De waarde van een mentor voor Persoonlijke Groei

Wanneer je begint met Persoonlijke Groei (PG), dan zoek je naar kennis en inzichten om jezelf verder te ontwikkelen. Je wilt een beter en evenwichtiger mens worden en (weer) met vertrouwen in het leven staan. Soms weet je niet goed wat je zoekt en waarom, maar de drang naar meer dan de waan van de dag is steeds aanwezig. Je zoekt naar inzichten over allerlei levensvragen en bronnen die zichzelf bewezen hebben.

Met zelfstudie kan je ver komen. Boeken, documentaires, blogs, video’s, podcasts, cursussen, etc. geven je veel informatie die je kan ontwikkelen tot inzichten. Maar het mist interactie en het blijft vaak zoeken naar antwoorden op specifieke vragen. Er is te veel informatie en de kwaliteit is soms moeilijk te beoordelen. Elke ‘PG guru’ heeft zijn eigen focus (en prijsstelling) en die is zelden goed afgestemd op de persoonlijke behoeften van de groeier.

Het is mooi als je in je sociale contacten een vertrouwenspersoon met ervaring kan vinden die je kan helpen, maar dat valt vaak niet mee. Bovendien begrijpt een deel van de mensen in je omgeving je drang naar groei niet altijd goed, waardoor je ontmoedigd kan raken.

Begeleiding door een mentor?

Met een mentor voor persoonlijke groei kom je uit het doolhof

Een ‘gids’ of mentor voor persoonlijke groei die je steunt tijdens je PG traject is een goede oplossing. Het gezegde is “alleen reis je sneller, samen kom je verder”. Samen met iemand met algemene of specifieke ervaring kom je tot informatie en inzichten die je zelf niet zo snel ontwikkelt.

Zo’n begeleider kan je een ‘Mentor’ noemen en degene die begeleid is dan een ‘Mentee’. In de zakenwereld zijn mentoren vaak managers of ervaren medewerkers die anderen begeleiden om de carriere te sturen. Bij PG gaat het primair om de groei van de persoon; (zelf)kennis, inzicht, instelling, karakter, persoonlijkheid.

Wie eenmaal groei meegemaakt heeft, is goed gemotiveerd om anderen te helpen. Je kan de stoute schoenen aantrekken en vragen om begeleiding, maar WellNed biedt het gericht aan voor PG.
Een PG mentor is geen coach die je traint in vaardigheden, maar een gesprekspartner en vertrouwenspersoon. Het accent ligt op het proces (traject) van groei en de opties voor het nastreven van je doelen. Samen helderheid vinden en koers houden. De mentor voor persoonlijke groei kan kleinere en grotere vragen beantwoorden, en betrouwbare bronnen aangeven waar je antwoorden kan vinden.

Geen therapie!

Een mentor is geen therapeut! Voor specifieke problemen, met name in de mentale sfeer, zoals de verwerking van emoties en traumatische ervaringen, zal de mentor de grens aangeven. De mogelijke wenselijkheid en de opties voor specifieke therapeutische ondersteuning kan dan besproken worden.

Rollen en vormen van begeleiding

De begeleider waarmee je samenwerkt, kan verschillende benamingen en rollen hebben:

 • Mentor: helderheid over uitgangspunten, doelen en begeleiding groei
 • Sparringpartner: als klankbord en voor een goed gesprek
 • Gids: richtingen, bronnen en opties aanreiken
 • Lifecoach: intensieve begeleiding veranderingsprocessen
 • Vertrouwenspersoon: persoonlijke problemen en opties bespreken
 • Accountability partner: verantwoording afleggen voor het werken aan zelf gestelde doelen
 • Mastermind groep: doelen formuleren, elkaar helpen en voortgang bespreken
 • Buddy: samen groeien en elkaar stimuleren, ook onderlinge accountability partners

Een mentor voor persoonlijke groei is een vertrouwenspersoon met ervaring en integriteit die jouw behoeftes voorop stelt. Die persoon gaat jou niet even ‘volgieten met wijsheid’, maar luistert allereerst naar jou, je vragen, problemen en wensen. In de dialoog (conversatie) vraagt de mentor aan de mentee om het waarom van je behoefte aan groei, je overtuigingen, je doelen en de manier waarop je je groeitraject aanpakt.

De gerichte en soms indringende vragen van de mentor zijn erop gericht om de helderheid over doelen en het (zelf)bewustzijn van de mentee te verbeteren. De PG kan hierdoor gericht en gefocust zijn. In de dialoog blijft de mentee gericht op de gewenste gedragsverandering.

Afspraken maken

Sociaal: Een Mentor is een vertrouwenspersoon die jouw belangen voorop heeft staan

De begeleiding is doorgaans voor een bepaalde tijd en met een aantal omschreven doelstellingen. Hiervoor worden afspraken gemaakt.

Een goede mentor wil allereerst weten wat jouw situatie is en waar jij behoefte aan denkt te hebben. Goed luisteren is de eerste rol van de mentor. Met vragen over je voorgeschiedenis en je doelen kom je samen tot het formuleren van wat jij nodig hebt. Dat is niet noodzakelijk hetzelfde als hetgeen je in eerste instantie als wensen aangaf. Als mentee werk je vervolgens zelf aan deze doelen, met waar nodig sturing door de mentor.

Je mentor kan een gids en inspirator voor je zijn. Maar een mentor is geen guru die ‘alles’ weet, ook een mentor is maar een mens! Je kan je voordeel doen met de levenservaring van je mentor. Maar aan de andere kant, wat heeft gewerkt voor de mentor, is lang niet altijd de juiste koers voor de mentee. Een goede mentor weet het verschil en adviseert je wat het beste lijkt voor jou. Dat gebeurt altijd in goed overleg in de conversatie tussen de partijen.

Mentoring is ook geen kwestie van ‘kom af en toe maar eens praten’. Het vereist een gedegen kennismaking, alleen al om erachter te komen of je goed bij elkaar past. De behoefte van de mentee en de ervaring van de mentor moeten bij elkaar passen. Dit vereist een grondige kennismaking waarbij beide partijen hun kaarten op een open manier op tafel leggen. Wederzijds vertrouwen speelt een grote rol in de begeleiding.

Contract

Uiteindelijk resulteert dit in een aantal afspraken over de samenwerking die in een kort ‘contract’ worden vastgelegd. Dat omschrijft in een beperkt aantal punten de verantwoordelijkheden van zowel de mentor als de mentee, en de gezamenlijke bijdragen. Ook de (initiële) duur van de samenwerking is daarin opgenomen, evenals regelmatige evaluatie van de samenwerking.

Er is tijdens de begeleiding geen sprake van een hiërarchie. Het verschil in ervaring, kennis en niet zelden leeftijd, speelt wel een rol maar niet in termen van ‘gezag’. Als mentee ben je geen ‘leerling’. Je bent wel aan het zoeken naar informatie, antwoorden en inzichten. Daarbij kan de mentor helpen.

Werkwijze en voortgang bewaken

Je Kan het met een mentor voor persoonlijke groei

Samen analyseer je jouw uitgangspunten en bepaal je de richting die past bij de gewenste ontwikkeling van de mentee. Dat is een dialoog die hopelijk inspireert. De PG mentee wil een ‘beter mens’ zijn en prettiger in het leven staan. Dat vergt een ‘traject’ om van A richting B en verder te komen.

Een mentor voor persoonlijke groei zal kritische vragen stellen, maar zal geen kritische opinie geven. Het gaat niet om een oordeel over de mentee, maar om een constatering van de uitgangssituatie die helderheid geeft bij beiden. Op basis daarvan en de gestelde doelen kan de mentor bronnen adviseren die eventuele lacunes in de kennis van de mentee kunnen opvullen.

De mentee werkt aan de eigen ontwikkeling via de samen afgesproken aanpak. Dit kan d.m.v. lezen en studeren, analyse van de eigen situatie, opties proberen en nieuwe gewoontes aanleren.

De voortgang wordt periodiek samen met de mentor besproken. Daarbij zal blijken of de ingeslagen koers resultaten boekt en of deze voldoende en in de juiste richting is. Waar nodig kunnen bijstellingen gemaakt worden.

Contacten

De contacten tussen de beide partijen kunnen bestaan uit ontmoetingen (beperkt tijdens de pandemie) of audio/video vergaderingen. In sommige gevallen kan je via e-mail of andere berichtendiensten berichten uitwisselen.

In dat laatste geval dient wel gelet te worden op de beperkte ‘bandbreedte’ van tekst. Vergeleken bij een persoonlijke ontmoeting is de informatie in de orde van 10%! Daardoor is het makkelijk om een opmerking – en mogelijk een typefout – totaal verkeerd te interpreteren en daardoor de verstandhouding te verstoren. Ga altijd uit van de beste intenties tijdens de conversatie.

De juiste mentor voor persoonlijke groei

Yoda mentor voor persoonlijke groei

Als de mentor en de mentee tevreden zijn over de voortgang, dan kan de samenwerking voortgezet worden na de afgesproken periode. Bij commerciële begeleiding zal deze doorgaans voor een beperkte tijd zijn, of geleidelijk in frequentie verlaagd worden (bv. van wekelijks naar maandelijks contact).

Bij goede voortgang kan het voorkomen dat een mentor een collega adviseert voor of bredere of meer gespecialiseerde begeleiding. Dit kan zowel tijdelijk als permanent zijn. De behoefte van de mentee aan passende begeleiding staat voorop. Soms kan een meer uitdagende begeleiding stimulerend werken.
Ook kunnen beide partijen – bij voorkeur in goed overleg – besluiten dat er behoefte is aan een andere mentor of een andere vorm van begeleiding.

Bij uitzondering zijn mentoren ‘voor het leven’, maar dan betreft het doorgaans informele samenwerking die kan variëren door de tijd.

Kernpunten samenwerking met een mentor

Een interessante benadering is de afkorting M.E.N.T.O.R. als geheugensteun:

 • Mission: je Missie, waarvoor je begeleiding nodig hebt, het doel van je ontwikkeling en de gewenste resultaten.
 • Engagement: welke mate van betrokkenheid, vaste contactmomenten of meer ad-hoc.
 • Network: wederzijdse contacten kunnen behulpzaam zijn, aanbevelingen en referenties.
 • Trust: confidentieel (vertrouwelijk) vanaf het begin, geef de samenwerking de tijd en bouw wederzijds vertrouwen op, herstel de communicatie snel als er iets mis gaat.
 • Opportunity: persoonlijke en zakelijke gelegenheden (kansen) kunnen helpen van beide kanten.
 • Review & Renewal: neem de voortgang regelmatig door (periodieke evaluatie) en verleng het contact zolang er tevredenheid is over de voortgang, resultaten en de samenwerking; een andere mentor voor een andere fase kan nodig zijn.

Call to action – Doen!

Zoek jij een Mentor om sneller en gerichter te kunnen groeien?
Neem de eerste stap met een vrijblijvende en gratis inventarisatie van jouw behoefte aan begeleiding!
Doen!

Nog even het volgende…