Mentor Momenten december 2021 – Voornemens voor 2022

Home » Groei Momenten » Mentor Momenten december 2021 – Voornemens voor 2022

PG advies met het meeste groeipotentieel per vierkante pixel!!!

Redactioneel

Hallo Groeiers!,

onzekerheid

De jaarwisseling lijkt voor de meeste mensen een goed moment om de balans op te maken en voornemens voor het nieuwe jaar en de verdere toekomst te stellen. Maar uiteindelijk is een datum… maar een datum. Je had net zo goed 1 april kunnen kiezen voor een nieuwe start of een dartpijltje naar de kalender kunnen gooien (wees wel voorzichtig met huisgenoten en huisdieren).

Belangrijker is Waarom je een nieuw begin wil maken. Dat kan voortkomen uit een evaluatie van je huidige situatie en je vooruitzichten. Een evaluatie is goed, maar wees niet te hard en te negatief over jezelf want dat sloopt je motivatie. Alleen veranderen uit onvrede is een wankele basis. Beschouw fouten of mislukkingen als leermomenten en werk uit welke aanpak een grotere kans op succes heeft.

Goede voornemens voor nieuwe jaar komen zelden uit omdat ze vaag omschreven zijn en alleen gericht op het uiteindelijke resultaat. Ze missen de steun van de juiste motivatie en een duurzaam proces voor de uitvoering.

Niet zelden zijn ze geformuleerd als “Ik zou/moet eigenlijk …”. Alleen het woordje ‘ik’ is zinvol maar de rest is bullshit! Meestal is de motivatie extrinsiek, komt van buiten jezelf, en maakt je echt niet gelukkig als je het resultaat behaalt.
Of denk je echt dat ”afvallen… om in je badpak te passen” de juiste motivatie is. Waarom? Om indruk te maken op gratenpakhuizen op het strand? Of een leuke vakantie romance of levenspartner te scoren? Schoonheid is meer dan je uiterlijk. Zelfs Cleopatra was geen klassieke schoonheid maar had eerder een interessante persoonlijkheid en viel op door haar intelligentie en charme (helaas liep het sprookje anders af).

Het is beter om elke dag de juiste beslissingen te nemen om gezonder te leven, snoep en versnaperingen die daar niet aan bijdragen weg te gooien en niet meer te kopen. Voed je geest met gezonde informatie in plaats van mentale trivia (zoals social media, functioneel gebruik daargelaten). Leef bewust en met plezier en laat je niet constant verleiden door pleziertjes en gemakzucht.

Zie het artikel Duurzame voornemens voor het nieuwe jaar voor aanvullende adviezen.

Evalueren

Voor het afgelopen jaar is het goed om eerlijk en zorgvuldig te evalueren wat er van je plannen is uitgekomen. Daarbij is het goed om voor alles (!) verantwoordelijkheid te nemen. Ook voor bv. het feit dat anderen je in de wielen hebben gereden want die mogelijkheid had je in kunnen schatten en testen. Alles wat er gebeurt gaat met jouw goedkeuring of met het (noodzakelijk) accepteren.

Meet wat er gebeurde af aan je eigen principes en waarden, en wanneer iets daar niet mee strookt, neem dan de consequenties. Dat geldt ook voor je werk en met name voor je relaties. Druist iets tegen je principes en je waarden in, onderneem dan actie en laat waar je voor staat niet verloederen. Breng met respect en beheersing je integriteit voor het voetlicht. Wanneer je dat doet, dan verdien je er respect mee ook als mensen het niet met je eens zijn, en andersom. Zo niet, dan weet je ook wat voor vlees je in de kuip hebt.

Alles of niets? Of stap voor stap?

Je aanpak omgooien kan je rigoureus doen, tot emigreren toe. Het probleem is dat je meestal je problemen meeneemt naar de nieuwe omgeving of naar het nieuwe jaar. Relaties lopen vaak steeds weer op dezelfde manier mis omdat je dezelfde fouten maakt met die leuke nieuwe partner. Mensen vinden in nieuwe werkomgevingen en activiteiten lang niet altijd hun draai en hooggespannen verwachtingen komen te vaak niet uit. Ligt het aan de omgeving of speelt de eigen verantwoordelijkheid een grote rol? Een vergissing/mislukking/fout is geen drama tenzij je ‘even Apeldoorn moet bellen’ maar wel een probleem als je er niet van leert.

In één keer het roer om is moeilijk en zelden niet haalbaar zonder ook andere zaken kapot te maken. Stap voor stap veranderen met een actieve bewustwording van wat voor effect elke aanpassing heeft is veel duurzamer. Alles of niets is helaas te vaak… niets. Stap voor stap lijkt te voorzichtig maar kan op termijn een duurzamer resultaat geven omdat je betere gewoontes vormt i.p.v. op wilskracht te vertrouwen.

Verander één ding tegelijk, pas het aan tot het goed loopt en maak dan pas de volgende verandering. Stabiliteit in de basis is beter dan onrust in de top (iets wat veel organisaties op meerdere niveaus beter in de gaten moeten houden).
Persoonlijke Groei is een levenslang proces. Werk er gestaag aan, stap voor stap naar meer kennis, inzichten en uiteindelijk de hoop op wat wijsheid en vervulling.

Wat is het voornemen van WellNed voor 2022? Verder verbeteren van de content en het ontwikkelen van een aantal zinvolle cursussen. Watch this space!

Voornemens en wensen

Wanneer je ‘de beste wensen’ aan je contacten stuurt, doe dat eens op een persoonlijke manier. Niet alleen maar ‘voor het nieuwe jaar’ maar met een kleine persoonlijke toevoeging. Succes met je studie / nieuwe baan / verhuizing / familie uitbreiding / werk / hobby / etc. Daarmee geef je wat persoonlijke interesse aan naast de algemene boodschap.
Om het goede voorbeeld te geven wenst WellNed je veel succes met je persoonlijke groei, en de rust en wijsheid die je ermee kan bereiken. Geniet van het proces!

Blijf gezond, blijf groeien.

Redactie WellNed.nl


Als ‘Mentor Moment’ deze maand aandacht voor ‘De aard van het beestje’.

In de rubriek PG Hacks (Groei Tips) de volgende drie onderwerpen:
1: Wandelen, meer energie en minder stress
2: Wat je wel en niet kan beheersen
3: Magie en geavanceerde technologie

Nieuwe artikelen deze maand

Over welk onderwerp zou je graag meer willen weten? Wij staan altijd open voor suggesties voor nieuwe artikelen.


Mentor Moment

Een mentor is geen Yoda maar probeert inzichten over te brengen met nuchtere observaties. Dat zijn niet altijd feiten of antwoorden, maar ook vragen die je inzicht kunnen geven.

De aard van het beestje

De aard van het beestje
Groot zwart en gevaarlijk of het meest sociale maatje ooit?

Als je een dier niet vertrouwt en je aarzelend opstelt… dan verhoog je de kans dat je gebeten, gekrabd, geschopt of gepikt wordt.

En met mensen is het niet anders.

Zie je anderen als inherent slecht en zelfzuchtig, dan komen je vermoedens vaak uit. “Zie je nu wel dat ik gelijk had!” is helaas in veel gevallen een zelfbevestigende voorspelling. Mensen zijn menselijk, geen zwart-wit objecten, soms wispelturig maar zelden op en pathologische manier (zoals narcisten en sociopaten). Maar mensen hebben wel de ballast van de manier waarop ze leven. Slechte ervaringen tijdens hun opvoeding leiden er vaak toe dat ze hun partners en kinderen net zo behandelen als dat ze zelf opgevoed zijn (of niet). Negatieve ervaringen met anderen kweken wantrouwen… die niet noodzakelijk tegen jou persoonlijk is gericht. Hou daar rekening mee en wijs er met enige begrip en geduld op als ze over de schreef gaan.

Zoals Rutger Bregman schreef in De meeste mensen deugen zijn mensen doorgaans niet zo kwaadaardig als de media ze aftekenen met de veelheid aan gedramatiseerde en aangedikte berichten. Of zijn jouw kennissen en buren grotendeels de doorsnee van de geweldplegers en aso’s die de media vullen. Zo ja… verhuizen!

Vertrouwen

Maar door mensen inherent te vertrouwen ben je nog geen naïeve kinkel. Met een eerlijke benadering naar anderen toe zal je meestal hetzelfde terugkrijgen. De momenten dat je teleurgesteld bent in anderen zijn leermomenten.
Het oude gezegde is “Goed doet, goed ontmoet” en dat gaat in de meeste gevallen nog steeds op. Een kleine geste voor een buur kweekt een betere verstandhouding dan op elke slak zout leggen.

Je kan het principe hanteren van “Vertrouwen is goed, controleren is beter”. Daarbij hoef je het werk van anderen niet super kritisch te beoordelen, maar wel een helpende hand te bieden op de belangrijkste verbeterpunten. Nog beter kan je aandachtspunten specifiek aangeven en (samen) een controlelijst opstellen. Preventie is makkelijker dan corrigeren.

Een goed voorbeeld van verkeerde inschatting van de mentaliteit van mensen is het beruchte ‘Bystander effect’. Op basis van een aantal gebeurtenissen werd de conclusie getrokken dat mensen in nood genegeerd worden door anderen die hulp hadden kunnen bieden. Ja, het komt een enkele keer voor, maar vaker door onopmerkzaamheid dan door de intentie dat men liever iemand laat creperen dan een helpende hand te bieden. Uitzonderingen bevestigen vaker de regel dan je zou denken.

Een aantal schrijvers pikten de negatieve voorbeelden op om een stelling te bewijzen. Bij nader inzien en betere bestudering bleek men het vaak bij het verkeerde eind te hebben. De meeste mensen blijven niet apathisch toekijken i.p.v. een helpende hand te bieden. Het is vaker het tegengestelde met legio voorbeelden van redders die hun eigen leven in de waagschaal stellen om absolute vreemden in nood proberen te helpen. Soms betalen ze daar zelfs de hoogste prijs voor!

Karma!

De mens is zo slecht nog niet. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Geef het beste van jezelf aan anderen en je krijgt er veel voor terug. Niet altijd 1-op-1 en het is een klassieke fout om direct een tegenprestatie te verwachten. Je leert vanzelf wie er nooit iets teruggeeft, als diegenen ertoe in staat zijn. “Karma is a bitch!” is het gezegde en door anderen niet te helpen sta je op den duur zelf in de kou. Mensen die alleen nemen i.p.v. bij te dragen komen zichzelf een keer hard tegen. Zie Give and Take van Adam Grant.

Een voorbeeld van negativiteit wordt gegeven door schrijver Robert Greene. Zijn ‘48 laws of power’ hadden beter kunnen heten ‘Manipulate your way to the top… and lose everything on the way down’ of ‘48 failures through greed and manipulation’. Vrijwel alle personen die hij aanhaalt in zijn – veel te populaire – boek, kregen de rekening uiteindelijk gepresenteerd. Het is het gebrek aan ethiek van de ‘Wolves of Wall street’ dat een fundamenteel obstakel is voor persoonlijke groei en zelden het geluk brengt dat men ervan verwacht. Het is de ethiek achter ‘the American dream’ die voor de meesten – en die natie – een nachtmerrie is. Geld maakt niet gelukkig, ook al kan het wat ongemakken buiten de deur houden. Maar door de macht van het geld en machtsspelletjes op basis van een twijfelachtige ideologie glijdt het land af naar een derdewereldstatus, met name op sociaal gebied. Power corrupts, absolute power corrupts absolutely!

Geloof in je eigen goedheid en draag dat uit naar anderen. Je voelt je goed door zonder pretenties een goed mens te zijn en je krijgt er veel voor terug. Een voorbeeld is een vaak geadviseerde ‘hack’ van ‘dankbaarheid’. Maar dankbaar zijn voor wat je hebt, maakt je behoudend en bezitterig. Waardering voelen voor wat je mee mag maken is beter. De mooiste dankbaarheid is de waardering die je van anderen krijgt omdat je als een goed mens een bijdrage hebt geleverd zonder het oogmerk om er zelf beter van te worden. Win-Win wint het nog altijd van win-lose (zero sum)!

Maar als je er anders over denkt… dan wens ik je veel sterkte. Wie wind zaait zal storm oogsten.


PG Hacks – Groei Tips

‘Hacks’ zijn trucjes om snel resultaat te scoren. Die passen in feite niet bij Persoonlijke Groei omdat gestage groei een beter resultaat geeft op de lange termijn. Groei is al moeilijk genoeg en jezelf ontwikkelen in intensieve spurts kan nog pijnlijker zijn, te vergelijken met spierpijn na overmatige en ongewone inspanning.

Toch is de titel van deze rubriek ‘Hacks’ omdat er met aandacht voor uitgangspunten en details snellere resultaten te behalen zijn.

PG Hack #1: Wandelen, meer energie en minder stress

Wandelen met de hond

Te lang achter elkaar werken is net zo slecht als te lang niets doen. Je verzuurt en versuft op den duur van beide. Neem na een paar uur werk de tijd om jezelf te verversen. Even eruit om een stukje te wandelen, alleen of samen met je partner of de hond. De voorwaartse beweging en iets anders om je heen dan tafels en stoelen (of een beeldscherm) is een goede afleiding. Het allerbeste is wandelen in de natuur, al is het maar in een stadspark.

Concentreer je niet op je werk of andere beslommeringen tijdens je wandeling of praat met je wandelmaat over andere ontspannen zaken zoals hobbies. Door een zachte focus op andere zaken kunnen oplossingen voor andere problemen je ineens te binnen schieten.

Veel wijsgeren in het verleden (en het heden) waren van mening dat wandelen een goede manier is om na te kunnen denken, gestructureerd of ongestructureerd. Door de beweging, de frisse lucht en de toegenomen bloedsomloop krijgen je hersenen meer bloed en zuurstof, en kunnen beter functioneren.

De Hack:
Walk it off. Wandel om je geest en je lichaam op te frissen. Laat stress wegvloeien en vervang de strakke focus op werk en problemen door afleiding in de natuur. Tijdens of na een ommetje komen oplossingen vaak vanzelf naar boven en kan je knopen doorhakken.

PG Hack #2: Wat je wel en niet kan beheersen

Met name volgens de Stoïcijnse filosofie is het belangrijk om je bewust te zijn van de beperkte mate waarin je zaken kan beheersen. Over het handelen van anderen heb je weinig of geen controle en zelfs je invloed is beperkt, dictators daargelaten. Zelfs over je eigen lichaam heb je maar heel weinig controle, je kan je adem vertragen of even inhouden maar voor je hartslag is beheersing nog moeilijker, laat staan over de vertering van voedsel in je maag en darmen (wrijven helpt niet).

Het enige waar je echt als enige controle over kan krijgen zijn je gedachten. Laat je denkprocessen niet beïnvloeden door handelingen of uitdrukkingen van andere mensen. Lusjes als ‘hij zei dat en nu ben ik kwaad’ of ‘zij deed dat wel of niet en nu voel ik mij beledigd’ zijn denkfouten waarmee je anderen controle geeft over je denkprocessen. Dom! Niet doen!
Buig je gedachten om door de uitspraken en handelingen van anderen te zien als opinie en neutraal. Slechts enkele zaken zijn specifiek op jou gericht, relativeer wat er gebeurt. Stel de mensen die je dwars zitten op een rustige manier de vraag waarom ze iets zeiden of deden. Zelden ligt er een uitgesproken intentie aan ten grondslag om jou te kwetsen. Zie ook de PG hack over “Hanlon’s scheermes” in de nieuwsbrief van vorige maand.

Maar je kan ook een andere filosofische benadering proberen.

  • Er zijn zaken waarbij je veel controle hebt, zoals de uitvoering van sommige aspecten van je werk die je goed beheerst of de invulling van je privéleven. Daarbij kan je met een goede inzet zorgen voor een goed resultaat voor jezelf en anderen. Over dat soort zaken kan je dus enig vertrouwen hebben, gewoon je best doen en het komt meestal wel goed.
  • Dingen waar je weinig of geen controle over hebt zijn bv. wat anderen van je denken. Aangenomen dat die zaken niet gestuurd worden door jouw (negatieve) gedrag, ben je er niet verantwoordelijk voor. Dus hoef je daar ook niet over in te zitten.

Kortom, of je nu controle hebt of niet, je hoeft je niet te druk te maken over de uitkomst want je kan keuzes maken over de uitkomst of de invloed op jouw denkprocessen en emoties.

Uiteraard is dit wat kort door de bocht want er zijn zaken waar je geen controle over hebt maar die tegen je integriteit indruisen. Dan ben je aan jezelf verplicht – om jezelf niet te verloochenen – om je bezwaar kenbaar te maken. Doe dat dan wel beheerst met zowel de feiten als het gevoel dat het bij je losmaakt. Vooral dat laatste is belangrijk, benoem je gevoelens (het maakt mij verdrietig/boos/verward/gekwetst/etc), maar laat je er niet door beheersen. Alleen met feitelijke argumenten win je niet alle onenigheden maar door je gevoelens te laten blijken kies je op een waardige manier voor duidelijkheid.

De Hack:
Wees je bewust van wat je wel en niet kan beheersen. Beheers je eigen gedachten en laat je niet gek maken door anderen. Geef het beste van jezelf en accepteer de uitkomsten.

PG Hack #3: Magie en geavanceerde technologie

Information overload

Science Fiction schrijver Arthur Clarke heeft een aantal wetmatigheden geformuleerd. Zijn 3e wet is het meest bekend en heel toepasselijk in deze tijd van tomeloze technische ontwikkelingen:
”Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.”
Elke voldoende geavanceerde technologie is niet te onderscheiden van magie.

Anno nu vinden we het heel normaal dat we ‘even’ naar de buienradar kijken om te zien of het droog blijft. Maar de magie van de weergoden is toch nog sterk want vaak genoeg regenen we prompt nat wanneer wij ons veilig wanen door op de radar te vertrouwen.

De telegraaf (1844) en later de telefoon (1876) waren ontwikkelingen die door sommigen lang als ‘duivelse uitvindingen’ en magie werden gezien. Het internet dateert in zijn eerste rudimentaire vorm uit 1974 en ontwikkelde zich in de jaren ‘90 tot het World Wide Web. De mobiele telefoon van vandaag blijft voor digibeten een griezelig ding… en daar hebben ze deels gelijk in. Met het gebingelebong van je mobiel word je gek gemaakt als je alle notificaties aan laat staan.

Als je aspecten van je eigen werk (of hobby) aan anderen uitlegt, dan zullen sommige mensen je vreemd aankijken. Hoe werkt dat!? Hoe krijg je dat voor elkaar!? Krijg je daarvoor betaald!? Voor hen lijkt het magie!

De Hack:
Als je ‘In de ban van de ring’ en ‘Harry Potter’ gelezen of bekeken hebt, dan weet je dat magie ook een keerzijde heeft. Blijf nuchter en vertrouw niet teveel op de hedendaagse magie. Ga niet over naar de ‘duistere zijde’ en kijk naar de wolken als je droog wil blijven.

Wat is jouw favoriete PG Hack? Afgezien van ‘chillen’, zijn alle andere constructieve bijdragen welkom!

Feedback

Wij horen heel graag over jouw ervaringen met het PG traject.
Wat zijn je doelstellingen, hoe onderneem je stappen om die te bereiken en welke problemen kom je tegen? Zijn er punten waarop je hulp wilt hebben en kan je die omschrijven?

Mentor Momenten (zie Archief) is een uitgave van WellNed.nl.
Welzijn zit tussen je oren. Jouw online Mentor voor serieuze Persoonlijke Groei.

Nog even het volgende…

Zoek jij een PG Gids/Begeleider? Vraag NU een gratis en vrijblijvende eerste inventarisatie aan voor begeleiding voor Persoonlijke Groei.

Stress - beheersen of loslaten

Het doel van deze cursus is niet om over benaderingen en technieken te lezen, maar om Gedragsverandering te bereiken.

Info / Bestellen

Inspiratie:

Thousands of geniuses live and die undiscovered - either by themselves or by others.Mark Twain

Plaats een reactie