The 7 habits of highly effective people – Stephen Covey

Home » Boekbespreking » The 7 habits of highly effective people – Stephen Covey

Subtitel: Powerful lessons in Personal Change

Boekbespreking: Stephen Covey: The 7 habits of highly effective people

Heel veel auteurs en bloggers verwijzen naar dit boek maar op de één of andere manier had ik de indruk dat het ging over de werkwijze van succesvolle mensen. Oftewel bijeengeschraapte gewoontes van beroemde (en beruchte) mensen.
Maar het blijkt een heel ander boek te zijn dat oneindig veel dieper ingaat op de voorwaarden om een effectief mens te zijn. Het gaat om de mentale veranderingen moet je doormaken om van jouw missie in het leven een succes te maken.

Het ‘effective’ in de titel zou eigenlijk ‘influential’ moeten zijn want effectieve mensen beïnvloeden hun omgeving op een dienende manier. En in die context maakt het niet uit of je CEO bent of dat je naast een ‘gewone’ baan zinvol vrijwilligerswerk doet.

Wijsheden

Het boek staat bol van wijsheden en inzichten die Covey opdeed tijdens jaren van advies aan individuen, partners en organisaties. Een aantal gewoontes (met name Habit #2) komt regelrecht uit het Stoïcisme. Hij heeft het niet direct over deze millennia oude – maar weer zeer actuele – filosofie maar de oorsprong van een aantal van zijn concepten is overduidelijk.
Oude wijn in nieuwe zakken maar wel een grote scheut wijsheid, ervaring en inzicht erbij om het een godendrank te maken. Een boek dat je keer op keer door wil nemen om je leven weer in de goede richting te oriënteren.
Je kan het in één keer uit lezen of elk hoofdstuk even laten bezinken voordat je verder kan met de volgende.

Karakter zegt meer dan persoonlijkheid

Stephen Covey: 7 gewoontes, 4 principes

In het eerste deel gaat Covey de cultus van de Persoonlijkheid te lijf. Zelfbeschikking, jezelf vinden en doen waar je zin in hebt, is o.a. door Hollywood te lang tot een ideaal verheven. Maar echte kwaliteit komt niet uit je persoonlijkheid – de uiterlijkheid die je aan de wereld presenteert maar uit je karakter. Dat laatste is gebaseerd op de waarden die je leven bepalen op een meer stabiele manier dan alleen met het gezicht dat je aan de wereld toont.

De cirkels van Invloed en Beheersing

Covey: Cirkels van beheersing en invloed

Het tweede principe dat Covey aandraagt, is het verschil tussen je cirkel van Invloed in je cirkel van Beheersing. De laatste is veel kleiner dan de eerste, maar de eerste heeft oneindig meer potentie. Door effectief te zijn met de aangedragen gewoontes kan je beide cirkels vergroten.

Samenhang

Stephen Covey plaatst de 7 gewoontes in het kader van belangrijke aspecten van interactie: Afhankelijk, Onafhankelijk en Interpersoonlijk.

Deze aspecten en de gewoontes passen in een elegant schema dat in het diagram hiernaast is weergegeven (met onze eigen hexagonale vormgeving). Het laat zien hoe mooi de elementen van de structuur van Covey samenwerken en wat de kracht is die er van uit gaat.

Stephen Covey: diagram 7 habits

Afhankelijk

Als kind ben je afhankelijk van je ouders. Zorg ervoor dat die afhankelijkheid niet te lang duurt en je emotioneel op andere mensen blijft leunen of jouw succes van anderen af te laten hangen.

Door de eerste drie gewoonten toe te passen kan je onafhankelijk worden en dit proces noemt hij de “Private overwinning”. Dit is een overwinning van je afhankelijke instelling en een persoonlijk succes om een beter mens te worden en effectiever te functioneren.

Onafhankelijk

Onlosmakelijk verbonden aan onafhankelijkheid is verantwoordelijkheid. Uiteindelijk dien je de verantwoording te nemen voor al je acties. Anderen en omstandigheden kan je niet de schuld geven omdat je uiteindelijk zelf keuzes hebt gemaakt of zaken geaccepteerd hebt en daarmee of door gebrek aan actie een keuze maakte.

Maar als we ons allemaal onafhankelijk opstellen dan is samenwerken lastig. Gewoonten 4, 5 en 6 zijn de “Publieke overwinning” waarmee je groeit naar iemand die effectief met anderen kan samenwerken. Niet alleen maar persoonlijk scoren maar het beste resultaat behalen in de interactie met anderen.

Interpersoonlijk

Werk samen met andere mensen en laat je ego je niet in de weg zitten.

Je bent optimaal effectief als je het grotere belang ziet en niet alleen je eigen voordeel. Denken op de lange termijn en de motivatie van anderen empathisch begrijpen helpen hierbij. Uiteindelijk kan je open en met vertrouwen met anderen samenwerken om 1 + 1 oneindig veel meer dan 2 te laten zijn. Als mensen zonder reserve vrij en open met elkaar samenwerken dan ontstaat er iets heel moois en kunnen alle deelnemers aan een proces effectief bijdragen.

De 7 gewoontes

#1 Be pro-active; neem initiatief

Afwachten is een re-actieve instelling en op den duur ben je alleen maar bezig met re-ageren. Ben je pro-actief, dan kan je op een constructieve manier invloed uitoefenen op je omgeving en de mensen om je heen. Niet als een streber, maar als iemand die mogelijkheden ziet en ze benut.

#2 Begin with the end in mind; werk terug vanaf het resultaat

Covey begin met een puur Stoïcijnse oefening door je voor te laten stellen wat mensen op je begrafenis over je zullen zeggen. Als je wilt dat ze positief over je oordelen, dan moet je NU beginnen om goed te handelen. Veel mensen zeggen aan het einde van hun leven “ik zou” of “ik had zo graag…” en helaas is het dan te laat.
Ook bij het plannen van activiteiten doe je er goed aan om je het resultaat voor te stellen (en de voldoening die je dat geeft) en vervolgens terug te plannen naar vandaag om de stappen te bepalen die nodig zijn.

#3 First things first; Hoofdzaken eerst

ToDo-lijsten werken vaak niet. Covey beschrijft de opeenvolgende generaties werklijstjes. Van platte opsommingen zonder structuur tot prioriteiten tot tijd-planning. De volgende generatie moet uit gaan van zaken die van fundamenteel belang zijn en die alle andere acties makkelijker maken. Maar niet op de manier van “The one thing” maar door de eerdere twee gewoontes centraal te stellen. Hou al je activiteiten tegen het licht van je missie in het leven, je pro-active instelling en vanuit het doel terugwerken naar nu zodat je weet wat je te doen staat.

Daarnaast wijst hij er op dat je zaken twee keer creëert. De eerste keer in je geest en de tweede keer bij de uitvoering.
Denk-ruimte -> Hier gebeurd niets! = Eerste schepping (concepten, ideeën)
Doe-ruimte -> Hier voer je zaken uit = Tweede schepping (realisatie)
Door een goed idee te hebben, gebeurt er nog helemaal Niets! Pas als je het idee toepast, krijgt het gestalte. En niet alleen steeds weer aan nieuwe ideeën beginnen maar een afweging maken wat de moeite waard is binnen je missie. Beginnen is makkelijk, afronden is moeilijker. Maak een keuze wat belangrijk is en geef daar je volle aandacht aan.

#4 Win-Win

Zoek naar voordelen voor alle betrokkenen. Alleen je eigen voordeel nastreven en anderen willen overvleugelen is een korte termijn denken wat echte samenwerking in de weg staat. Wees er niet zo gebrand op om je eigen ideeën te pushen maar kijk hoe alle betrokkenen winnaars kunnen zijn. Dit geldt voor alle interacties in het leven, niet alleen zakelijk. Ook binnen je relatie, je familie en je kennissenkring kan je dit principe toepassen.

Als je onder druk toegeeft en iemand laat winnen, dan legt dat resultaat geen goede basis voor de toekomst. Covey laat zien dat het soms beter is om te zeggen “No Deal” en te accepteren dat de bereidwilligheid tot samenwerken niet aanwezig is. Dan moet je geen oplossing forceren maar accepteren dat door de opstelling van beide of één van de partijen of niet de juiste partners, er geen oplossing mogelijk is waar iedereen tevreden mee is.

In zaken kan je leveranciers uitknijpen en klanten uitschudden en daar op korte termijn voordelen uit behalen. De bereidheid van anderen om samen met je te blijven werken zet je daar mee onder druk waardoor je effectiviteit terug loopt. Je gaat dan steeds weer met nieuwe mensen in zee omdat je kansen laat liggen om constructief samen te werken met je bestaande contacten. Live and let live. Win-Win.

#5 Probeer te begrijpen voordat je begrepen wil worden

Je empathisch inleven in de gedachten wereld van je tegenpartij maakt zeer krachtige communicatie mogelijk. In plaats van je eigen ideeën te ‘verkopen’ kan je proberen om je helemaal te verplaatsen in de gedachten wereld van de ander. Wat zijn de lange termijn doelen van de andere partij en met welke instelling werken ze daar naar toe. Welke voordelen zie je voor een creatieve samenwerking op basis van echt inzicht.

Zodra de andere partij aanvoelt dat je aan hun kant staat, zijn ze open voor de beste oplossing voor beiden. In plaats van een Tegen-partij worden ze Voorstanders van samenwerking en kan er een partnership groeien. Er zijn genoeg voorbeelden waar bedrijven in een productieketen zo goed op elkaar aansluiten dat ze voor de buitenwacht een one-stop-shop zijn.

Ook deze gewoonte qua mindset kan je uitstekend in je persoonlijke leven toepassen.

#6 Synergie

Met name de gewoontes 4 en 5 maken het mogelijk om in de intense samenwerking met anderen ongekende resultaten te boeken. De som van 1 + 1 kan veel meer zijn dan 2 als beide of alle partijen bereid zijn om met het resultaat in gedachten (gewoonte 2) het risico te nemen om samen creatief en constructief oplossingen te zoeken en uit te voeren. De win-win oplossing binnen gewoonte 4 ligt dan voor de hand.

Door de effectieve interpersoonlijke samenwerking ben je bereid om risico’s te nemen en de ander te vertrouwen terwijl je samen naar oplossing zoekt. In een sfeer van eigenbelang en afscherming door keiharde contracten is zo’n samenwerking niet mogelijk. Respect en vertrouwen maken een mooie integratie van inspanningen mogelijk en problemen kunnen met één telefoontje weggewerkt worden.

Dit is het summum van effectiviteit. Als het resultaat hoger is dan de som van de delen. Als iedereen bezig is om de ander te steunen met oplossingen waar alle betrokkenen bij gebaat zijn. Dan wordt er met plezier samengewerkt en is er de basis voor persoonlijke vriendschappen en waardering.

#7 “Sharpen the saw” oftewel “hou jezelf scherp”

Dit lijkt een padvinders-wijsheid en houdt in dat je bereid moet zijn om jezelf scherp te houden om een effectieve bijdrage aan de maatschappij te leveren. Je kan dit ook zien als het streven naar optimalisatie van de overige 6 gewoontes.

Covey geeft als voorbeeld iemand die zich helemaal in het zweet staat te werken met een botte zaag. Als hij voorstelt om de zaag te slijpen krijgt hij het antwoord “Daar heb ik geen tijd voor”. Een goede vakman zorgt eerst voor zijn gereedschap. Je bent je eigen gereedschap en je moet scherp blijven om optimaal te kunnen presteren voor jezelf en voor anderen.

Optimaliseer je kern aspecten:

  • fysiek (eten, bewegen en slapen); met een goede conditie kan je optimaal functioneren
  • spiritueel
  • mentaal
  • sociaal / emotioneel.

Conclusie

Een geweldig boek met een filosofische samenhang tussen de diverse aspecten van de Effectiviteit die tot Succes leidt. Het diagram geeft aan hoe doordacht de elementen op elkaar ingrijpen. Het kan mensen die de principles individueel en onderling toepassen samensmelten tot een geoliede machine die onverwachte oplossing kan genereren.

Groei! Lever een optimale bijdrage door zelf sterk en integer te zijn en anderen de kans te geven om zich samen met jou te ontplooien.

Alle gewoontes hebben hun basis in de zakelijke omgeving. Maar Covey zag in zijn eigen leven en bij mensen die hij begeleide tal van voorbeelden om de principes toe te passen in persoonlijke situaties. Relaties, families en informele groepen kunnen allemaal voordeel behalen uit het consequent toepassen er van.
Maar haal je één onderdeel onderuit, dan werkt de machine niet mee. Je kan de ander niet volledig begrijpen zonder op een win-win oplossing aan te sturen. Je kan niet optimaal samenwerken door je alleen maar re-actief op te stellen en niet pro-actief te handelen. Hoe meer je deze aanpak bestudeerd, des te meer ga je respecteren welk een groot potentieel aan menselijke creativiteit en samenwerking het los kan maken.

De “7 habits” wordt aangehaald als één van de 10 meest invloedrijke management boeken. Maar het is ook een boek voor je persoonlijke en zelfs je spirituele leven.
Kopen, lezen en herlezen. En… Groeien!

Er is een ebook (pdf) van WellNed over het werk van Stephen Covey, zie Bekentenissen van een Stephen Covey fanboy. Je krijgt dit ebook Gratis bij een abonnement op de WellNed nieuwsbrief (Mentor Momenten).

Zie ook de beoordeling van ‘7 habits’ door lezers op Goodreads.com.

Inkijken/Kopen op Amazon.com

Bol.com: paperback, Engelspaperback, NL

Nog even het volgende…

Zoek jij een PG Gids/Begeleider? Vraag NU een gratis en vrijblijvende eerste inventarisatie aan voor begeleiding voor Persoonlijke Groei.

Stress - beheersen of loslaten

Het doel van deze cursus is niet om over benaderingen en technieken te lezen, maar om Gedragsverandering te bereiken.

Info / Bestellen

Inspiratie:

All people seek one goal: success or happiness. The only way to achieve true success is to express yourself completely in service to society.Aristotle

Plaats een reactie