Mentor Momenten maart 2022 – ‘Interessante’ tijden

Home » Groei Momenten » Mentor Momenten maart 2022 – ‘Interessante’ tijden

PG advies met het meeste groeipotentieel per vierkante pixel!!!

Redactioneel

Hallo Groeiers!,

Interessante tijden, onrust

Het traditionele Chinese gezegde “May you live in interesting times” is geen goede wens maar een… verwensing. Ook de oude Chinezen hechten aan een rustig en ordelijk bestaan in het ritme van de seizoenen. Met ‘Interessante’ tijden bedoelden ze onrust en oorlog, een verstoring van de orde van de dag.

Onze wereld is al millennia in beweging. Omwentelingen en onrust zijn altijd aanwezig, soms heel heftig en indringend. Er zijn tijden geweest dat er weinig leek te gebeuren maar soms is dat een illusie omdat feiten achteraf onder het vloerkleed zijn geveegd. Een voorbeeld is de ‘Victoriaanse tijd’ in Engeland die als ‘rustig’ bekend staat. En dat terwijl in oude kranten te lezen is over complete veldslagen tussen bevolkingsgroepen door sociale onrust. Gemakshalve zijn we die tijdsgeest vergeten en staan alleen de officiële veldslagen in de meeste geschiedenisboekjes.

In eigen land leek het bv. na de 2e wereldoorlog rustig maar kwamen ook toen grote knokpartijen voor waarbij groepen elkaar te lijf gingen, ook in landelijke dorpen. Onrust en sociale spanningen herhalen zich.
In het begin van de 21e eeuw leek er ‘statistisch’ veel vrede ondanks handenvol ‘kleine’ conflicten en werd er gesproken over ’de meest vreedzame periode van de moderne geschiedenis’. Er waren uiteraard ‘grote’ problemen voor de mensen die middenin de ’beperkte’ onrust zaten.

Versnelde verandering geeft Interessante’ tijden

Verandering en sociale druk is een essentieel aspect van de menselijke samenleving hoewel de bereidheid om samen te werken vaker hoog is. Conflicten worden, zeker in de media (die leeft van sensatie, vaker uitvergroot dan goed nieuws.

Aan de andere kant is de afgelopen decennia het enige constante de toename van de snelheid van technische en maatschappelijke veranderingen. Het lijkt steeds sneller te gaan. Daarnaast is er steeds meer individualisatie en ontbreekt het aan heldere afspraken over gedeelde waarden. Dat werkt frictie en spanningen in de hand, zowel tussen sociale lagen als tussen generaties.

De enige manier om daar als individu goed mee om te gaan is flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Als je zaken kunt relativeren en oog hebt voor de behoefte van anderen (perspectief) dan kan je samen tot oplossingen komen. Helaas is het thema van deze tijd polarisatie, het vereenvoudigen van standpunten in zwart of wit, dogma en fundamentalisme. En dat terwijl vrijwel iedereen uiteindelijk hetzelfde wil, zoveel mogelijk ‘geluk’ voor zoveel mogelijk mensen. De verschillen van inzicht verharden omdat men geen water bij de eigen wijn wil doen met als gevolg oeverloze formaties en gebrek aan vertrouwen.

Behoudend geeft frictie

Ben je niet bereid om verandering te accepteren dan probeer je vast te houden aan het verleden of er zelfs naar terug te gaan. Een momenteel acuut probleem is Putin die enerzijds Tsarina Catharina bewondert en anderzijds de ‘grandeur’ van het Sovjet tijdperk terug wil brengen. Een goed voorbeeld van een verwrongen wereldbeeld en een absoluut gebrek aan realiteitszin. Dat is niet verwonderlijk gezien de observatie “absolute macht corrumpeert absoluut” (Lord Acton, 1887).

Ook in bizar overkomende denkwijzen en handelingen ligt vreemd genoeg meestal een goede intentie verborgen, psychoses daargelaten. Probeer die intenties eens te reconstrueren om anderen beter te begrijpen. Let op dat begrip geen goedkeuring of acceptatie is! Als er al een dialoog mogelijk is, stel dan vragen die de ander aanzet tot nadenken. Dat is vaak constructiever dan steggelen over feiten of het overduidelijke ‘fake news’ dat voor feiten versleten wordt door ‘kleine geesten’.

In deze nieuwsbrief ook een kleine verandering, die niets met 1 april te maken heeft (maar je bent evengoed gewaarschuwd!). Het aantal PG Hacks (Groei tips) is teruggebracht tot een enkele om meer kwaliteit te kunnen leveren in plaats van volume. Als compensatie is er de nieuwe rubriek ‘Boek van de maand’ met een bespreking van een opvallend boek.

Blijf gezond, blijf groeien.

Redactie WellNed.nl

Als ‘Mentor Moment’ deze maand aandacht voor: Het gevaarlijke werkwoord ‘Moeten’

De PG Hack (Groei Tip): Maak onmogelijk onmogelijk

Nieuwe artikelen deze maand

Over welk onderwerp zou je graag meer willen weten? Wij staan altijd open voor suggesties voor nieuwe artikelen.


Mentor Moment

Een mentor is geen Yoda maar probeert inzichten over te brengen met nuchtere observaties. Dat zijn niet altijd feiten of antwoorden, maar ook vragen die je inzicht kunnen geven.

Het gevaarlijke werkwoord ‘Moeten’

Stop met 'Moeten'

Het leven is niet makkelijk. De pandemie lijkt even voorbij maar wij zijn er nog nauwelijks van bijgekomen of het vat buskruit in het oosten van Europa ontplofte. Het is moeilijk om hier mee om te gaan. Veel mensen hebben al genoeg aan hun eigen beslommeringen en gevoelens. Ze voelen druk om in het post-pandemie tijdperk weer ‘normaal’ te functioneren en gezond te ‘moeten’ worden.

Wellicht is het goed om eerst wat werkwoorden te vervangen.
Vervang ‘Moet’ door Wil, Mag of Kan! Dat moet niet, maar mag en kan wel :-).

Wil je af van de druk van moeten, vraag je dan allereerst af wat echt belangrijk is voor jou. Maak een onderscheid tussen fundamentele problemen en ongemakken. Neem je eigen waarden eens onder de loep. Wat wil je voor jezelf en je geliefden? Laat dat je denken en je handelen bepalen door er elke ochtend kort bij stil te staan (journaal, meditatie of gebed) en te bedenken hoe je het vandaag kan toepassen.

Mentaal gezonder

Wat kan je doen als individu om gezonder in het leven te staan? De opties die je hebt zijn vaak veel ruimer dan je denkt. Probeer buiten vaste kaders te denken en creatieve uitdrukking te vinden voor wat je wil, mag en kan. Je mag dromen over jouw idealen. Je kan delen daarvan realiseren, alleen of samen met anderen. Maar je moet (sorry… dat sloop er toch weer in) er wel zelf wat aan doen!

Praten met therapeuten en vertrouwenspersonen helpt ten dele. Problemen oplossen doe je uiteindelijk zelf, dat is nu eenmaal je eigen verantwoordelijkheid. Dat laatste is onderbelicht want veel mensen willen liever een ‘pil’ en snelle symptoombestrijding dan een lange termijn oplossing niet meer inspanning vergt.

Therapie is op zich een probleem want er is een wachtlijst van meer dan 100.000 mensen voor de reguliere geestelijke gezondheidszorg (GGZ). En dat is alleen nog maar de formele wachtlijst, niet van alle mensen die behoefte hebben aan mentale steun.

Wachtlijst – wachtkamer

Zo’n 5 jaar geleden werd al eens een poging gewaagd om deze lijsten aan te pakken maar door de pandemie zijn ze weer sterk opgelopen. Er zijn veel mogelijkheden buiten het GGZ traject, maar die zijn vaak niet financieel haalbaar voor velen. Ondertussen is het sociale vangnet van de meeste mensen ernstig aangetast. Iedereen is druk en door ‘social distancing’ lijkt de bereidheid om naar anderen te luisteren teruggelopen.

Medicatie kan helpen om de scherpe kantjes eraf te halen, maar dat heeft beperkt effect en is gevaarlijk op de lange termijn. Zie ook de opiatencrisis in met name de VS (maar ook hier) door de marketing van de farmaceuten in de jacht op nog meer woekerwinsten.

Uiteindelijk ligt de oplossing ‘tussen je eigen oren’ waar de bron van je welzijn te vinden is, je manier van opstellen en omgaan met de wereld om je heen.

Schrijvend verwerken

Journaal schrijven voor en aan jezelf - planning

Een goede manier van verwerking is het van je af schrijven. In je journaal kan je dagelijks gedachten en gevoelens bijhouden en met jezelf in discussie gaan om oorzaken te achterhalen. Worstelen met problemen die anderen in je hoofd plaatsen kan je ook proberen te verwerken door er een brief over te schrijven. Die mag je verzenden, maar je kan die ook opzij leggen. De brieven zijn hoofdzakelijk een expressie van je mentale onrust. Gooi er alles uit wat je dwars zit, het lucht op!

Je kan ze schrijven als gericht aan de personen die je dwars zitten of je doet je beklag aan bv. Sinterklaas of de Kerstman :-). Hou je niet van schrijven, spreek het dan in op je telefoon of maak een selfie video. Het kan verhelderend zijn om later eens terug te luisteren of te kijken. Achteraf kom je ongetwijfeld tot de conclusie dat het beter was geweest om je er niet druk over te maken.

De schrijver Mark Twain (Sam Clements) bekend van o.a. Huckleberry Finn, stond erom bekend dat hij opvliegend was. Maar hij reageerde zijn ongenoegen met anderen vaak af door brieven te schrijven die dropen van de vitriool (gif). Hij liet ze soms lezen door zijn vrouw die dan meestal adviseerde om het ‘nog even te laten liggen’ waarna het meestal verdween in een la of een map. Na zijn dood kwamen sommige brieven toch in de openbaarheid wat de nodige hilariteit veroorzaakte. Uiteindelijk lag zijn nalatenschap in de boeken en wijze uitspraken die hij achterliet en niet in zijn persoonlijke irritaties.

De intentie van schrijven naar anderen toe is om allereerst te verwoorden wat je dwars zit en waarom. Dat geeft ook vaak helderheid dat het zaken zijn die je beter los kan laten. Zonder expressie blijven ze als lusjes ronddraaien in je hersenen (piekeren, meuren, herkauwen zonder te verwerken).

Loslaten

Loslaten is ook inzien dat je geen controle hebt over de meeste zaken in het leven. Alleen over je eigen gedachten en gedragingen kan je controle krijgen… als je daarvoor kiest.
Dat laatste is een bewuste beslissing die door gewoontevorming uiteindelijk onbewust en onderbewust deel van je uit gaat maken. Laat je geest vooral niet beheersen door anderen, door de invloed van hun gedragingen en uitingen.
Los van verkeerd begrepen intenties hebben anderen het recht niet om jou negatief te beïnvloeden. Jij hebt wel het recht om rust in je hoofd en je lijf te hebben en te houden. Laat merken wat je dwars zit voordat het tot een uitbarsting of tot scheefgroei leidt.

Denk er over na. Schrijf erover, alleen of samen met lotgenoten, vrienden of vertrouwenspersonen. Vaak kan je samen oplossingen vinden. Durf wat uit te proberen, en laat je leiden door de feedback die je krijgt.

Van verkrampt naar dartelen

Hopelijk helpt het om de ‘verkramping’ in je geest en je lichaam te verminderen.
Denk er ook aan dat wat er gebeurd is (het verleden) veel minder belangrijk is dan hoe je ermee omgaat. Of zoals de Stoïcijnen zeggen (in de taal van de 21e eeuw), “Shit happens, deal with it”.

Laat je geest vrij zijn en verlos je van de last van het verleden. Je kan het verleden niet meer veranderen maar je kan er wel anders over denken. De toekomst is voor ons allen onzeker, maar je kan je op sommige zaken voorbereiden. Leven in het NU is daar de beste aanpak voor.

Ik wens je heel veel ontspanning in je leven, zonder moeten. Het is Lente, geniet ervan, ook als je niet (meer) in de wei kan dartelen (het mag natuurlijk wel als je het kan).


Boek van de maand

Transcend, Scott Barry Kaufman over Abraham Maslow

Lezen is luisteren naar mensen die iets te vertellen hebben. Elk boek zet je aan het denken en sommigen zijn een aanzet om te veranderen, te ontwikkelen en te groeien.

Deze maand extra aandacht voor ‘Transcend, de nieuwe wetenschap van zelfontwikkeling’ van Scott Barry Kaufman over het werk van de grote humanistische psycholoog Abraham Maslow. Het is deels een biografie van Maslow, maar ook een tour de force door het hedendaagse landschap van de moderne psychologie. En een scheut zelfhulp in de vorm van principes en oefeningen (uitdagingen) om jezelf richting te geven en beter te leren kennen of begrijpen.

Ruim 300 pagina’s voor de liefhebber. Een aanrader!

Zie de boekbespreking.


PG Hack – Groei Tip

Een ‘Hack’ is een trucje om snel resultaat te scoren. Dat past in feite niet bij Persoonlijke Groei omdat gestage groei een beter resultaat geeft op de lange termijn. Toch is de titel van deze rubriek ‘Hack’ omdat er met aandacht voor uitgangspunten en details snellere resultaten te behalen zijn.

PG Hack: Maak onmogelijk onmogelijk

Arthur C. Clarke’s Second Law: The only way of discovering the limits of the possible is to venture a little way past them into the impossible.

Je weet pas wat mogelijk of haalbaar is als je de grens benadert of doorbreekt.
Door aan te nemen dat iets ‘onmogelijk’ is, beperk je de mogelijkheid om het resultaat te behalen of je functioneren te verbeteren.

Onmogelijk is iets anders dan onwaarschijnlijk. Er is een grens aan hoe hoog mensen kunnen springen. Maar sporters worden steeds langer en bereiden zich steeds beter voor. Een winst van 1 of 2 centimeter is wellicht ooit mogelijk hoewel het huidige record van 2,45 meter al uit 1993 stamt! Het record op afzienbare tijd naar 2,50 tillen is onwaarschijnlijk.

Je kan de grenzen testen door niet van te voren aan te nemen dat iets onmogelijk is. Een negatieve aanname wordt een ‘beperkende overtuiging’ (limiting belief) genoemd.
Het bekendste citaat hierover is van Henry Ford: “Of je nu gelooft of je iets kan of niet… je hebt gelijk”. Dat is een zelfbevestigende profetie. De wens is de vader van de gedachte en die bepaalt op zijn beurt het resultaat.

Maar soms verbaas je jezelf en zeg je: “Ik dacht niet dat ik het in mij had”. Meestal komt dit doordat je zonder aannames gewoon aan de slag bent gegaan en doorgezet hebt.

Grenzen doorbreken

Je instelling maakt het verschil, doelgericht

Een heel bekende ‘grens’ was het hardlooprecord op de Engelse mijl. Sporters en trainers gingen er steevast vanuit dat de grens van 4 minuten voor deze afstand onmogelijk te doorbreken was. Tot Roger Bannister zich grondig voorbereidde en de grens doorbrak na een reeks mislukte pogingen. Binnen korte tijd doorbraken andere sporters de grens en verbeterden het record van Bannister. Het verschil was dat de mogelijkheid van de onmogelijkheid was aangetoond.

Vaak gaat men er vanuit dat een grens ‘plotseling’ doorbroken wordt. Dat kan bij uitzondering voorkomen maar de regel is dat er meestal een grondige voorbereiding aan ten grondslag ligt. Je kan dat zelf bereiken door je niet in één keer uit de naad te werken maar stap voor stap te verbeteren. Elke mislukking is feedback en geeft inzicht voor verbetering. Het resultaat is uiteindelijk iets dat je wellicht lang voor onmogelijk hield.

Geen perfectie, wel slimmer

Steeds weer verbeteren is wat anders dan perfectie. Je hoeft ook niet negatief te zijn over je prestaties tijdens het proces van groei en ontwikkeling. Je geeft telkens het beste maar je evalueert ook realistisch wat er beter kan. Soms zal dat je eigen inzet en kennis zijn, soms heb je hulp nodig of is het beter om iets uit te besteden.

Beter en sneller is niet zelden te bereiken door slimmer en makkelijker te werken. Het is zinloos om een proces telkens op dezelfde manier te doorlopen en betere resultaten te verwachten. Verander stuk voor stuk factoren die een beter resultaat kunnen ondersteunen. Of experimenteer met fundamenteel andere benaderingen die door vereenvoudiging een meer beheersbaar proces geven.

En blijft vooral letten op het uiteindelijke doel Waarom je de verbetering en het resultaat nastreeft. Sommige doelen hebben een ‘beperkte houdbaarheidsdatum’.

De Hack:
Leg jezelf niet te veel beperkingen op door iets als onmogelijk aan te nemen maar doe dat wel op een realistische manier. Doelen die wat meer vragen dan je in huis hebt (stretch goals) dagen je uit en bevorderen groei. Leg de lat steeds iets hoger en stel je ambities naar boven bij. Het is een kwestie van uitdagen maar niet forceren. Maak het net iets moeilijker dan je gewend bent. Groei kan en mag een beetje ‘pijn’ doen als het doel het waard is.

Wat is jouw favoriete PG Hack? Afgezien van ‘chillen’, zijn alle andere constructieve bijdragen welkom!

Feedback

Wij horen heel graag over jouw ervaringen met het PG traject.
Wat zijn je doelstellingen, hoe onderneem je stappen om die te bereiken en welke problemen kom je tegen? Zijn er punten waarop je hulp wilt hebben en kan je die omschrijven?

Mentor Momenten (zie Archief) is een uitgave van WellNed.nl.
Welzijn zit tussen je oren. Jouw online Mentor voor serieuze Persoonlijke Groei.

Nog even het volgende…

Zoek jij een PG Gids/Begeleider? Vraag NU een gratis en vrijblijvende eerste inventarisatie aan voor begeleiding voor Persoonlijke Groei.

Stress - beheersen of loslaten

Het doel van deze cursus is niet om over benaderingen en technieken te lezen, maar om Gedragsverandering te bereiken.

Info / Bestellen

Inspiratie:

It's your attitude, not your aptitude, that determines your altitude.Tom Ziglar

Plaats een reactie