Mentor Momenten april 2022 – Rust roest / Use it or Lose it

Home » Groei Momenten » Mentor Momenten april 2022 – Rust roest / Use it or Lose it

PG advies met het meeste groeipotentieel per vierkante pixel!!!

Redactioneel

Bewegen geeft je energie, Rust Roest

Hallo Groeiers!,

Als je gezond wil blijven, dan zal je zowel je lichaam als je geest in beweging moeten houden. Vandaar de titel van deze nieuwsbrief, Rust roest / Use it or Lose it. Ongebruikte faciliteiten kwijnen weg.

Onze vitaliteit, fysiek en mentaal, hangt af van hoe actief we zijn. Het is een open deur dat bankhangen en social media scrollen je gezondheid niet bevorderen. Het is makkelijk om passief te zijn, effe typisch Nederlands ‘niksen’. Dat is af en toe goed voor de ontspanning, maar je spieren en gewrichten hebben inspanning nodig om soepel te blijven. Ook je hersenen, gedachten en emoties, moeten actief blijven om goed te functioneren. En je ziel heeft het nodig dat je je plaats in het universum weet en ermee in contact blijft.

Groei door actie

Groeiers maken de bewuste keuze dat ze zich willen ontwikkelen en liefst op meerdere gebieden. Ze weten dat stilstand achteruitgang betekent. Pas op de plaats maken heeft soms zin, maar niet als je zelf richting wil geven aan je leven.

Actief zijn betekent dat je uitdagingen accepteert. En dat is niet werken aan je ‘bucket list’, een lijst van dingen om te doen voordat je dood gaat (‘kicking the bucket’). Het is vaak hedonistisch en zeker als het alleen maar leuke dingen voor jezelf zijn. Het is beter om ook wat doelen te hebben die een hoger doel nastreven zoals teruggeven aan de maatschappij.

Uitdaging en Flow

Flow - opgaan in je werk

Dingen doen om een specifieke reden en met een uitdaging van je vaardigheden is beter. Dat stimuleert je groei, het brengt je in Flow en je weet bijna instinctief dat het goed is voor jezelf en anderen. Alles wat ‘makkelijk’ is, draagt niet bij aan je ontwikkeling en maakt geen beter mens van je. Aan uitdagende doelen werken samen met anderen is vaak nog beter want gedeelde ervaringen creëren een band, betrokkenheid en betekenis.

Je kunt jezelf bv. uitdagen om een paar ‘moeilijke’ boeken te lezen voor je groei. Die kunnen confronterend zijn en/of je buiten je comfort zone brengen. Dat is wat anders dan een fysieke uitdaging vanwege de ‘rush’ maar ook met een aanzienlijk risico.

Te snel willen groeien door te grote uitdagingen geeft problemen. Je kunt niet direct een uur lang met kettlebells in`de sportschool gaan zwaaien om je conditie snel op te vijzelen. Meestal zit je dan een aantal dagen met spierpijn of zelfs een pittige blessure. Te veel lezen zonder verwerking en tijd om na te denken, geeft je drukte in je hoofd en je steekt er te weinig van op.

Rust roest

Mensen die op leeftijd nog actief zijn, zoals de 90+ oudjes in de Blue Zones, zijn opvallend vitaal. Ze doen nog van alles en kunnen daardoor opvallend veel. Ze zijn veel actiever en vitaler dan degenen die ‘achter de geraniums’ zitten en denken zo ‘rustig’ oud te kunnen worden.

Actief zijn kan je ook betekenis geven en zeker als het op een Transcendente manier gebeurt waarbij je het welzijn van anderen voorop stelt.

Opvallend is de uitspraak van Jane Goodall die zei “I’ve got to keep moving. If you stop moving you die! Go, go, go…”. Overigens heeft ze hetzelfde over pensioen gezegd: “niet doen, blijf actief met waar je van houdt”. Het is indrukwekkend en inspirerend om te zien hoe zo’n prachtig mens zich – nog steeds – inzet voor dieren, mensen en ons milieu.

Betekenis

Iedereen vult zijn eigen betekenis in en vindt het op een geheel eigen manier. Je kan betekenis vinden in grote werken, maar ook in kleine dingen zoals steun aan anderen. Door wat van jezelf te geven, krijg je betekenis en voldoening terug. Verwacht bij dat laatste geen 1-op-1 resultaat, je doet het onbaatzuchtig en niet om te ‘scoren’.

Je kan alleen een betekenisvolle bijdrage leveren als je actief blijft. Actie en reactie. Doen en denken. Betrokkenheid is geen passieve emotie maar een resultante van een actief leven binnen je mogelijkheden.

Blijf in beweging, mentaal en fysiek. Rust roest. Use it or Lose it.
Ieder op een eigen manier maar nooit passief.
Geniet van het leven, maar met mate en met tevredenheid over je eigen inzet en bijdrage.

Blijf gezond, blijf groeien.

Redactie WellNed.nl

Als ‘Mentor Moment’ deze maand aandacht voor ‘Je eigen mentor zijn?’.

De PG Hack: ‘Nee’ zeggen, maar wel netjes

Nieuwe artikelen deze maand

Over welk onderwerp zou je graag meer willen weten? Wij staan altijd open voor suggesties voor nieuwe artikelen.

Mentor Moment

Een mentor is geen Yoda maar probeert inzichten over te brengen met nuchtere observaties. Dat zijn niet altijd feiten of antwoorden, maar ook vragen die je inzicht kunnen geven.

Je eigen mentor zijn?

Onlangs las ik een artikel over ‘zelf-mentoring’, hoe je je eigen mentor kan zijn.
Dat lijkt makkelijk, want je hoeft geen externe mentor meer te zoeken of ervan afhankelijk te zijn.

Vervolgens werd een overzicht gegeven van verschillende zelfhulp adviezen. M.i. had dat weinig met ‘mentoring’ te maken maar kwam neer op zelfcoaching in het nastreven van specifieke doelen.

Coach of Mentor?

Coach of Mentor? Mel Robbins
Mel Robbins – mentor & coach

Een coach leert je, in een afgebakende periode, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen of traint specifieke aspecten. Dat kan je zelf deels doen door duidelijke, uitdagende maar wel haalbare doelen te stellen. Een externe coach bewaakt je voortgang, het tempo, past nieuwe technieken toe en houdt je bezig. Maar de motivatie om je plannen uit te voeren moet je zelf opbrengen.

Een mentor is meer een gesprekspartner. Iemand die je betrokken en indringende vragen stelt over je visie, je doelen, je plannen, je instelling en je aanpak. Vragen die je aan het denken zetten. Mentoren zijn er niet om allerlei oplossingen aan te dragen maar om – bij jou! – helderheid te krijgen wat kan bijdragen aan jouw succes. Daarmee is een mentor vooral een gesprekspartner die goed luistert naar wat je zegt en vooral wat je niet uitspreekt. Dat laatste kan komen door gebrek aan zelfvertrouwen, beperkende overtuigingen en door te bescheiden doelen te stellen (veilig maar zonder uitdaging).

Kortom, je eigen mentor zijn lijkt onzin. Je kan (zelf)discipline ontwikkelen en jezelf coachen, maar een mentor heeft een andere rol dan een coach. De mentor kan ook een voorbeeld zijn, een rolmodel, van hoe je in het leven kan staan.

Passieve mentoren

Gedurende je groei kan je daarom verschillende mentoren nodig hebben. Elke mentor kan bijdragen aan een specifiek aspect van jouw ontwikkeling. Het gezegde is dan ook dat de mentor zich aandient als de student er klaar voor is. En het omgekeerde gaat soms ook op, als de mentor een fase bereikt om een bijdragen te kunnen leveren, dan komen de mentees ook in beeld.

Schrijvers en denkers functioneren vaak als ‘passieve’ mentoren. Er is geen dialoog maar hun gedachtegoed geeft je de ingangen op de problemen waar je mee worstelt. Hun ideeën en concepten zetten je aan het denken.

Virtuele mentoren

Sommige mensen die bewust werken aan hun persoonlijke groei gebruiken een ‘virtueel’ panel van rolmodellen en mentoren. Dat zijn bv. schrijvers, filosofen, persoonlijke helden en iconen zoals sportmensen. Het is een interessant gedachte-experiment om een probleem te definiëren en je vervolgens af te vragen hoe elk van je rolmodellen daarmee om zou gaan.

Je stelt dan in gedachten (of op papier) vragen aan de personen in het panel en stelt je voor hoe elk van de panelleden daarop zou antwoorden. Of je zoekt naar uitspraken/citaten op dat gebied van hen. Je krijgt voorspelbaar heel andere antwoorden van bv. Albert Einstein dan van een favoriete topsporter als Johan Cruijff.
Voor een effectieve uitvoering is een goede kennis of research van het werk en de gedachtewereld van die mentoren nodig. Zonder dat projecteer je teveel van je eigen indrukken en manier van denken.

Zelfsturing

Jezelf coachen met duidelijke doelen is haalbaar. Maar mentoring lijkt een brug te ver omdat het moeilijk is andere perspectieven te zien, om constructieve zelfreflectie te hebben en jezelf te dwingen om out-of-the-box te denken.

Kies je eigen mentor(en) met zorg en laat ze een constructieve roi in je ontwikkeling uitoefenen. Luister naar jezelf en naar hen. Maar neem de volledige verantwoordelijkheid voor de keuzes die je uiteindelijk maakt.

—-

PG Hacks – Groei Tips

‘Hacks’ zijn trucjes om snel resultaat te scoren. Die passen in feite niet bij Persoonlijke Groei omdat gestage groei een beter resultaat geeft op de lange termijn. Groei is al moeilijk genoeg en jezelf ontwikkelen in intensieve spurts kan nog pijnlijker zijn, te vergelijken met spierpijn na overmatige en ongewone inspanning.

Toch is de titel van deze rubriek ‘Hacks’ omdat er met aandacht voor uitgangspunten en details snellere resultaten te behalen zijn.

‘Nee’ zeggen, maar wel netjes

Stop... teken

Wanneer iemand vraagt of je wat voor ze wil of kan doen, dan ben je vaak geneigd om ‘Ja’ te zeggen. ‘Nee’ lijkt negatief en impopulair. Maar aangezien tijd en energie beperkt zijn, zal je er iets anders voor moeten laten schieten. Kortom, ‘Ja’ zeggen tegen iets of iemand is ‘Nee’ zeggen tegen andere zaken. Je kan je voornemen om de tijd ‘in te halen’ maar tijdreizen is niet mogelijk. De ‘verloren’ tijd schuift gewoon op en beperkt je weer in je mogelijkheden later.

Ook al is het klusje voor jou prettig en plezierig, het is beter om de afweging te maken binnen jouw prioriteiten. Een avondje stappen of gezellig bijpraten is voor veel mensen leuk, vooral nu het eindelijk weer kan. Maar als je plannen hebt gemaakt om een paar uur te besteden aan iets anders dat belangrijk voor je is, dan is de afweging moeilijk. Zeggen ‘Ik was van plan om…” is gevaarlijk want met ‘was’ zet je je eigen voornemens direct op de tocht. “Ik heb iets te doen dat ik niet kan of wil uitstellen” is feitelijk correcter. Probeer wel een discussie te vermijden over wat voor jou belangrijk is, de vraagsteller heeft doorgaans andere prioriteiten.

Echte vrijheid is niet alleen dat je mag denken wat je wilt, maar dat je ook keuzes kan maken waar je tijd aan besteedt. En dat betekent dat je de meeste tijd en energie geeft aan de zaken die je belangrijk vindt.

Mensen die echt succesvol zijn, maatschappelijk maar ook in het nastreven van hogere doelen, zeggen tegen bijna alles Nee. Ze zeggen alleen (volmondig) Ja tegen de zaken die ze belangrijk vinden. Een voorbeeld dat direct in tegenspraak is, is Elon Musk die tegen veel te veel dingen Ja zegt. Hij bereikt enorm veel, maar heeft geen privéleven of de tijd om van zijn succes te genieten afgezien van tijdens het werk. Ieders keuze is verschillend.

Even tijd? Wiens probleem?

Vaak is de vraag “Heb je vanmiddag even tijd”. Meestal wil de vraagsteller een probleem oplossen door van zijn/haar probleem jouw probleem te maken. Appelleren aan schuldgevoel is in feite emotionele chantage. “Je hebt toch wel een uurtje tijd voor mij?”. Een enkel uurtje? In de praktijk draait het al snel uit op veel meer, inclusief een drankje en kleppen als beloning. Dat kan dodelijk zijn voor je eigen voornemens.

Je accepteert niet dat er iemand op straat jou bij je lurven pakt om ‘even’ iets voor hem/haar te doen. Waarom dan wel als iemand per direct een beslag op je tijd wil leggen? Geef niet te snel toe maar maak een afweging.

Het hangt uiteraard af van de omstandigheden. Als een familielid of een goede vriend in de problemen zit, dan spring je bij zonder er lang over na te denken. Maar de urgentie van de één is niet noodzakelijk de urgentie van de ander. Niet zelden zal de urgentie veroorzaakt zijn door nalatigheid van iemand en daar mag je diegene best op een rustige manier mee confronteren. Op zijn minst verkleint het de kansen op herhaling.
Het is heel normaal om te vragen of het – gegeven de omstandigheden – ook morgen of overmorgen kan. Wat zijn de consequenties daarvan? Geen probleem, OK… tot (over)morgen.

Jouw tijd, jouw prioriteiten!

Wijsheid in 2021 - verbrand je problemen na overprikkeling

Veel mensen gaan heel makkelijk om met de tijd van anderen. Op een WhatsApp bericht wordt een onmiddellijke reactie verwacht. En dat is niet redelijk want het constante social media gepiep is moordend voor je concentratie.

Het geeft duidelijkheid als je zegt dat je telefoon tot een bepaalde tijd in de vliegtuigstand staat omdat je ergens aan wil werken zonder afleiding. Accepteren anderen dat niet, dan weet je wie je van je lijst met contacten kan schrappen of wat minder prioriteit moet geven.

Een aantal prominenten geeft bijvoorbeeld aan dat ze hun email eens per dag of zelfs slechts 1 of 2 keer per week openen. Als je daar duidelijk over bent omdat je ongestoorde tijd nodig hebt, dan accepteren en respecteren anderen dat doorgaans. Ook tijdelijke beschikbaarheid kan je duidelijk aangeven. Bv. jouw vaste studiedagen of andere activiteiten geven aan anderen aan dat ze op die dagen niet op je kunnen rekenen buiten absolute noodgevallen. En daarbuiten ben je er gewoon voor anderen.

Je kan ook heel principieel zijn over je vrije tijd. Geef duidelijk aan dat je in het weekend niet beschikbaar bent voor werk… zolang het kantoor niet in de brand staat. Geef dat met name aan naar de mensen die jou op vrijdagavond alvast wat voor maandag in je maag splitsen. Ook al doe je er tot de maandag niets mee, het kan je weekend verpesten. Wijs erop dat email ook gepland kan worden om op een beter moment verzonden te worden (zie o.a. Gmail Boomerang). Je hebt recht op je vrije tijd zolang je geen 24 uurs contract hebt afgesloten.

Netjes Nee

Netjes Nee zeggen is niet zo moeilijk. “Nee, dank je” komt al iets vriendelijker over. “Helaas komt dat slecht uit met andere verplichtingen” geeft niets bloot afgezien dat je al keuzes gemaakt had over je tijd en energie.

Je kan ook zeggen “Helaas niet op het moment…” waarmee je de deur openzet voor later. Maar blijf dan niet de boot afhouden, maak een afspraak of blaas het helemaal af. Probeer irritatie te vermijden want NU EVEN NIET!!! komt nogal hard over.

Het is ook mogelijk om vragen en verzoeken door te verwijzen naar anderen of naar bronnen van informatie. Daarmee help je de vragensteller verder zonder dat het je veel tijd kost. En het kweekt zelfredzaamheid bij hen!

Kortom, ‘Ja’ zeggen is makkelijk maar ‘Nee… omdat’ is beter en eerlijker.

De Hack:
‘Ja’ zeggen doe je soms om anderen tevreden te stellen. En zeker als de aanbieding leuk voor jou is. Maar de consequentie is dat je zelf niet (meer) over je tijd (en je energie) kan beschikken.
Leer om vriendelijk ‘Nee’ te zeggen op alles dat minder belangrijk is voor jou en de doelen die je nastreeft. ‘Ja’ zeggen is ‘Nee’ zeggen tegen andere belangen.

Wat is jouw favoriete PG Hack? Afgezien van ‘chillen’, zijn alle andere constructieve bijdragen welkom!

Feedback

Wij horen heel graag over jouw ervaringen met het PG traject.
Wat zijn je doelstellingen, hoe onderneem je stappen om die te bereiken en welke problemen kom je tegen? Zijn er punten waarop je hulp wilt hebben en kan je die omschrijven?

Mentor Momenten (zie Archief) is een uitgave van WellNed.nl.
Welzijn zit tussen je oren. Jouw online Mentor voor serieuze Persoonlijke Groei.

Nog even het volgende…

Zoek jij een PG Gids/Begeleider? Vraag NU een gratis en vrijblijvende eerste inventarisatie aan voor begeleiding voor Persoonlijke Groei.

Stress - beheersen of loslaten

Het doel van deze cursus is niet om over benaderingen en technieken te lezen, maar om Gedragsverandering te bereiken.

Info / Bestellen

Inspiratie:

Excuses are the snake venom that bite you in the ass and create regrets more dangerous than a needle full of heroin.Tim Denning

Plaats een reactie