Fundamenten van persoonlijke groei

De fundamenten van Persoonlijke Groei

Persoonlijke groei begint met de bewustwording hoe je in het leven staat. Daaruit kan het besef groeien wat je wil veranderen voor een beter welzijn.

Wat men vaak nastreeft, is het bereiken van meer geluk, maar dat is geen eindresultaat. Geluk is te vinden in het proces van ontdekking en groei, met het besef dat je voortgang maakt, ook al zal er af en toe iets misgaan. Het is een zoektocht die zijn eigen beloningen heeft en die voor iedereen anders is. De goeroes en verkopers van succesformules falen meestal, omdat voor iedereen zowel het vertrekpunt, het doel en het pad daarheen anders is. Geluk is te vinden als ‘goudstof’ tussen de kleine en grotere overwinningen van het dagelijkse leven.

Het fundament van je leven en je bewustwording is te vinden in een aantal zaken die we ‘vanzelf’ doen en meestal onbewust. Door bewuster te leven en regelmatig aandacht te geven aan je fundamenten, kan je je groei stimuleren en nieuwe inzichten en een nieuwe levenshouding ontwikkelen.

Een aantal fundamenten zijn onderverdeeld in secties die aspecten van het fundament aangeven.

De fundamenten van Persoonlijke Groei zijn:

Identiteit

Wie en wat ben je? Zelfkennis is het startpunt van je ontdekkingsreis naar de beste versie van jezelf.

 • Karakter: Wees je bewust van je ware aard, de instelling waarmee je in het leven staat. Dit zijn je innerlijke eigenschappen die gevormd zijn door je opvoeding en je omgeving, of soms juist niet. Samen met de waarden en principes die je aanhangt, vormen die de kern van je overtuigingen.
 • Persoonlijkheid: Wees je bewust van de manier waarop je persoonlijkheid op andere mensen overkomt en hoe dat aansluit op je karakter. Presenteer jezelf authentiek om niet oneigenlijk over te komen.
 • Missie: Wat is de betekenis van je leven? Welke missie zie je voor jezelf en welke specifieke doelen kan je daaraan ontlenen. Zonder concreet omschreven doel in het leven ben je in feite stuurloos, maar vreemd genoeg hebben de meeste mensen daar geen probleem mee. Het zoeken naar jouw missie is onderdeel van je persoonlijke groei.

Mentaal

 • Denken: Wees je bewust van de manier, waarop je je geest voedt met informatie. Pas op met het fastfood van de media met gekleurde informatie en een zwaar accent op negatief nieuws. Neem evenwichtige informatie tot je en bepaal je eigen perceptie van de realiteit. Zelfstandigheid en openstaan voor objectieve informatie zijn aspecten van een persoonlijke ontwikkeling. Wees je vooral bewust van je vooronderstellingen.
 • Voelen: Onze gevoelens, stemmingen en emoties bepalen in hoge mate ons denken en ons functioneren. Wees je bewust van de manier, waarop deze aspecten je bewustzijn en je onderbewustzijn beïnvloeden.

Fysiek

 • Eten: Wees je bewust van wat je in je mond stopt.
  Het bepaalt je gezondheid, je energie, je stemming, je motivatie, etc. Je bent wat je eet (en drinkt) en het bepaalt voor een belangrijk deel, hoe je functioneert binnen de andere fundamenten.
 • Bewegen: Wees je bewust dat je lichaam niet gemaakt is om veel en lang achter elkaar stil te zitten.
  Loop, neem de trap, fiets, begin de dag met warm draaien (oefeningen, sport), ieder op zijn eigen manier binnen de persoonlijke mogelijkheden. Onze voorouders hadden geen behoefte aan sport voor de conditie, omdat ze van nature al genoeg bewogen.
 • Slapen: Wees je bewust dat er zonder rust geen herstel – fysiek en mentaal – en geen goed begin van de dag kan zijn. Slaap geeft zowel fysiek als mentaal herstel. Schep de juiste condities om beter te slapen en uitgerust en energiek weer aan de dag te kunnen beginnen.

Sociaal

 • Sociale contacten: Wees je bewust van de mens als super sociaal dier met veel contacten met soortgenoten. Mensen kunnen (overwegend) vreedzaam samenleven in groepen die vele malen groter zijn dan alle dieren m.u.v. insecten. Maar dat vergt wel een aanpassing van sommige instincten en een bewustwording van jouw rol als individu in de maatschappij.
 • Relaties: Wees je bewust dat relaties met de mensen die dichtbij je staan niet ‘vanzelf’ gaan. Elke relatie eist aandacht en bestaat uit het vinden van een evenwicht tussen de behoeften van alle betrokkenen.
 • Maatschappij: Wees je bewust dat je een rol vervult in de maatschappij. Niet alleen voor je directe contacten, maar ook je verantwoordelijkheid binnen lokale, regionale, landelijke en globale spelregels. Ethische vraagstukken leggen de lat nog een stuk hoger.

Spiritualiteit

Wees je bewust dat – bij de meeste mensen en mogelijk ook bij jou – het spirituele leven veel te weinig aandacht krijgt. Mystiek in beleving van niet-materiële zaken en verwondering over de natuur en het universum zijn in de moderne samenleving ver weg van de dagelijkse realiteit. Door het wel (weer) een plaats te geven, met of zonder een religieuze beleving, is spiritualiteit belangrijk voor de rust voor onze ziel, of je daar nu in gelooft of niet.

Tijd & Energie

Het fundament Tijd & Energie is geen onderdeel van jezelf, maar geeft randvoorwaarden aan voor de fundamenten voor Persoonlijke Groei. In je planning is de dimensie tijd een factor, beperkend of juist facilitair. De energie die je kan vrijmaken voor je groei en je missie is bepalend voor het succes en de snelheid van je ontwikkeling.

Overig

Er zijn nog twee fundamentele zaken en wel Cultuur en Spel die belangrijk zijn voor de PG. Deze twee staan echter niet op zich maar zijn sterk verweven met de bovenstaande fundamenten.

Cultuur heeft vaak Mentale aspecten, waarbij zowel gevoel, als een inhoudelijke waardering een rol spelen. Het betekent niet alleen kunst met een grote of kleine “K” maar ook lokale gebruiken en rituelen. Muziek speelt bv. een veel grotere rol in het leven van veel mensen dan we ons bewust zijn.
Sommige kunstzinnige uitingen kunnen we diep op ons laten inwerken als een ervaring die zelfs spirituele componenten kan hebben. Het is uiteraard vaak een sociaal gebeuren in het gezamenlijk bijwonen van uitvoeringen of bezoek van tentoonstellingen. Cultuur en kunst ervaren is aan de andere kant een heel persoonlijke ervaring, waarbij wij iets heel anders kunnen voelen en ervaren dan de persoon naast ons, maar er toch ieder op onze eigen wijze van genieten. Het erkennen en respecteren van dat laatste is ook een belangrijk PG aspect.

Spel/Spelen is een bijzondere expressie van onze identiteit. Het is soms een afspiegeling van de realiteit en soms een abstractie met regels die eenvoudiger zijn dan de complexe regels van de menselijke maatschappij. We kunnen individueel met spel bezig zijn of binnen een team, fysiek en mentaal, sociaal of solitair, en zelfs culturele en spirituele aspecten spelen een rol.

Cultuur en spel zijn voor veel mensen onderdeel in hun leven zonder dat we ze als aparte aspecten zien. In het kader van PG doen we er goed aan om stil te staan bij de rol die deze activiteiten kunnen vervullen in ons vaak jachtige bestaan.

Nog even het volgende…

Zoek jij een PG Gids/Begeleider? Vraag NU een gratis en vrijblijvende eerste inventarisatie aan voor begeleiding voor Persoonlijke Groei.

Stress - beheersen of loslaten

Het doel van deze cursus is niet om over benaderingen en technieken te lezen, maar om Gedragsverandering te bereiken.

Info / Bestellen

Inspiratie:

False integrity means your security still lies outside yourself.Stephen R. Covey

Plaats een reactie