Mentor Momenten januari 2022 – Licht en winterdepressie

Home » Groei Momenten » Mentor Momenten januari 2022 – Licht en winterdepressie

PG advies met het meeste groeipotentieel per vierkante pixel!!!

Redactioneel

Hallo Groeiers!,

Echte vriendschap door gedeelde ervaringen. Veel licht helpt tegen een winterdepressie.

Elke dag is het iets langer licht. Per dag merk je dat niet zo omdat het verschil in bewolking de ervaring bepaalt. Maar per week is het verschil duidelijk te merken. Licht is goed tegen een winterdepressie, zeker na de beperkte sociale contacten van de recente lockdown en de opvallend sombere januari.
Eruit om te wandelen, ook bij wat minder weer, is aan te raden als tegengif voor de winterdepressie.

Meer licht is goed voor je stemming. Een opgewekte stemming geeft je meer zin in het leven. Bij veel binnen zitten door ‘hybride’ werken thuis en op kantoor, krijg je ongemerkt te weinig licht.
In het ‘hoge noorden’ zoals Scandinavië zijn veel mensen door het gebrek aan licht depressief in de winter. Dat is een mogelijke verklaring voor de aanzienlijke alcoholconsumptie daar. Dat de overheid dat met steeds hogere accijns probeert af te remmen is even weinig effectief als andere betuttelende maatregelen van overheden wereldwijd.

Mensen motiveren om iets te doen of te laten lukt zelden met repressie. Wijzen op de eigen verantwoordelijkheid is iets beter maar ook dramatische afbeeldingen op pakjes rookwaren helpen maar beperkt. Het is voor de jeugd veel te stoer om er lak aan te hebben en nicotine junkies zijn te ver heen om de boodschap serieus te nemen.

Verslaving

Een kennis hoorde ik lang geleden eens opmerken “mijn sjekkie en mijn wijntje zijn het enige dat ik nog heb”. Ik nam aan dat ze doelde op ‘leuke dingen’ in het leven. Een dergelijke opmerking zou je eerder verwachten van een dakloze die een uitzichtloos bestaan leidt (lijdt)! Maar mensen gedragen zich nu eenmaal vreemd door verslavingen. Door die handicap denken ze kennelijk dat ze zonder de slechte gewoontes helemaal niets meer hebben. De realiteit is dat ze alleen de bescherming door het afstompen van hun zintuigen kwijt raken.

Het vreemde is dat veel van die mensen ‘normaal’ lijken te functioneren in de maatschappij. Dat ondanks hun destructieve manier van leven. Je kan alleen maar intense compassie voelen voor dergelijk mentale armoede. Medelijden is al een veroordeling omdat je de onderliggende redenen zelden goed kent.

Verhalen van ex-verslaafden geven vaak aan dat ze na het afbouwen van de slechte gewoonte meer normale menselijke gevoelens hebben. Ze zijn weer mens in plaats van een verdoofd hoopje ellende. Ze kunnen weer zelf beslissingen nemen over hun richting in het leven en de zin van hun leven. Het vermindert de verslaving niet, maar wel de afhankelijkheid ervan. Het leven heeft zonder filter meer kleur.

Jouw keuzes?

Trek er zelf de les uit dat (de gevolgen van) verslavingen extreme voorbeelden zijn van verkeerd omgaan met soms dramatische ervaringen. Maar uiteindelijk is je respons en de gewoontes die er uit voortkomen altijd belangrijker dan hetgeen er inhoudelijk is gebeurd.

Wat is jouw gewoonte die je leven zin geeft? De gewoonte om hoofdzakelijke dingen te doen die je afleiding en plezier geven? Of gewoontes die je karakter vormen en die je de voldoening geven een goed mens te zijn?

En pas op met de winterdepressie!

Blijf gezond, blijf groeien.

Redactie WellNed.nl


Inhoud

Als ‘Mentor Moment’ deze maand aandacht voor ‘Verschillen tussen mentoring en coaching’.

In de rubriek PG Hacks (Groei Tips) de volgende drie onderwerpen:
1: Het geheim van de ‘law of attraction’
2: De wet van Metcalfe (voor netwerken)
3: Verzet je tegen Bullshit regels

Nieuwe artikelen deze maand

Over welk onderwerp zou je graag meer willen weten? Wij staan altijd open voor suggesties voor nieuwe artikelen.


Mentor Moment

Een mentor is geen Yoda maar probeert inzichten over te brengen met nuchtere observaties. Dat zijn niet altijd feiten of antwoorden, maar ook vragen die je inzicht kunnen geven.

Verschillen tussen mentoring en coaching

Mentoring is begeleiding in het zoeken van een richting. Het geeft steun bij het stellen van doelen en manieren om die te bereiken.

Coaching is het gericht trainen van specifieke vaardigheden. Het verbetert kwaliteiten met name van goed naar geweldig.

Actieve mentoring

Conversatie - vragen stellen en luisteren. Sociale contacten helpen tegen een winterdepressie.

De mentor luistert en stelt vragen over wat de mentee wil bereiken. Met name het waarom van de doelen is belangrijk. Met vragen over beweegredenen laat je de ander denken en dat is de meest respectvolle manier van begeleiding. Helderheid bij de mentee is het primaire doel van de begeleiding naast praktisch advies over potentiële obstakels en mogelijkheden. Een goede mentor is niet iemand die ‘het allemaal wel weet’ maar iemand die jouw belangen met je bespreekt. De ervaring, de inzichten en soms ook de contacten van de mentor kunnen daarbij helpen.

Passieve mentoring

Een boek of een schrijver kan een mentor voor je zijn zonder dat je die persoon ooit ontmoet in een mentoring relatie. De filosofie van de auteur zet jou aan het denken om je eigen weg te zoeken.

Een passieve mentor kan een rolmodel zijn maar pas daarmee op. Alleen het gedrag van de mentor nabootsen om zelf succes te bereiken heeft valkuilen. Jij hebt andere sterke en zwakke punten, en je leeft meestal in een andere omgeving en tijd dan je rolmodel. Neem een voorbeeld aan karaktereigenschappen en kijk niet alleen naar gedrag en resultaten.

Mentor zijn

Je kan je eigen mentor zijn door jezelf regelmatig vragen te stellen die je helderheid geven over je doelstellingen en de manier om die te bereiken. Je kan dat doen in je journaal/dagboek. Een interne dialoog kan zijn om te formuleren welke vragen jouw (passieve) mentor aan jou zou stellen. Sommigen werken dit uit tot een compleet klankbord van rolmodellen met verschillende achtergronden.

Iemand anders begeleiden op diens zoektocht is ook goed voor je eigen ontwikkeling. Je leert andere vragen te stellen die ook voor jezelf relevant kunnen zijn en je kan echt genieten van de voortgang die je anderen ziet maken.

Coaching

De rol van coaching is het bijbrengen en trainen van vaardigheden. De coach helpt je bij het identificeren van je sterke en zwakke punten. Door de sterke punten optimaal te benutten bereik je doorgaans meer dan door het focussen op verbeteren van de zwakheden tenzij die op een cruciaal vlak liggen. Nog sterker worden geeft meer resultaat dan minder zwak worden.

De coach brengt de eigen ervaring in of weet wat de beste manieren zijn om de aan te leren vaardigheden gericht te trainen. Het principe van ‘deliberate practice’ is het trainen van de kernvaardigheden die belangrijk zijn voor succes. Niet alleen maar door herhaling maar door finetuning van de vaardigheden die het onderscheid tussen goed en geweldig kunnen betekenen.

Toppers in de sport of muziek laten zich vaak coachen op een specifiek onderdeel van hun vaardigheid hoewel ze al een hoog niveau hebben bereikt. De laser focus op een enkel onderdeel en de bereidheid om zich te blijven verbeteren zijn essentieel. Dat zorgt ervoor dat ze op hun niveau bij kunnen blijven en/of door kunnen stoten naar de absolute top. Zonder coach en gerichte training loop je het risico dat je op een bepaald plateau blijft hangen en je mogelijkheden niet optimaal benut.

Je kan je eigen coach zijn door open te staan voor verbeteringen en te blijven zoeken naar de beste manier om te presteren op weg naar je doel. Zelfs 1% verbeteren geeft op den duur spectaculaire verbeteringen.


PG Hacks – Groei Tips

‘Hacks’ zijn trucjes om snel resultaat te scoren. Die passen in feite niet bij Persoonlijke Groei omdat gestage groei een beter resultaat geeft op de lange termijn. Groei is al moeilijk genoeg en jezelf ontwikkelen in intensieve spurts kan nog pijnlijker zijn, te vergelijken met spierpijn na overmatige en ongewone inspanning.

Toch is de titel van deze rubriek ‘Hacks’ omdat er met aandacht voor uitgangspunten en details snellere resultaten te behalen zijn.

PG Hack #1: Het geheim van de ‘law of attraction’

Definieer grondig wat je wilt bereiken en geef dat als vraag aan het ‘universum’. Op een magische manier worden vervolgens al je gebeden beantwoord. Dit is het ‘geheim’ van ‘The Secret’ wat beter bekend is als the law of attraction.

Het is een mooi verkooppraatje waar heel veel mensen elk jaar weer intrappen. Het is een populaire ‘scam’. Soms is het bewuste misleiding maar er zijn ook aanbieders die serieus en oprecht zijn. Dat kan dan vergelijkbaar zijn met de manier waarop sommige astrologen werken met psychologisch inzicht op de behoefte van hun cliënten.

Er is geen Geheim. Bepaal wat je wilt bereiken en wat je ervoor over hebt om dat te bereiken. Weet je niet goed wat je wilt, dan reis je zonder doel of op de kaart te kijken. Heb je er geen inzet en ongemak voor over om je doelen te bereiken dan zijn die doelen onvoldoende verankerd in je waarden en betekenis in je leven.

Je trekt geen succes aan door verlangen of magische krachten maar door doelgerichtheid en doorzettingsvermogen. In je comfortzone bereik je niet al te veel. Daag jezelf uit en neem afgewogen risico’s. Vraag om advies en hulp en neem persoonlijke verantwoordelijkheid voor AL je beslissingen, inclusief de zaken waar je (nog) geen beslissingen over wil nemen!
Dat kan veel succes ‘aantrekken’. Maar conform aan de ‘financiële bijsluiter’ zijn resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst.

De Hack:
Het geheim is de levensfilosofie van Dagobert Duck: “Zuinigheid en vlijt bouwen huizen als kastelen” en de tegenhanger is “Verspilzucht en luiheid bouwen luizen als kamelen”. Als je weet wat je wilt, dan moet je er wat voor over hebben. Stel doelen vanuit je waarden en werk er gestaag aan met goede gewoontes en een bescheiden dosis zelfdiscipline.

PG Hack #2: De wet van Metcalfe

Spiritueel - verwondering over de natuur - netwerken. Des te meer knooppunten, des te meer mogelijke verbindingen.

Dit is een vuistregel uit de telecommunicatie-industrie en toegepast op telefoons, fax en internet. Volgens deze regel is de waarde van een netwerk het kwadraat van het aantal knooppunten. Het model is niet lineair, met elk nieuw knooppunt neemt het aantal mogelijke verbindingen sneller toe.

Je kan dat ook toepassen op verbindingen tussen personen en organisaties. Alleen in je hutje op de hei, leg je niet zo makkelijk verbinding met anderen, afgezien van Zoom. Maar zoek je andere mensen op, bv. op de markt, dan kan je makkelijker contacten leggen. Hoe groter de markt, des te meer verbindingen er mogelijk zijn.

Actief in je netwerk

Maar je moet wel wat doen met die contacten. Niet zoals op Facebook en LinkedIn alleen maar connecties verzamelen. Dat soort knooppunten voegen vaak weinig waarde toe en zijn lege calorieën in je netwerk.

Door de connecties actief te benutten, kan je er wel waarde aan toevoegen.
Doe dat niet primair met je eigen verkooppraatje, maar vraag de anderen wat ze jou te bieden hebben. Vraag op basis van een behoefte aan de mogelijkheden die anderen zien in een dienst of een product voor jou. Zelfs de simpele actie om iemand om advies te vragen bevordert de relatie. Deel zinvolle informatie met je netwerk of met specifieke contacten.
Een andere goede manier om waarde aan je netwerk toe te voegen is om mensen en instellingen met elkaar in verbinding te brengen. Wie je kent is vaak belangrijker dan wat je kent.

Benjamin Franklin had een handige truc om mensen voor zich te winnen. Hij vroeg ze om hun mening of hij vroeg of hij een boek van ze kon lenen. Door aan te geven dat anderen waarde voor jou hebben neemt hun waardering van jou als persoon sterk toe.

De Hack:
De mogelijke verbindingen van een netwerk nemen toe met het aantal knooppunten of deelnemers (aanbieders en vraag). Een netwerk kan meerwaarde krijgen als je moeite doet om binnen het netwerk te communiceren. De beste vorm van netwerken is actieve belangstelling. Doe er wat aan!

PG Hack #3: Verzet je tegen Bullshit regels

Het is vaak de gewoonte om binnen organisaties zaken op een bepaalde manier af te handelen. Maar als je vraagt “Waarom doen we dat op deze manier?” dan krijg je niet zelden het antwoord “Dat doen wij nu eenmaal altijd al zo…”. Dat riekt naar onzin oftewel een Bullshit regel. In gewoon NL, een koeienvlaai van een regel… trap er niet in.

Ga na voor wie de procedure bedoeld is en bv. informatie verzameld wordt. Dat kan hiërarchisch binnen de organisatie zijn of naar een hoofdkwartier of naar een externe dienst als een accountant. Als je doorvraagt wat die met de informatie doet kan het antwoord zijn ‘archiveren in de 3e lade rechtsonder’. Kortom, er wordt niets mee gedaan.

In zo’n geval liggen er kansen om de efficiëntie van de organisatie te verbeteren. Of de procedure is zinloos. Of je kan beter gebruik van de informatie maken en daarmee waarde toevoegen. Zelfs het zinvol vormgeven van informatie kan al waarde toevoegen voor de doelgroep.

De Hack:
Procedures hebben een reden, of ze nu een gewoonte zijn geworden of niet. Het is goed om kritisch te kijken naar de zin of onzin van regels. Samenwerken kan vaak een stuk soepeler als je een paar Bullshit regels opheft of aanpast aan de eisen van de tijd en de organisatie.

Wat is jouw favoriete PG Hack? Afgezien van ‘chillen’, zijn alle andere constructieve bijdragen welkom!

Feedback

Wij horen heel graag over jouw ervaringen met het PG traject.
Wat zijn je doelstellingen, hoe onderneem je stappen om die te bereiken en welke problemen kom je tegen? Zijn er punten waarop je hulp wilt hebben en kan je die omschrijven?

Mentor Momenten (zie Archief) is een uitgave van WellNed.nl.
Welzijn zit tussen je oren. Jouw online Mentor voor serieuze Persoonlijke Groei.

Nog even het volgende…

Zoek jij een PG Gids/Begeleider? Vraag NU een gratis en vrijblijvende eerste inventarisatie aan voor begeleiding voor Persoonlijke Groei.

Stress - beheersen of loslaten

Het doel van deze cursus is niet om over benaderingen en technieken te lezen, maar om Gedragsverandering te bereiken.

Info / Bestellen

Inspiratie:

Know thyself, Control thyself, Give thyself.Ancient Greek wisdom

Plaats een reactie