je laat niet over je lopen (assertief) of zoekt je heil in een meer constructieve omgeving als dat kan.

Vraag je allereerst af waarom het fout ging en waar de tegenstrijdige belangen lagen. Wat is de feedback van wat er gebeurde? Leer ervan en herhaal de gemaakte fouten en gebreken in voorbereiding niet.

Als je van mening bent dat je tekort gedaan bent, vraag dan aan de tegenpartij waarom jouw belangen minder zwaar meetellen. Vraag desgewenst om een (latere) compensatie als dat mogelijk is. Eisen stellen werkt doorgaans minder goed dan de ander een optie te geven om uiteindelijk beiden voordeel te hebben.

Kortom, worstel niet met ‘varkens’ oftewel je gevoelens, maar stel nuchter vast waar ze vandaan komen. Vraag jezelf af hoe je het beste om kan gaan met wat er gebeurd is. Besef je ook dat gevoelens momentopnames zijn. Gooi niet je verstandhouding met anderen te grabbel door een instinctieve reactie.

Een wijze les is dat de inhoudelijkheid van wat er gebeurt een minder grote rol speelt dan hoe we er mee omgaan. Kiezen voor irritatie en frustratie is een makkelijke optie. We kunnen leren en groeien in het interval tussen een gebeurtenis en onze respons erop. Reacties zijn snel en vaak instinctief. Responses zijn overwogen op basis van inhoudelijkheid en consequenties.

—-

PG Hacks – Groei Tips

‘Hacks’ zijn trucjes om snel resultaat te scoren. Die passen in feite niet bij Persoonlijke Groei omdat gestage groei een beter resultaat geeft op de lange termijn. Groei is al moeilijk genoeg en jezelf ontwikkelen in intensieve spurts kan nog pijnlijker zijn, te vergelijken met spierpijn na overmatige en ongewone inspanning.

Toch is de titel van deze rubriek ‘Hacks’ omdat er met aandacht voor uitgangspunten en details snellere resultaten te behalen zijn.

Het verleden is voorbij

Wijsheid in 2021 - verbrand je problemen na overprikkeling

Je kan het verleden niet meer veranderen. Dat weet iedereen maar veel mensen ‘leven’ in het verleden door spijt en/of teleurstelling. Of ze veranderen moedwillig de feiten en leven in een leugen. Dat verpest hun leven (en dat van anderen) en kleurt hun perceptie van zowel het moment als de toekomst.

Je hebt goede en slechte herinneringen, en sommige zaken ben je helemaal vergeten… tot iemand het weer boven water haalt. Ons geheugen is onvolmaakt, sterk associatief en speelt ons vaak parten. Door situaties, mensen of voorwerpen komen herinneringen soms plotseling boven.

Als het goede herinneringen zijn, dan is dat een prettige ervaring. Maar herhaal ook die niet te vaak, wees er dankbaar voor maar kijk naar wat het moment en de toekomst je te bieden hebben. De gedachte ‘vroeger was alles beter’ is meestal een illusie omdat je de minder prettige aspecten vergeten bent en de herinnering idealiseert. Waardeer wat je op dit moment mag meemaken en kijk uit naar toekomstige kansen.

Slechte en minder prettige herinneringen kan je proberen weg te drukken maar meestal lukt dat maar tijdelijk en blijven ze bovendrijven. Vaak gebeurt dat als je ‘s nachts wakker ligt en de slechte herinneringen dan blijven rondspoken. Uiteindelijk kan dat aanzienlijke nadelen hebben voor je mentale en ook je fysieke gezondheid.

Geef jezelf de ruimte om zaken af te sluiten door ze uit te praten met mensen of met vertrouwenspersonen. Wanneer zaken als lusjes door je geest blijven spoken, dan doe je daarmee jezelf de meeste schade aan. Degenen die erbij betrokken waren hebben het mogelijk allang afgesloten of zijn zich absoluut niet bewust (meer) van het conflict.

De oorzaak van de negatieve of dwangmatige herinneringen zijn vaak conflicten. Zijn de personen waarmee je overhoop lag nog te bereiken, dan kan je contact opnemen om situaties te bespreken en te verwerken. Maar vaak durf je zo’n confrontatie niet aan of is de ander onbereikbaar (in ruimte en tijd).

Vergeten is moeilijk maar vergeven is een optie.

Zie ook het eerdere advies Schrijf een brief aan of over personen (of situaties) uit het verleden. Stort je hart uit en laat de brief een aantal dagen of langer liggen. Verzenden is een optie maar geen noodzaak. Verwerking is belangrijker, zelfs als je meerdere brieven moet schrijven. Probeer het af te sluiten en je toekomst er niet door te laten bepalen.

De Hack:
Leef niet in het verleden. Je leeft NU en de toekomst is alleen een scala aan mogelijkheden die je zelf (of met hulp) vorm moet geven.

Wat is jouw favoriete PG Hack? Afgezien van ‘chillen’, zijn alle andere constructieve bijdragen welkom!

Feedback

Wij horen heel graag over jouw ervaringen met het PG traject.
Wat zijn je doelstellingen, hoe onderneem je stappen om die te bereiken en welke problemen kom je tegen? Zijn er punten waarop je hulp wilt hebben en kan je die omschrijven?

Mentor Momenten (zie Archief) is een uitgave van WellNed.nl.
Welzijn zit tussen je oren. Jouw online Mentor voor serieuze Persoonlijke Groei.

Nog even het volgende…

Zoek jij een PG Gids/Begeleider? Vraag NU een gratis en vrijblijvende eerste inventarisatie aan voor begeleiding voor Persoonlijke Groei.

Stress - beheersen of loslaten

Het doel van deze cursus is niet om over benaderingen en technieken te lezen, maar om Gedragsverandering te bereiken.

Info / Bestellen

Inspiratie:

If you rely solely on the temporary feelings of motivation and encouragement to do what need to be done, then you will fail more often than not to finish the tasks at hand. Rely on discipline and structure (= habits).

Plaats een reactie