Feedback cultuur

Feedback en Feedforward

Hoe zit het met de feedback cultuur in jouw organisatie? Worden vragen over het functioneren van het bedrijf serieus genomen? Of wordt het op prijs gesteld je te beperken tot je eigen werk. Is de ‘pushback’ dat het beter is om je niet te veel te ‘bemoeien’ met beleid of het functioneren van functies??? en … Lees verder…

De donkere kant van mindfulness?

Cultuur - beeldhouwerk - Wijsheid in 2021 - Mindfulness

Een recent artikel op de BBC website (jan ’21) kopte met ‘de donkere kant van mindfulness is’. Inmiddels is de titel aangepast naar ‘teveel mindfulness kan angst/spanning oproepen’. Ook op Digg.com was het even trending. De kop liet al een alarmbelletje af gaan, omdat die kort door de bocht leek. Mogelijk door een redacteur geschreven … Lees verder…

De school van het leven

tijd & energie - volledige inzet - productief/efficiënt - scholing

Op school leren wij taal en rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde, en tijdens de hogere opleidingen specialistische kennis op een vakgebied. Het is vooral een kwestie van informatie in de (jeugdige) hersenen stampen in de veronderstelling dat je het nodig hebt in je verdere leven. Helaas klopt die veronderstelling maar zeer beperkt. Je leert feiten, maar … Lees verder…

Doelgericht verbeteren of focus op eindresultaat

Doelstellingen als kompas

Er zijn veel boeken geschreven over het stellen van doelen (Goal setting), maar veel ervan zijn gericht op het runnen van projecten. Om doelgericht resultaten te boeken bij het werken aan jezelf via Persoonlijke Groei (PG) is het beter om een process van constante (kleine) verbeteringen te gebruiken. Resultaat is zelden een eindstation Een ‘eind’-doel … Lees verder…

Onstuitbaar ontmoet Onwrikbaar

Onstuitbaar ontmoet Onwrikbaar. Wie wint?

Een dergelijke confrontatie lijkt spannend, maar in de literatuur noemt men het een paradox afgedaan, omdat er geen logische oplossing mogelijk lijkt. De combinatie van onstuitbaar en onwrikbaar zou een patstelling op moeten leveren zonder resultaat, omdat ze elkaar opheffen. Als voorbeeld noemt men het verhaal van Han Fezi van 3 eeuwen voor onze jaartelling. … Lees verder…