Mentor Momenten februari 2021 – Even ouderwets winter

Home » Groei Momenten » Mentor Momenten februari 2021 – Even ouderwets winter

PG advies met het meeste groeipotentieel per vierkante pixel!!!

Redactioneel

Hallo Groeiers!,

Sneeuw februari 2021 - konijnensporen

Geen schrikkelmaand dit jaar, de ellende met de pandemie is al erg genoeg. Laten wij deze maand maar snel afsluiten met een dag minder dan het vorige jaar.

Het was even ouderwets winter, maar vervolgens kunnen wij weer verder kwakkelen.
Wel een plotselinge omslag naar lenteweer, maar dat is uiteraard welkom. Zon en lentewarmte kunnen helpen tegen de ‘winterblues’ en zeker nu wij veel te lang gedwongen binnen zitten. Meer licht, natuurlijk licht en directe zonneschijn is goed voor je stemming.

Recent hoorde ik iemand opmerken dat Schotten een ‘boos’ volkje zijn. Hun slechte stemming zou o.a. te wijten zijn aan het bewolkte en regenachtige weer gedurende het grootste deel van het jaar. Nu heb ik toevallig gewerkt met meerdere Schotten en dat waren doorgaans prettige en redelijk opgewekte mensen. Maar dat kan komen, omdat ze in Nederland werkten en niet in het het druilerige Schotland.

Het weer kan je stemming beïnvloeden. Maar de grootste invloed op je stemming heb je zelf. Recent las ik ‘The Happy mind‘ van Fourie & Horsley. Daarin werd aangegeven dat opgewekte mensen hun positieve instelling hoofdzakelijk zelf genereren, onafhankelijk van hun omstandigheden. ‘Negatieve’ mensen hebben kenmerken als klagen, slachtoffermentaliteit, roddelen, etc. Ze mopperen zelfs op het weer bij een mooie zonnige dag. ”Bah, er was regen voorspeld… als ik had geweten dat het zonnig zou worden… dan had ik mijn bokkenpruik thuisgelaten”, o.i.d.

Onderzoek heeft uitgewezen dat je actuele situatie gemiddeld maar 10-15% van je geluksgevoel of tevredenheid uitmaakt. Instelling en opvoeding (inclusief genen) bepalen het grootste deel van je stemming.

Optimisme

Volgens de godfather van de positieve psychologie, Prof. Martin Seligman, is er een wezenlijk verschil tussen het wereldbeeld van optimistisch en pessimistisch ingestelde mensen. Beide instellingen kan je meekrijgen vanuit je opvoeding en je ervaringen.

Optimisme heeft 4 factoren:

 • Bewust zijn van je gedachten, met name van negatieve overwegingen. Zodra je een negatieve gedachte opmerkt (betrapt!), dan kan je er wat aan doen.
 • Evalueer je negatieve of pessimistische gedachten. Het generaliseren in termen van ‘alles, altijd, overal, steeds, etc.’, is een kenmerk van pessimistisch denken. De wereld is niet zwart-wit, maar ook niet 50 tinten grijs. Er zijn veel kleurschakeringen en die geven het leven fleur, als je ze wil zien.
 • Probeer om feitelijk betere constateringen te vinden die niet generaliseren. Dat geeft je een meer realistisch perspectief wat je in staat stelt om oplossingen te zien.
 • Focus op de meest waarschijnlijke uitkomsten en denk niet in termen van catastrofes of altijd positief. De soep wordt meestal niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend.
De natuur is onstuitbaar en vernieuwd zichzelf

Met deze simpele regels kan je pessimistische gedachten ombuigen naar meer optimistische. Als er dingen mis gaan, denken pessimisten meestal aan de slechtst mogelijke situatie, maar beschouwen zichzelf meestal als ‘realisten’. Optimisten zien oplossingen en mogelijkheden. Ga zelf na wat het beste werkt van deze twee benaderingen.

Optimisme is niet synoniem aan positiviteit. Dat laatste overdrijft men soms, en mensen die niet met een grijns rondlopen classificeert men dan als ‘niet positief’. Zo’n instelling forceert vaak een opgelegde stemming die open communicatie over taken en omgang met elkaar onderdrukt. Het zegt ook niets over het respect waarmee mensen met elkaar omgaan, zolang je maar vriendelijk lacht. Het resultaat van zo’n ‘uiterlijk vertoon’ binnen organisaties is meestal niet erg positief v.w.b. de kwaliteit van de dienstverlening.

Uiteindelijk is een gulden middenweg het beste. Zie positieve mogelijkheden maar houdt rekening met obstakels en tegenvallers. Een realistische inschatting voorkomt onaangename verrassingen zonder je creativiteit te onderdrukken.

Maak er het beste van de komende maand, maar neem voor de zekerheid een paraplu mee als je weer-app een waarschuwing geeft!

Redactie WellNed.nl

PS: Slecht weer bestaat niet, alleen slechte regenkleding.

Als ‘Mentor Moment’ deze maand aandacht voor ‘Productiviteit door Prioriteit’. Door de juiste zaken aandacht te geven, kan je effectiever zijn zonder (nog) harder te werken.

In de rubriek ‘PG Hacks’ de volgende drie onderwerpen:

 • Groeitijd maken
 • Mindfulness en meditatie
 • Energie, fysiek en mentaal

Nieuwe artikelen deze maand

Over welk onderwerp zou je graag meer willen weten? Wij staan altijd open voor suggesties voor nieuwe artikelen.

Mentor Moment

Een mentor is geen Yoda maar probeert inzichten over te brengen met nuchtere observaties. Dat zijn niet altijd feiten of antwoorden, maar ook vragen die je inzicht kunnen geven.

Productiviteit door Prioriteit

Investeren in jezelf

Groei op deze twee fronten kan je bereiken door de eigenschappen 2 en 3 van Stephen Covey toe te passen.

 • #2: Begin het het oog op het doel
 • #3: Hoofdzaken eerst

Productiviteit is geen kwestie van veel klussen afstrepen of efficiënt werken maar op de toekomst gericht werken aan hoofdzaken. Effectief zijn levert veel meer op dan ‘druk bezig zijn’.

Als je veel brandjes moet blussen (urgente en onvoorziene zaken) dan is dat een indicatie van een structureel probleem met het stellen van prioriteiten en/of tekortkomingen met kwaliteitsbesef. Leer van deze fouten, mislukkingen zijn feedback!

Doelgericht, niet alleen resultaatgericht

De term ‘doel’ moet je volgens Covey niet te letterlijk nemen, maar meer in termen van wat je wilt bereiken. Hij zei: “Stop setting goals. Goals are pure fantasy unless you have a specific plan to achieve them.”

Wat hij daarmee bedoelde is dat het te makkelijk is om een ambitieus doel te stellen. Bv. je neemt je voor om elke week 2 boeken over PG te lezen. Klaar, doel gesteld, trots op jezelf… maar wat nu. Tijd voor Olivier Bommel’s spreuk “Snel Tom Poes, verzin een list”.

Kortom, eerst denken en dan doen. Of zoals Covey het stelt, alles wordt twee keer ‘ontworpen’, eerst een keer in je geest (idee, concepten, plannen, details) en dan een tweede keer tijdens de uitvoering. Effectiviteit betekent dat je bij de ‘eerste creatie’ een weloverwogen keuze maakt voor een doel en dat je nadenkt over de stappen en overwinningen die nodig zijn.

Telkens als je een doel wil stellen is het goed om jezelf eerst het volgende af te vragen:

 • Waarom wil ik dit doel bereiken?
 • Hoe wenselijk is het doel? Maak de afweging van de prioriteit t.o.v. andere zaken waaraan je werkt.
 • Welke middelen zijn er nodig: tijd, geld, vaardigheden, hulp van anderen, etc.
 • Wat moet ik opgeven om dit doel te bereiken (andere projecten, vrije tijd, investeringen, etc.)?
 • Met welke hulp kan ik het doel sneller bereiken? En vraag je ook eens af wat degenen die ik om hulp vraag er wijzer van worden (niet alleen ‘nemen’, maar ook ‘geven’)?
 • Wat is het meest en het minst optimistische tijdpad?
 • Welke potentiële obstakels zijn er? Realiteitszin helpt!

Alle bovenstaande overwegingen vormen de planning die zo belangrijk is. Maar een plan is de voorbereiding, geen rigide draaiboek.
Of zoals Dwight Eisenhower zei: “Plans are useless, but the process of planning is essential.” Wat hij bedoelde is dat je plan vaak het Curver archief in kan op het moment dat het eerste schot valt. De realiteit is meestal complexer dan je planning. Maar door het proces van het plannen heb je wel een voorbereiding doorlopen. Met delen van het plan kan je zo de uitdaging met enig vertrouwen aangaan.

Ook de S.M.A.R.T.(e.r.) methode om doelen scherp te stellen helpt, maar er is meer nodig dan dat om echt effectief te zijn. De afweging wat je wel en niet kan of moet doen – en wanneer – is vaak fundamenteler.

Wat ook kan helpen is je afvragen: “Wat Moet Ik Nu Doen?”
Plak deze kreet eens een poosje op je smartphone of beeldscherm!

 • Wat: Inhoudelijke omschrijving! Wat is genoeg, wat te veel, wat te weinig.
 • Moet: Wat is de verplichting of de urgentie?
 • Ik: Is het een taak voor mij of kan iemand anders het beter?
 • Nu: Is de urgentie hoog? Wat is de deadline? Is er een optimaal moment om dit te doen?
 • Doen: Uitvoeren? Direct als het een kleine klus is, delegeren als dat mogelijk is. Overweeg of het wel zinvol is om het te doen of niet? Wat zijn de consequenties (meer tijd voor belangrijke zaken)?

De meest effectieve manier van werken is niet alleen doelgericht maar tijdens de uitvoering procesgericht. Een vaste routine om zaken aan te pakken, ook al zijn de doelstellingen onderling uniek. Consistente aandacht verhoogd de kwaliteit van de resultaten.

Hoofdzaken

In het wilde weg beginnen uit enthousiasme werkt niet. Je bent net lekker bezig en dan is je energie bijna op of iets andere (een nieuw blinkend object) biedt zich aan.

Doe wat nodig is op tijd en je vermijd stress. Daardoor vermijd je dat er zich plotseling urgente zaken aandienen die je belangrijkere werk afremmen. Brandjes blussen is nodig omdat je te weinig ‘veiligheid’ in je plan hebt ingebouwd. Steeds iets op het laatste moment afraffelen is de kwaliteit van je werk saboteren.

Zorg voor een goede basis om doelen te bereiken. Er zijn altijd voorwaarden voor een goede prestatie. Als je daar geen aandacht aan schenkt, dan bouw je problemen in. Een vakman heeft meestal zijn gereedschap op orde (onderhouden en georganiseerd) zodat er zonder teveel heen en weer rennen gewerkt kan worden aan de klus. Dat is een hoofdzaak voor een goede prestatie. Heeft een dakdekker zijn ladder vergeten, dan is de kans groot dat je met een beunhaas te maken hebt. Zet je eigen ‘ladder’ tegen de juiste muur!

Conclusie

Productief zijn is een uitdaging. Het is beter om de tijd te nemen om na te denken over welke zaken je aandacht wil en kan geven. Door prioriteiten te stellen geef je belangrijke zaken de juiste aandacht. Door hoofdzaken eerst te regelen voorkom je dat je verzand in de details.

In plaats van ‘meer’ te doen, kan je minder doen om de kwaliteit van je prestaties te verbeteren. Houdt naast je ToDo lijst en NotToDo lijst bij.

PG Hacks – Groei Tips

Respect: wensen en verlangens

‘Hacks’ zijn trucjes om snel resultaat te scoren. Die passen in feite niet bij Persoonlijke Groei omdat gestage groei beter resultaat geeft op de lange termijn. Groei is al moeilijk genoeg en jezelf ontwikkelen in intensieve spurts kan nog pijnlijker zijn, te vergelijken met spierpijn na overmatige en ongewone inspanning.

Toch is de titel van deze rubriek ‘Hacks’ omdat er met de juiste focus snellere resultaten te behalen zijn.

There are nearly endless opportunities to improve each day and finding them largely boils down to being curious. People who are better in the end are usually curious in the beginning.
James Clear (Atomic Habits)

PG Hack 1: Groeitijd maken

Om te groeien moet je tot inzichten komen. Je kan daarvoor diep nadenken, maar dat is moeilijk. Dus gebruik je de ervaringen van anderen om sneller te kunnen groeien. Kennis overnemen van anderen (lezen, luisteren, kijken) wordt ook wel genoemd ‘Staan op de schouders van giganten’. Schrijvers, sprekers, denkers hebben meestal hetzelfde gedaan om hun boodschap te ontwikkelen.

Het doel is mooi, maar hoe vind je er tijd voor? Je zal voorwaarden moeten scheppen om effectief aan te kunnen werken. Bv. een half uurtje vroeger opstaan om elke dag een half uur boeken of artikelen te lezen, podcasts te beluisteren of video’s te kijken. Je reistijd (voor, na en tijdens werk) en middagpauzes kan je ook gebruiken voor groei. En/of ‘s avonds wat minder tv en gamen. Dat geeft al snel een uur of meer per dag om te lezen, 5-8 uur per week! Een dag winst als je wilt! Gratis!

Als dat niet genoeg is, kan je een cursus snellezen doen. Of je leert selectief lezen om meer ruimte te scheppen: eerst het boek doorbladeren, inhoudsopgave bestuderen, alleen hoofdstukken of conclusies lezen en details nalezen die specifieke interesse opwekken.

Pak niet het eerste het beste (zelfhulp)boek maar ga voor kwaliteit en voor zaken die je interesseren. Wat je leest en de kwaliteit ervan is belangrijker dan hoeveel je leest (kwantiteit). Leg een aantal lijsten met geadviseerde boeken naast elkaar. De beste lijsten geven ook de redenen aan waarom het boek aanbevolen wordt. Je kan ook één of meerdere samenvattingen van de kandidaat boeken lezen.
Als je weet welke lessen de boeken je kunnen leren, dat maak je een goede keuze. Schrijf die lessen tijdens of na het lezen van het boek op, en probeer ze toe te passen!

PG Hack #2: Mindfulness en meditatie

Alternatieven voor meditatie

Mindful is de tegenhanger van Mindless. Bewust leven tegenover Gedachteloos. Aandacht voor wat je doet i.p.v. op de automatische piloot. Sensaties ervaren i.p.v. steeds weer Afdwalende gedachten (en meestal negatieve).

Mindfulness is ook bewust worden van wat je denkt. Waar is jouw geest vol van, waar denk je steeds aan, en wat zegt dat over je? Denk na over de inspiratie of motivatie waarmee je leeft. Is die goed, gezond, stimulerend? Of is die te beperkt, angstig, voorzichtig? Vraag je af waarom je leeft zoals je leeft. Schrijf erover in je journaal en praat er met goede vrienden over.

Veel mensen die aan zichzelf werken beginnen de dag met meditatie om rust in hun hoofd te vinden. Begin met een paar minuten rustige ademhalingstechnieken. Gebruik een meditatie app met alleen muziek of een begeleide meditatie. Mediteren is niet moeilijk, maar je moet het leren. Begin niet direct met een half uur of meer, maar met een paar minuten. Herhaal die paar minuten een paar keer per dag.

Elke meditatiesessie kan anders zijn en afhankelijk van hetgeen je op dat moment bezig houdt. Probeer je gedachten af te leiden van wat je voor de sessie deed en wat je erna wil gaan doen. Met oefening daal je steeds makkelijker af naar een niveau van rust en moeiteloze concentratie.

PG Hack #3: Energie, fysiek en mentaal

Hoe blijf je zo lang mogelijk energiek?

 • Uitdroging verlaagt je energie. Drink genoeg water maar geen ‘verplichte’ liters per dag (tenzij het heel heet is of je veel transpireert). Op het moment dat je dorst voelt, ben je al een beetje aan het uitdrogen. Heb je even energie nodig voor een taak, dan kan een flink glas water helpen.
 • Doe afwisselend werk. Urenlang achter elkaar hetzelfde doen vergt veel concentratie en energie. Doe tussendoor een paar kleinere taken die minder van je vergen. Heb je veel energie, dan ben je ook sneller afgeleid. Ben je wat minder scherp, dan kan routinewerk juist prettig aanvoelen.
 • Je lichamelijke conditie is van invloed op je concentratievermogen en je ‘motivatie’ om ergens aan te werken. Heb je lang stilgezeten, beweeg dan even. Loop een stukje, trap op, trap af. Doe wat oefeningen zoals rekken en strekken, wat cardio oefeningen, krachttraining. Door de Pomodoro techniek te gebruiken voorkom je dat je na een paar uur achter elkaar werken ineens futloos bent.
 • Neem geen moeilijke beslissingen aan het einde van de ochtend of middag wanneer je energie laag is. Je kiest dan meestal de oplossingen die de minste wilskracht vergen en dat zijn niet altijd de beste.
 • Diepe ademhalingen geven je ook energie. Adem diep in (bij voorkeur door je neus), en langzamer uit (met getuite lippen). Combineer het met bewegen. Ontspanning geeft ook energie als je door een slechte zithouding wat verkrampt bent. Vooral buikademhaling ontspant omdat het een gevoel van veiligheid geeft.

Energiek leven, geeft je energie!

Wat is jouw favoriete PG Hack? Afgezien van ‘chillen’, zijn alle andere constructieve bijdragen welkom!

Feedback

Wij horen heel graag over jouw ervaringen met het PG traject.
Wat zijn je doelstellingen, hoe onderneem je stappen om die te bereiken en welke problemen kom je tegen? Zijn er punten waarop je hulp wilt hebben en kan je die omschrijven?

Mentor Momenten (zie Archief) is een uitgave van WellNed.nl.
Welzijn zit tussen je oren. Jouw online Mentor voor serieuze Persoonlijke Groei.

Nog even het volgende…

Zoek jij een PG Gids/Begeleider? Vraag NU een gratis en vrijblijvende eerste inventarisatie aan voor begeleiding voor Persoonlijke Groei.

Stress - beheersen of loslaten

Het doel van deze cursus is niet om over benaderingen en technieken te lezen, maar om Gedragsverandering te bereiken.

Info / Bestellen

Inspiratie:

Given the chance, curious humans will always open Pandora's box. Beware!

Plaats een reactie