You already know how to be great – Alan Fine

Home » Boekbespreking » You already know how to be great – Alan Fine

Subtitel: A simple way to remove obstacles and unlock your potential – at work and at home

Boekbespreking: Fine - You already know how to be greatDe auteur was een sport coach voor tennis en golf maar gaf later ook mentale trainingen aan managers. Sport is heel vaak een “mind game” en niet alleen omdat de tegenstanders je uit je ritme proberen te halen.

Het viel Fine op dat hij vaak instructies gaf die op zich allemaal waarde hadden maar die de sporters moeilijk konden toepassen. Het valt ook niet mee om tijdens een zwaai met een racket of club te denken aan alle goed bedoelde adviezen over hoe je het moet doen. Alle andere lichaamsdelen moeten ook in de juiste positie zijn om de zwaai optimaal te maken.

Niet te veel Denken maar Doen

Als alternatief gaf hij de sporters de opdracht om even niet aan alle techniek te denken en gewoon te proberen de bal te raken. Even het verstand op nul en de blik op oneindig. En vreemd genoeg begonnen velen het dan pas door te krijgen. Hun onderbewuste en de muscle-memory wisten wel hoe het moest maar hun gedachten zaten te veel in de weg.
Vandaar de opmerking “You already know…”.
Je obstakel is vaak niet dat je “niet weet” wat je moet doen maar “niet doet” wat je al weet.

Fine paste deze truc steeds weer toe. De details van een techniek zijn op zich belangrijk maar om ze eigen te maken moet je niet te veel nadenken. Je onderbewustzijn moet de kans hebben om ze op de automatische piloot toe te passen.

Van binnen uit

Als autoriteit op het gebied van top prestaties geloofde hij dat zijn aanpak van binnen uit naar buiten (je voorstellingsvermogen en je onderbewuste) in veel situaties toepasbaar is. Je kan proberen de externe technieken toe te passen maar als je niet gelooft in jezelf dan wil het vaak niet lukken. Veel sporters leren die les door in competitie te gaan met zichzelf, telkens wat beter, in plaats van te veel naar de concurrentie te kijken. De kracht vindt je in jezelf en niet in de fouten van de ander.

De basis

De kern van je prestaties is gelegen in de kennis (Knowledge) die je hebt van je werkgebied. Hoe je bepaalde zaken moet aanpakken, welke voorbereiding nodig is, welke techniek wel en niet werkt, etc.
Volgens Fine zijn er drie andere drie elementen die je kennis ondersteunen. Dit zijn “Faith, Fire, Focus”, oftewel je Zelfvertrouwen, je Gedrevenheid en je Concentratie.

 • Je zelfvertrouwen kan kan beïnvloed worden door “begrenzende veronderstellingen”. Een techniek als NLP (Neuro Linguistic Programming) kan bv. ingezet worden om “limiting beliefs” te overkomen en in jezelf en je talenten te geloven.
 • Je gedrevenheid wordt bepaald door je energie, passie, motivatie en betrokkenheid. Die factoren kunnen onder druk staan van stemmingen en wachten op motivatie is een verkeerde strategie.
 • Je concentratievermogen is afhankelijk van waar we op letten (hoofdzaken) en hoe we opletten (afleidingen uitsluiten).
  Als alle drie elementen elkaar en je kennis versterken dan zorg je voor een gevoel van verplicht zijn om je volledig in te zetten voor een goed resultaat.

GROW methode

Als coach en mentor paste hij ook vaak de GROW methode toe. Deze ontwikkelde hij in de jaren ’80 samen met de business coaches Graham Alexander en Sir John Whitmore. Deze methode is een structuur om problemen duidelijk te maken, oplossingen af te wegen en een plan op te stellen. Het is zowel bruikbaar voor individuele begeleiding als voor groepen.

De afkorting G.R.O.W. staat voor:

 • Goal (Doel)
 • Current Reality (Realiteit / Situatie)
 • Options / Obstacles (Opties / Obstakels)
 • Will / Way Forward (Plan / Actie / Afspraken)

De NL afkorting wordt dan D.R.O.P. (altijd weer die Nederlanders met…).

Bij stap drie gaat het om een afweging van de mogelijke oplossingen (Opties) bv. via brainstorming of om het identificeren van hindernissen (Obstakels) die een oplossing in de weg staan.

De laatste stap resulteert in hetgeen we willen veranderen (Will) of het plan (Way) waarmee en hoe we de veranderingen gaan doorvoeren.

Sommigen vullen de methode aan tot: growTH

 • Tactics: hoe en wanneer ga je de gekozen oplossing uitvoeren
 • Habit/Gewoonte: hoe zorg je voor een blijvend resultaat op de automatische piloot

Een manier om over GROW na te denken is hoe je de planning voor een reis maakt. Eerst besluit je waar je heen wilt (Doel) en daarna bepaal je de huidige locatie (Realiteit van het moment) om uiteindelijk de route (Weg) uit te stippelen. De laatste stap is een beslissing waar alle betrokkenen zich op basis van de voorgaande stappen aan kunnen verbinden.

Slim Groeien

Vooral tijdens het vaststellen van de doelstellingen wordt gebruik gemaakt van de bekende S.M.A.R.T. techniek. Hierbij moet je letten op de volgende aspecten:

 • Specific: waarom, wat, wanneer, waar, eisen en beperkingen
 • Measurable: meetbaar in aantallen, datums, tijdens, etc.; let op… niet alles wat Meetbaar is… heeft ook Waarde
 • Attainable/Actionable: is het haalbaar, moeilijk maar niet onmogelijk
 • Relevant/Realistic: wat is relevant (hoofdzaken) of realistisch (niet intern oplosbaar) maar ook de focus en de wens om het op te lossen om tot een harmonieuze oplossing te komen en niet in herhaling te vallen
 • Time-bound: de oplossing moet je binnen een gestelde tijd kunnen realiseren want anders verlies je de focus

Vaak worden er nog twee punten aan toegevoegd, SMART -> SMARTER:

 • Exciting: inspiratie en intrinsieke motivatie
 • Relevant (als bij de eerste R gekozen is voor Realistisch): binnen de context van het probleem of werkgebied

Altijd weer die (..)Drop!

Of in gewoon Nederlands: D.R.O.P., waar wij zo gek op zijn!:

 • (D)oel: wat is het probleem en wat wil je bereiken
 • (R)ealiteit: wat is zo objectief mogelijk de context van het probleem
 • (O)pties: welke mogelijkheden (brainstorming) zijn er
 • (P)lan: wat is het concrete plan van aanpak om het doel te bereiken

Resultaat

De vier stappen van de GROW methode pas je toe met de kennis van je werkgebied en ondersteund door jouw verbondenheid die gevoed wordt door “Faith, Fire en Focus”.
Op basis van de methode kan je snel en accuraat beslissen, effectieve actie ondernemen en verbeterde resultaten bereiken.
Het toepassen van is een kwestie van creatief zijn. Er zijn oneindig veel manieren om de aanpak in de praktijk te brengen en in te passen in allerlei situaties.

Als het resultaat van samenwerken aan constructieve oplossingen (coach en cliënt of binnen een team) bouw je vertrouwen op en kan je samen de behaalde successen vieren.

Zie ook de GROW-Model-Guide (pdf).

Beoordeling van lezers op Goodreads.com.

Inkijken/Kopen op Amazon.com

Nog even het volgende…

Zoek jij een PG Gids/Begeleider? Vraag NU een gratis en vrijblijvende eerste inventarisatie aan voor begeleiding voor Persoonlijke Groei.

Stress - beheersen of loslaten

Het doel van deze cursus is niet om over benaderingen en technieken te lezen, maar om Gedragsverandering te bereiken.

Info / Bestellen

Inspiratie:

The test of the quality of any relationship is found in the little things of every day, the little courtesies, acts of kindness, the give- and- take in little moments.Stephen R. Covey

Plaats een reactie