Mentor Momenten juli 2022 – Stress, wat kan je beheersen?

Home » Groei Momenten » Mentor Momenten juli 2022 – Stress, wat kan je beheersen?

PG advies met het meeste groeipotentieel per vierkante pixel!!!

Redactioneel

Hallo Groeiers!,

Stress - beheersen of loslaten

Hittestress, inflatiestress, covidstress, relatiestress, werkstress, etc. We hebben het niet makkelijk! Maar stress is een prikkel om je aan te passen en zelfs te groeien. Het is een risico om pas op de plaats te maken terwijl factoren waar je geen controle over hebt je mogelijkheden beperken.

De Stoïcijnen hebben het makkelijk. Die verdelen de wereld in zaken die je (enigszins) kan beheersen, zaken waarover je geen controle hebt en een ‘onverschillig’ restant. Kortom, de ‘locus of control‘.

Beheersbaar, dus geen stress?

In principe heb je alleen de mogelijkheid om je eigen gedachten te beheersen en daar moet je behoorlijk je best voor doen met mentale discipline. Dat vergt veel oefenen om te leren relativeren en perspectief te zien. En nadenken hoe je in het leven wil staan.

Over je lichaam heb je weinig controle al is het aan te bevelen om met regelmatig bewegen de zaak soepel te houden. Kinderen leren dat spelenderwijs en maken zich weinig zorgen over het feit dat het mis kan gaan. Ze weten waar ze troost en een pleister kunnen halen. Volwassenen hebben de luxe van dat laatste vaak niet of durven er niet om te vragen.

De denkfout die je vaak maakt, inclusief de schrijver, is dat je ‘denkt’ dat je gestressed bent. Idem voor een lijst zo lang als je arm met andere gevoelens. Wij verwarren ‘denken‘ vaak met ‘voelen’. Daarnaast is jezelf ergens mee identificeren gevaarlijk want je bent niet noodzakelijk wat je doet, maar je bent veel meer dan dat. Je voelt je gestressed en je denkt ‘ik ben gestrest’. Nee, er zijn denkwijzen en (interne/externe) invloeden waardoor het gevoel van stress toeslaat. Dat geeft dan weer aanleiding tot hoge bloeddruk, etc. waardoor je nog meer in de stress schiet.

Om uit dat kringetje te komen, is het goed om na te gaan welke condities het gevoel veroorzaken. En vaak zijn het zaken die onbeheersbaar zijn. Dus.. wat doe je jezelf aan!? Stress komt uit jezelf, niet uit externe zaken.

Onbeheersbaar, dus waarom stress?

De wereld om ons heen is grotendeels niet onder onze controle, zelfs dictators hebben maar beperkte controle door een verwrongen wereldbeeld. Wat andere mensen denken en doen valt buiten onze competentie. Gedachtenbeheersing van anderen is koren op de molen van complotdenkers maar uiteindelijk een illusie net zoals de trucjes van een… illusionist (of een politicus).

We begrijpen situaties en mensen doorgaans slecht omdat we niet proberen ons te verplaatsen in de onderliggende gedachtewereld. Begrijpen en accepteren zijn verschillend. Idem accepteren en respecteren. Maar probeer allereerst te begrijpen wat er als intentie achter zit. Daarmee kan je vragen stellen waarmee de ander en jij zelf tot inzichten komen… als de wil daartoe aanwezig is.

De eeuwige vraag is dan “waarom er zoveel onvrede en onrecht in de wereld is”. Zoals de nieuwsbrief van november 2021 jaar aangaf, is ‘kwaadaardigheid’ vaker het resultaat van incompetentie en ongezond denken. Onderschat domheid niet en de wil om alles weg te vagen voor het bereiken van ‘idealistische’ doelen. Wat ideaal is voor de één is moreel verwerpelijk voor de ander als uitgangspunt, consequentie of neveneffect.

Investeren en loslaten

Het beheersen van je gedachten en met name het kanaliseren van emoties (gevoelens) vereist oefening. Je kan dat met voldoende aandacht steeds beter. Maak je niet te druk over zaken die je kan beheersen. Investeer daar je tijd in om te verbeteren.

Beheersing van de wereld om je heen is onmogelijk. Probeer dat dan niet krampachtig af te dwingen! Probeer intenties te begrijpen en indringende vragen te stellen in plaats van met opinie en argumenten iets af te dwingen. Beperk je liever tot voorzichtige invloed door o.a. het geven van goede voorbeelden.

Laat dat gevoel zaken te moeten beheersen LOS. Er moet niets maar er kan en mag vaak veel. Zoek naar begrip en mogelijkheden in plaats van je vast te klampen aan onmogelijkheden. Als je de zorg om zaken te beheersen los laat, dan voel je vanzelf al minder stress. Investeer daar je tijd productiever in en zoek naar constructieve oplossingen.

Je kan leren om je wereldbeeld realistischer te maken en meer geduld te hebben, zowel met jezelf als met anderen. Daarmee begrijp je situaties beter en kan je leren ermee om te gaan. Heb je principiële bezwaren, stel dan intelligente vragen om situaties aan de kaak te stellen. Vraag of de middelen het doel rechtvaardigen.
Invloed hebben is vaak minder argumenteren en meer ombuigen door anderen bewust te laten worden (niet te ‘maken’) van hun intenties en de consequenties ervan. Vraag en denk mee.

Stress met mate.

Blijf gezond, blijf groeien.

Redactie WellNed.nl

Als ‘Mentor Moment’ deze maand aandacht voor ‘Zelf hulp = Zelf Doen!’.

De PG Hack: De eerste wet van Arthur C. Clarke.

Over welk onderwerp zou je graag meer willen weten? Wij staan altijd open voor suggesties voor nieuwe artikelen.


Mentor Moment

Een mentor is geen Yoda maar probeert inzichten over te brengen met nuchtere observaties. Dat zijn niet altijd feiten of antwoorden, maar ook vragen die je inzicht kunnen geven.

Zelf hulp = Zelf Doen!

De zelfhulpindustrie draait nog steeds op volle toeren. Veel ‘deskundigen’ verkopen de oplossing van hun eigen problemen als alles zaligmakend. Het zijn echter oplossingen voor hun eigen problemen gegeven hun situatie, het traject dat ze hebben afgeleid en de richting die ze willen blijven volgen. Voor elke cursist zijn daar ongetwijfeld lessen uit te trekken, maar uiteindelijk moet iedereen zijn eigen traject afleggen.

Een mentor geeft je zelden kant-en-klare oplossingen. “Wat je moet doen is het volgende…” is vrijblijvend advies van betweters, mensen die alles beter (menen te) weten maar het meestal zelf niet toepassen.

Effectieve mentoren stellen vooral vragen. Wat wil je bereiken? Waarom wil je dat? Waarom denk je dat je het wel/niet kan bereiken? Wat als …? Ze maken je helemaal gek met aanhoudende vragen.

Maar dat is geen gemakzucht of onvermogen om oplossingen te bedenken. De taak van een mentor is allereerst om de juiste vragen te stellen en daarmee helderheid te krijgen in de verlangens en uitgangspunten. Je kan niet zomaar aan een reis – van verandering – beginnen als je niet weet waar je begint en waar je wilt eindigen.

Begeleiding zoeken is alleen ‘hulp bij nadenken’. Op basis van de huidige situatie van de mentees zoek je samen naar helderheid over omstandigheden, de gewenste resultaten, welke koers effectief lijkt en wat er nodig is om voortgang te maken.

Maar of je nu de steun hebt van een mentor of dat je er zelf voorstaat met de hulp van literatuur en cursussen, uiteindelijk zal je zelf in beweging moeten komen. En nog belangrijker, je zal verantwoordelijkheid moeten nemen voor de keuzes die je maakt. Daarmee aanvaard je ook de consequenties van die keuzes. Werkt iets niet dan leer je daarvan, stuur je bij en probeer je het op een andere manier.

Maar wat je vooral moet doen – zei de betweter – is zelf in actie komen want de beste zelfhulp is zelf doen. Zonder actie geen reactie. Letterlijk… ‘help jezelf’!


PG Hacks – Groei Tips

‘Hacks’ zijn trucjes om snel resultaat te scoren. Die passen in feite niet bij Persoonlijke Groei omdat gestage groei een beter resultaat geeft op de lange termijn. Groei is al moeilijk genoeg en jezelf ontwikkelen in intensieve spurts kan nog pijnlijker zijn, te vergelijken met spierpijn na overmatige en ongewone inspanning.

Toch is de titel van deze rubriek ‘Hacks’ omdat er met aandacht voor uitgangspunten en details snellere resultaten te behalen zijn.

De eerste wet van Arthur C. Clarke

Verwerking door conversatie

De wet/stelling: “Wanneer een gerespecteerde maar wat oudere deskundige aangeeft dat iets mogelijk is, dan klopt dit meestal. Maar diens bewering dat iets onmogelijk is, is waarschijnlijk onjuist.”

De conclusie die je hieruit kan trekken is dat mensen met ervaring en een bewezen deskundigheid redelijk betrouwbare uitspraken kunnen doen over de zaken binnen het domein van hun ervaring. Maar de flexibiliteit om voorbij gebruikelijke oplossingen te zien is meestal niet (meer) aanwezig. Het is aan de jongere generaties om zich niet te laten beperken door oude regels en aannames.

Om voorbij je eigen ervaring te durven kijken vergt moed. Je wijst in feite je eigen deskundigheid deels af door naar andere oplossingen en paradigmawijzigingen te kijken. Het vereist een open geest en een robuust ego om je ervaring te toetsen aan nieuwe benaderingen. Je geeft daarmee aan dat je de wijsheid niet in pacht hebt en dat je meer bent dan de som van je ervaringen. Flexibel denken wordt voor de meeste mensen steeds moeilijker naarmate ze investeren in hun persoonlijke realiteit die hun ‘waarheid’ is. Objectief kijken naar oplossingen is vaak een taak voor de buitenwacht en nieuwe lichtingen.

Disclaimer: uitzonderingen bevestigen de regel.

De Hack:
Ervaring en kennis stellen je in staat om uitkomsten te voorspellen. Maar je deskundigheid houdt op bij radicaal andere benaderingen die buiten je ervaring liggen. Je eigen veronderstellingen en voorkeuren afwijzen om anders te denken is moeilijk.

Wat is jouw favoriete PG Hack? Afgezien van ‘chillen’, zijn alle andere constructieve bijdragen welkom!

Feedback

Wij horen heel graag over jouw ervaringen met het PG traject.
Wat zijn je doelstellingen, hoe onderneem je stappen om die te bereiken en welke problemen kom je tegen? Zijn er punten waarop je hulp wilt hebben en kan je die omschrijven?

Mentor Momenten (zie Archief) is een uitgave van WellNed.nl.
Welzijn zit tussen je oren. Jouw online Mentor voor serieuze Persoonlijke Groei.

Nog even het volgende…

Zoek jij een PG Gids/Begeleider? Vraag NU een gratis en vrijblijvende eerste inventarisatie aan voor begeleiding voor Persoonlijke Groei.

Stress - beheersen of loslaten

Het doel van deze cursus is niet om over benaderingen en technieken te lezen, maar om Gedragsverandering te bereiken.

Info / Bestellen

Inspiratie:

Comparison is the thief of joy.Theodore Roosevelt

Plaats een reactie