Mentor Momenten februari 2022 – Actie tegen oorlogsstress

Home » Groei Momenten » Mentor Momenten februari 2022 – Actie tegen oorlogsstress

PG advies met het meeste groeipotentieel per vierkante pixel!!!

Redactioneel

Hallo Groeiers!,

Oorlog, stress en onzekerheid

Oorlog is één van de meest stressvolle situaties waarin je kan verkeren. Het lijkt nu (nog) zo rustig hier in Holland, maar ook wij zullen de effecten van de Russische agressie merken. Veel mensen in ons land hebben connecties in het oosten van Europa en maken zich grote zorgen. Maar voor iedereen zijn er indirecte effecten door de handel met Rusland en aangrenzende landen. Naast het gas zijn er veel andere belangen.

De massale agressie tussen volkeren die we oorlog noemen heeft zelden rationele gronden. Gekrenkte eer, vermeende rechten en geldingsdrang spelen meestal een rol. Een dictator lijkt het te gebruiken om zijn eigen bewind sterker in het zadel te krijgen. Het leed van de burgers in het doelwit land en eigen land speelt daarbij geen rol.

Uiteraard is de situatie in Oekraïne ook een botsing tussen westerse democratie en heimwee naar de ‘glorie’ van de voormalige CSSR.

Dictators zijn… bang!?

Dictators zijn doorgaans mensen die zich vergaand isoleren van de wereld van hun onderdanen. Van enige empathie met het volk is geen sprake (meer). En die isolatie – door veel Ja Knikkers om zich heen – geeft een verdraaid beeld van de realiteit. De wereld wordt steeds meer zwart-wit gezien. Het feit dat dit lijkt op de echokamer van het internet (hoofdzakelijk bevestigende informatie) maakt het extra angstig. Radicalisering en onbegrip lijken de sleutelwoorden van het begin van de 21e eeuw te worden.

De machthebbers leven in een isolement met hoofdzakelijk mensen die hun paranoia bevestigen over vermeende bedreigingen van hun regime. En dat uit zich in uitwassen en bizar gedrag. Niet voor niets is het gezegde “Macht corrumpeert, Absolute macht corrumpeert absoluut”. Daarnaast zijn dictators veelal geen volwassen karakters, wel geslepen en opportunistisch.

Omgaan met oorlogsstress

Uiteraard is het zinvol om je morele verontwaardiging te laten blijken. Protesten en acties geven uiting aan de weerzin die mensen voelen. Je kan je politieke kanalen aanschrijven en aandringen op wijze acties. Sancties hebben helaas weinig resultaat voor de leiding maar wel voor de Russische burgers.
Er wordt bij de diverse koffiemachines en rookhokjes weer druk geanalyseerd. Maar helaas heeft dat doorgaans evenveel waarde als meningsverschillen over voetbal en andere sporten.

Je voelt je machteloos en dat geeft extra stress. Denk niet aan wat je niet kan doen, maar aan wat je wel kan doen. Ook jouw bescheiden bijdrage telt mee en samen kunnen we een groot verschil maken. Buig piekeren om in Actie.

Actie tegen oorlog – Geef TegenGAS!

Gebruik je vrijheid van denken en je creativiteit als tegengas om je te verzetten tegen de Poetin-dictatuur! Wordt een Ideeën Machine voor vrijheid en tegen dictatuur. Maak een lijst van 10 dingen die je kan doen of meerdere lijsten voor meerdere doelen. Elk procent verschil is er één.

 1. Doneer aan Giro 999 voor hulp aan Oekraïense vluchtelingen en oorlogsslachtoffers.
 2. Zamel goederen in voor mensen die getroffen zijn. Werk samen met organisaties die dit al doen en zoek manieren om ze te steunen.
 3. Geef steun online via jouw favoriete social media. Roep iedereen op om ideeën bij te dragen en die te verspreiden.
 4. Gebruik minder gas zodat we Nederland warm en productief kunnen houden.
  Hoe? Zet de verwarming een graadje lager. Stel de thermostaat bij om de verwarming een (half) uur later aan te laten slaan en een (half) uur eerder af te laten slaan. Blijf warm met dikke sokken, een dekentje op de bank en desnoods een muts op.
 5. Gebruik minder benzine. Maak geen onnodige ritjes en rij rustiger. Een dag meer thuis werken maakt ook een verschil (vraag medewerking van je werkgever).
 6. Koop duurzame producten met een lage Carbon Footprint. Laat 1 of 2 luxe producten staan en koop er houdbare producten voor in de plaats. Maar ga vooral niet hamsteren!
  Iedere besparing telt mee en met z’n allen kunnen wij een enorm verschil maken.
 7. Zoek producten uit Rusland of vasal staten (zoals Wit Rusland, ook een dictatuur) en boycot die. Maak al je contacten duidelijk dat ze die producten beter kunnen mijden.
 8. Zoek naar producten uit democratische oostbloklanden (bv. Estland, Letland Litouwen) en kijk of je die kan aanschaffen. Of roep leveranciers op om die producten voorrang te geven.
 9. Laat je stem horen! Hang bv. een (eigen) poster in je raam. “Vergas Poetin”, “PoetOut”, “Tegen Dictatuur”, “Kooi de Russische beer”, “Ik drink geen Wodka”, “Solidair met Oekraïne”. Wij zijn benieuwd naar creatieve bijdragen.
 10. Maak een eigen lijst van wat je bij kan dragen en stuur jouw lijst door aan al je contacten en gebruik social media om lijsten te verspreiden. Vraag je contacten om de beste ideeën verder te verspreiden. Vraag ze wat ze zelf doen.

Onderneem in ieder geval 1 actie per dag om een bijdrage te leveren.

Een realistische filosofie is om je niet te druk te maken over zaken waarover je geen controle hebt. Met alleen piekeren verander je niets. Je kan voorzorgen nemen (maar liever niet hamsteren) of je kan concrete actie ondernemen zoals hiervoor is aangegeven. Beperk je verder tot het beheersen van je eigen gedachten en laat berichtgeving over oorlogsellende je stemming niet doorlopend bepalen.

Het leven gaat door

Ondertussen lijkt het leven hier ogenschijnlijk probleemloos door te gaan. Het gas blijft stromen, de winkels hebben voldoende voorraden en wij werken gewoon door. Wij kunnen samen ons land zo goed mogelijk laten functioneren en daarmee onze vrijheid van dictatuur vieren.

Helaas is er nog steeds geen eenheid in de wereld. Ieder van ons kan alleen het beste voorbeeld geven naar de mensen direct om ons heen. Toon waardering voor de vrede die wij persoonlijk mogen ervaren. Haal het beste uit jezelf en steun mensen die je hulp kunnen gebruiken.

Blijf gezond, blijf groeien.

Redactie WellNed.nl

Als ‘Mentor Moment’ deze maand aandacht voor ‘Betweters’.

In de rubriek PG Hacks (Groei Tips) de volgende drie onderwerpen:
1: Back to basics (first principles)
2: Mensen doen wat werkt
3: Pearson’s Law: gemeten resultaten geven verbetering

Nieuwe artikelen deze maand

Over welk onderwerp zou je graag meer willen weten? Wij staan altijd open voor suggesties voor nieuwe artikelen.


Mentor Moment

Een mentor is geen Yoda maar probeert inzichten over te brengen met nuchtere observaties. Dat zijn niet altijd feiten of antwoorden, maar ook vragen die je inzicht kunnen geven.

Alles/Beter weten

Oorlog en verzet tegen Betweters

Betweters zijn mensen die over uiteenlopende zaken een uitgesproken mening hebben. Ze wekken de indruk ‘alles’ zeker te weten. Maar meestal weten ze weinig van veel, oppervlakkig en zonder diep inzicht.

Wijze(re) mensen weten wat ze allemaal (nog) niet begrijpen. Ze zijn daardoor vaak veel minder uitgesproken in hun oordelen.

Weten en begrijpen zijn verschillende zaken. Na het lezen van een boek denk je vaak dat je nu redelijk op de hoogte bent. Meestal heb je alleen het boek van voor tot achter gelezen. Dat is op zich al een prestatie omdat de meeste boeken niet uitgelezen worden en een groot deel ongelezen in de kast of op de tablet/e-reader staan. Hoeveel ongelezen boeken heb jij verzameld en wat is je gewoonte om een deuk in die bibliotheek te maken? Welke boeken zijn nog zinvol om gelezen te worden? Waar kan je wat van leren?

Er wordt beweerd: “Als je drie gezaghebbende boeken over een onderwerp leest dan ben je een ‘expert’”. Althans, zo kan je overkomen op mensen die minder goed geïnformeerd zijn.
Wees realistisch en hou jezelf voor dat je na het lezen van een paar goede boeken amper in staat bent om echte deskundigen een paar redelijk intelligente vragen te stellen. Doe dat laatste in alle bescheidenheid, niet om je kennis te etaleren maar om je interesse en verwondering over het betreffende kennisgebied te laten blijken.

Intelligente en inzichtelijke vragen stellen in conversaties is vele malen interessanter dan feiten en kennis spuwen. Met vragen geef je de ander de gelegenheid om zienswijzen te formuleren zonder je eigen mening te ventileren (ego). Het gesprek is daardoor minder een steekspel van meningen.

Vragen naar onderliggende overtuigingen en redenaties is de Socrates methode. Deze Griekse wijsgeer was zeer terughoudend met meningen maar stelde vooral vragen om de insteek van anderen te doorgronden. Zijn eigen opstelling was “Ik weet niets”. Daarbij stelde hij dermate indringende vragen dat de machthebbers van Athene hem uiteindelijk zagen als een bedreiging. Zijn vragen legden de wankele basis voor veel normen en waarden bloot, zoals een filosoof betaamd. Filosofie is letterlijk een ‘liefhebben (filo) van kennis/wijsheid (sofia)’ en dat vraagt om graven in de basis van overtuigingen.

Het gedachtegoed van Socrates is de basis van de inzichten van Plato. En de inzichten van Plato zijn nog steeds zo raak en actueel dat veel van de moderne filosofie ook wel ‘voetnoten van het werk van Plato’ worden genoemd. De Stoïcijnse filosofie, een praktische en niet dogmatische verzameling levenswijsheden, staat aan het begin van deze eeuw weer volop in de aandacht. Hoewel de Epicurijnen meer plezier nastreefden waren de Stoïcijnen (met een hoofdletter, de filosofen en leerlingen) lang niet zo somber als het Nederlandse woord ‘stoïcijns’ (met een kleine letter) aangeeft. Zie ook De blije Stoïcijn.

Plato, Socrates en hun filosofische erfgenamen staan momenteel weer in de aandacht. Zie Plato’s Academy waar je o.a. een gratis email cursus kan volgen over de methode van Socrates. Behalve een online aanwezigheid is de intentie van die organisatie om een park in Athene dat herinnert aan de oorspronkelijke Academie van Plato weer in ere te herstellen.

De conclusie is, stel vragen in plaats van feiten te ventileren. Het is het geheim van een prettig gesprek en respectvol met anderen omgaan.


PG Hacks – Groei Tips

‘Hacks’ zijn trucjes om snel resultaat te scoren. Die passen in feite niet bij Persoonlijke Groei omdat gestage groei een beter resultaat geeft op de lange termijn. Groei is al moeilijk genoeg en jezelf ontwikkelen in intensieve spurts kan nog pijnlijker zijn, te vergelijken met spierpijn na overmatige en ongewone inspanning.

Toch is de titel van deze rubriek ‘Hacks’ omdat er met aandacht voor uitgangspunten en details snellere resultaten te behalen zijn.

PG Hack #1: Back to basics (first principles)

Als er zich een probleem of een blokkade voordoen, ga dan terug naar de basis van wat er nodig is om weer op gang te komen. Wat is de kern, wat past bij je waarden en principes, wat doe je alleen nog maar uit gewoonte, wat geeft je energie en wat zuigt het weg?

Een grondige ‘ondervraging’ van het onderwerp levert inzichten op. Blijf ‘Waarom’ vragen stellen. En elke ‘Daarom’ kan je weer nader onderzoeken met een volgend ‘Waarom’. Een snelle reactie kan zijn ‘A is het probleem’. Dat lijkt wellicht voor de hand te liggen, maar vraag dan door waarom ‘A’ en niet ‘B’ of ‘C’. Onderwerp alle redenen voor ‘A’ aan een analyse naar grondoorzaken en ga na waarom de andere opties verworpen kunnen worden.

“Daarom zijn de bananen krom…” is een gemakzuchtige reactie van iemand die de redenen voor een aanpak/procedure niet kan of wil bespreken. Idem de komkommers ook al wilde ‘Brussels’ kromme exemplaren uitbannen (dat is pas krom!). Die vruchten groeien nu eenmaal zo. Rechte komkommers kan je makkelijker in rechthoekige dozen vervoeren maar is dat een reden om alle kromme weg te gooien. Ze zijn om te eten en niet om op te bergen ook al zijn rechte exemplaren iets goedkoper te vervoeren.

De Hack:
Zoek naar grondoorzaken en laat je niet afleiden door symptomen en aannames. Kritisch redeneren en vooral jezelf en de redenen voor je gedrag blijven afvragen maakt groei mogelijk. Let op dat resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst!

PG Hack #2: Mensen doen wat werkt

Vosje - (c) HAV
Mensen en honden doen wat werkt

Vraag: Waarom blaffen honden naar postbodes en vuilnisauto’s? Omdat die een verstoring van hun wereldje is en omdat blaffen werkt! Waarom werkt het? Omdat de vuilnisauto’s en postbodes (uiteindelijk) weg gaan. Zie je wel dat het werkt! Heb je je werk gedaan, dan kan je verder met je hondenslaapje.

Mensen zijn niet altijd zo dom of zo slim als honden. Vaak zijn wij rationeel in het zoeken van oplossingen. Maar even vaak nemen onze emoties de regie over. Terugschreeuwen bij een ruzie is afreageren en werkt even als verdedigingsmechanisme. Het draagt zelden iets bij aan de oplossing. Grapjes maken om je onzekerheid te verbergen is een strategie die vaak werkt. Maar het kan tegen je werken als het omslaat naar cynisme en sarcasme. Idem als mensen de conclusie trekken dat weinig dingen belangrijk voor je zijn en je alleen wil scoren met jouw versie van ‘humor’. Het ‘werkt’ voor mensen als het de afleiding is van hun onzekerheid of juist de geldingsdrang.

We doen wat wij denken wat werkt. Maar het is pas wijsheid om te doorgronden wat echt verschil maakt. Wat maakt het verschil voor jou als persoon, nu en later? En wat maakt het verschil voor de anderen die invloed ondervinden van jouw ‘oplossingen’? Uiteindelijk moet wie kaatst ook de bal verwachten. De omgang met anderen is geen kwestie van snel scoren maar met geduld en respect relaties opbouwen.

De Hack:
Mensen zoeken naar oplossingen van problemen. Snelle oplossingen voor de korte termijn geven resultaten. Maar je loopt het gevaar om problemen voor je uit te schuiven. De kernvraag is of je oplossing werkt voor nu of voor de persoon die je in de toekomst wilt zijn? Maak wijze keuzes voor jezelf om te kunnen groeien.

PG Hack #3: Pearson’s Law

Karl Pearson, ontwikkelde theorieën van wiskundige statistiek in het begin van de vorige eeuw. De ‘wetmatigheid’ die zijn naam draagt is ‘wanneer prestaties gemeten worden, verbeteren ze’.

Dit lijkt uiteraard veel op ‘meten is weten’. Zodra je gekwalificeerd (meetbaar) weet hoe je presteert dan heb je daarmee de basis om verbeteringen door te voeren. Dit is weer de gedachte uit de Six Sigma wereld voor verbetering van processen.

 • Voordeel: Wanneer je weet onder welke condities iets goed of fout gaat dan kan je daarmee de kwaliteit van een proces meer beheersbaar maken.
 • Nadeel: Teveel vertrouwen op meten veroorzaakt mechanische bijsturing waarbij het begrijpen van onderliggende oorzaken tekort kan schieten door o.a. een gebrek aan transformerende creativiteit. Intuïtie, wijsheid en onderbuikgevoel hebben ook een functie!
  Managers meten en sturen, Leiders bepalen de richting op inzichten.

In termen van PG, als je weet welke aspecten van je gedrag verbetering behoeven dan kan je die aspecten aanpakken. Maar van alleen turven wordt je niet beter. Eerlijke conclusies trekken, feedback accepteren en bescheidenheid zetten meer zoden aan de dijk dan bv. turven hoe vaak je tijdens de dag ‘dankbaar’ bent geweest.

De Hack:
Maar ‘meten is weten’ heeft soms zin. Houdt eens bij hoe vaak je positieve of negatieve emoties hebt gedurende de dag. Het doel is uiteraard om meer positiviteit te vinden, maar van het analyseren van bv. boosheid of onvrede geeft je meer inzicht in de processen die je stemming bepalen.

Wat is jouw favoriete PG Hack? Afgezien van ‘chillen’, zijn alle andere constructieve bijdragen welkom!

Feedback

Wij horen heel graag over jouw ervaringen met het PG traject.
Wat zijn je doelstellingen, hoe onderneem je stappen om die te bereiken en welke problemen kom je tegen? Zijn er punten waarop je hulp wilt hebben en kan je die omschrijven?

Mentor Momenten (zie Archief) is een uitgave van WellNed.nl.
Welzijn zit tussen je oren. Jouw online Mentor voor serieuze Persoonlijke Groei.

Nog even het volgende…

Zoek jij een PG Gids/Begeleider? Vraag NU een gratis en vrijblijvende eerste inventarisatie aan voor begeleiding voor Persoonlijke Groei.

Stress - beheersen of loslaten

Het doel van deze cursus is niet om over benaderingen en technieken te lezen, maar om Gedragsverandering te bereiken.

Info / Bestellen

Inspiratie:

Action isn't just the effect of motivation, but also the cause of it.Mark Manson

Plaats een reactie