Mentor Momenten april 2023 – Een bordje tevredenheid

Home » Groei Momenten » Mentor Momenten april 2023 – Een bordje tevredenheid

PG advies met het meeste groeipotentieel per vierkante pixel!!!

Redactioneel

Hallo Groeiers!,

Geluk is een gevoel van tevredenheid in het moment, ongeacht wat je doet.

De meeste mensen denken dat ‘gelukkig zijn’ een doel is in het leven. In onze grondwet is het zelfs het eerste artikel.

Artikel 1: Geluk van allen is de hoogste Wet (1801)

Maar al snel werd dit principe teniet gedaan door de nieuwe versie.

Artikel 1: Geluk van het Volk door middel van wijsheid der Wetgeving (1805)

Die ‘wijsheid’ voorspelt niet veel goeds met het zootje ongeregeld dat die wetten vaststelt. Ze ‘vertegenwoordigen’ ons daarin formeel, maar verspillen vaker hun tijd met modder naar elkaar te gooien in plaats van aandacht te hebben voor het ‘gemeenschappelijk goed’. Dogma en polarisatie vieren hoogtij, al is het van een verschillend niveau in de diverse landen.

In de Amerikaanse grondwet staat letterlijk het recht op ‘The pursuit of happiness’ wat nog wat subtieler is, want je hebt alleen de vrijheid om je geluk na te streven zonder recht op enig resultaat. Helaas is de ‘American dream’ – vrijheid door bezit en onafhankelijkheid (afstandelijkheid?) – voor velen eerder een nachtmerrie. Europeanen zoals de Nederlanders en bv. de Denen zijn met een ander sociaal stelsel een stuk gelukkiger dan de bewoners van de VS. Maar niets is perfect in het leven, vrijwel alles is een compromis.

Anno 2023

Op 17 februari 2023 werd de laatste versie van artikel 1 van kracht:
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Kortom, een recht op geluk is er niet meer, alleen een recht op gelijke behandeling… in principe. Onverdraagzamen hebben niet meer het recht – van ‘vrijheid’ van meningsuiting – om ongeluk over anderen uit te storten. Het is helaas te betwijfelen of radicalen geweld zullen schuwen om hun ongelijk te etaleren.

Regenboogvlaggen zijn nog steeds het doelwit van ‘stoere’ brulapen die daarmee respect binnen hun kortzichtige clubjes willen vergaren. Discriminatie is een onvolwassen poging om zich af te zetten tegen ‘vreemdelingen’ buiten de eigen groep. Wij en hullie!

De geschiedenis blijft zich herhalen zolang de consequenties van fouten die al vele malen gemaakt zijn er niet van jongs af worden ingegoten.

De levenswet, basis voor tevredenheid

Moraal - vrijheid en rechtvaardigheid

Moreel is er maar één wet die het hoofddoel van ons leven dient te zijn:

Het doel van ons leven is elkaar te helpen. Zowel binnen als buiten onze intieme groep.

Met zijn allen een goed leven opbouwen. Van partner tot gezin, familie, vrienden, kennissen, collega’s, plaats-, regio- en landgenoten of als wereldburgers.

De Amerikaanse president John F. Kennedy had het bij het goede eind in zijn beëdigingstoespraak in 1961, toen hij zei:
“And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you — ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world: ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.”

Maar wat is er van die goede voornemens terechtgekomen?
Met een langetermijnvisie kan je stellen dat de wereld relatief gezien ‘vrediger’ is dan ooit tevoren. Er zijn minder oorlogen, doden en vluchtelingen dan ooit tevoren. Dat ondanks de portie ellende in binnen- en buitenland die de media ons dagelijks voorschotelen. Maar Homo Sapiens is nog lang niet ver genoeg geëvolueerd om als ‘vreedzame apen’ geclassificeerd te worden.

Vrede, vrijheid en compassie

Onrecht en persoonlijke ellende kan je niet bagatelliseren, dat komt bij de betrokkenen keihard aan. Maar in algemene zin kunnen de meesten van ons dankbaar zijn voor de vrede en vrijheid die wij in ons landje hebben. Het is goed om die dankbaarheid te voelen en uit te dragen.

Van wereldvrede is helaas nog steeds geen sprake. Wereldvrede dwing je niet af. Die begint in je eigen hart, met je waarden en principes, met compassie en verdraagzaamheid. En met de bereidheid om te groeien zodat je daarmee je ondersteunende rol voor je medemensen zo goed mogelijk kan vervullen.

Begin mei staan wij weer stil bij de verliezen door oorlogsgeweld en de waarde van onze vrijheid. Sta er niet die enkele minuut bij stil, maar elke dag voor de rest van je leven in alles wat je denkt en doet.

Blijf gezond, blijf groeien.

Redactie WellNed.nl

Rubrieken

Nieuwe artikelen

  • Controlfreaks
    Een controlfreak is iemand die alles tot in de kleinste details wil beheersen en activiteiten van anderen probeert te sturen. En dat geeft frictie.

Over welk onderwerp zou je graag meer willen weten? Wij staan altijd open voor suggesties voor nieuwe artikelen.

Feedback

Wij horen heel graag over jouw ervaringen met het PG traject.
Wat zijn je doelstellingen, hoe onderneem je stappen om die te bereiken en welke problemen kom je tegen? Zijn er punten waarop je hulp wilt hebben en kan je die omschrijven?

Mentor Momenten (zie Archief) is een uitgave van WellNed.nl.
Welzijn zit tussen je oren. Jouw online Mentor voor serieuze Persoonlijke Groei.

Nog even het volgende…

Zoek jij een PG Gids/Begeleider? Vraag NU een gratis en vrijblijvende eerste inventarisatie aan voor begeleiding voor Persoonlijke Groei.

Stress - beheersen of loslaten

Het doel van deze cursus is niet om over benaderingen en technieken te lezen, maar om Gedragsverandering te bereiken.

Info / Bestellen

Inspiratie:

If you could kick the person in the pants responsible for most of your trouble, you wouldn't sit for a month.Theodore Roosevelt

Plaats een reactie